Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat
 

Kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Koulutustoiminta on ympärivuotista.

Tulevia koulutuksia

 
»Työnilon työpaja7.5.2014
»Esimiehen työoikeuden perusteet8.5.2014
»Mielenterveyden häiriöt työpaikalla13.5.2014
»Tablet-laitteen pedagoginen hyöty esi- ja alkuopetuksessa17.5.2014
»Terveyttä hoitava kiinalainen ruokavalio17.5.2014
»Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)19.5.2014
»Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)19.5.2014
»Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op (UEF)19.5.2014
»Ekspressiivinen taide- ja performanssikurssi23.5.2014 - 25.5.2014
»Ihmistyö eettisenä ja henkisenä harjoitteena27.5.2014
»English Academic and Professional Communication 2 op (UEF)27.5.2014 - 17.6.2014
»Nuorten kuvataidetyöpaja2.6.2014 - 6.6.2014
»Albert Benoisin jalanjäljillä: Maiseman akvarellimaalaus9.6.2014 - 13.6.2014
Kotka: Metsontie 41 A, 48220 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Hallituskatu 7 F, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501