Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat
 

Kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Koulutustoiminta on ympärivuotista.

Tulevia koulutuksia

 
»Repin-instituutin kuvataidekoulutus / Kevätlukukausi 20157.1.2015 - 22.5.2015
»Repin-instituutin jatkokoulutus / Kevätlukukausi 20157.1.2015 - 22.5.2015
»Henkilöstöjohtaminen 5 op (TY)  13.1.2015 - 31.3.2015
»English Academic and Professional Communication 2 op (UEF)  15.1.2015 - 5.2.2015
»Kuviksen tekniikat haltuun!16.1.2015 - 30.1.2015
»Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)  19.1.2015
»Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op (UEF)  19.1.2015
»Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)  19.1.2015
»Lähdetään musiikkimatkalle20.1.2015
»Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kuuntelu vanhuspalvelutyössä22.1.2015
»Erityispedagogiikan syventävät opinnot 60 op (UEF)  22.1.2015 - 31.12.2017
»Potilasasiakirjojen laatiminen, käsittely ja säilyttäminen23.1.2015
»Vaikeahoitoisten päihderiippuvaisten monidiagnoosipotilaiden hoito28.1.2015
Kotka: Metsontie 41 A, 48220 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Hallituskatu 7 F, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501