Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat
 

Kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Koulutustoiminta on ympärivuotista.

Tulevia koulutuksia

 
»Repin-instituutin jatkokoulutus 2016-201729.8.2016 - 20.5.2017
»Repin-instituutin kuvataidekoulutus 2016-2017 (48 op-60 op-108 op)29.8.2016 - 20.5.2017
»Avoin Repin-instituutti: Maisemamaalaus30.8.2016 - 9.9.2016
»Hoitotieteen aineopinnot 63 op (UEF)  1.9.2016 - 31.7.2018
»Ergonomian perusopinnot 25 op (UEF)  5.9.2016 - 31.12.2017
»Sosiaalihallintotiede, aineopinnot 35 op (UEF)  6.9.2016 - 31.7.2018
»Terveyshallintotiede, aineopinnot 35 op (UEF)  6.9.2016 - 31.7.2018
»Tulevaisuuden tutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY)  7.9.2016 - 31.12.2017
»Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY)  9.9.2016 - 31.5.2017
»Avoin Repin-instituutti: Asetelman maalaus12.9.2016 - 16.9.2016
»Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)  12.9.2016 - 31.7.2018
»Säteilysuojelun täydennyskoulutus (5 oppituntia)13.9.2016
»Taloushallinnon 15 op kokonaisuus  13.9.2016 - 31.5.2017
Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501