Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat

»Sosiaalityön aineopinnot: Tapaustutkimus sosiaalityössä 5 op (UEF)3.4.2017 - 24.5.2017
»Ravintofysiologia 4 op (UEF)10.4.2017 - 5.6.2017
»Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (UEF)24.4.2017 - 22.5.2017
»Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)5.5.2017 - 30.6.2017
»Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)8.5.2017
»Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)8.5.2017
»Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op (UEF)8.5.2017
»Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)5.6.2017
»Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op (UEF)5.6.2017
»Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)5.6.2017
Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501