Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat
 

Kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Koulutustoiminta on ympärivuotista.

Tulevia koulutuksia

 
»English Academic Reading Skills 2 op (UEF)  4.8.2015 - 20.8.2015
»Kvalitatiivinen tutkimus 2, 3 op (UEF)  14.8.2015 - 30.9.2015
»Ruotsin kieli, perusopinnot 30 op (UEF)  19.8.2015 - 31.12.2016
»Repin-instituutin jatkokoulutus (48 op) 2015 - 2016 HAKU KÄYNNISSÄ24.8.2015 - 20.5.2016
»Repin-instituutin kuvataidekoulutus (48 op) 2015-2016 HAKU KÄYNNISSÄ24.8.2015 - 20.5.2016
»Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)  24.8.2015
»Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op (UEF)  24.8.2015
»Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)  24.8.2015
»Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (20 op) 2015 - 201626.8.2015 - 15.1.2016
»Valo ja väri maisemassa - Öljyvärimaalauksen perusteet28.8.2015 - 6.9.2015
»Työyhteisövalmentajakoulutus (15 op) 2015 - 20163.9.2015 - 4.9.2015
»Rikos- ja prosessioikeus 25 op (UEF)  3.9.2015 - 31.12.2016
»Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)  4.9.2015 - 31.7.2017
Kotka: Metsontie 41 A, 48220 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501