Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat
 

Kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Koulutustoiminta on ympärivuotista.

Tulevia koulutuksia

 
»Repin-instituutin kuvataidekoulutus: Maisemamaalaus öljyväreillä31.8.2015 - 11.9.2015
»Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)  4.9.2015 - 31.7.2017
»Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)  4.9.2015 - 30.9.2015
»Menetelmäopintoja (UEF)  4.9.2015 - 31.7.2016
»Sosiaalihallintotiede aineopinnot 35 op (UEF)  8.9.2015 - 31.7.2017
»Terveyshallintotiede aineopinnot 35 op (UEF)  8.9.2015 - 31.7.2017
»Ikääntyvien yliopiston luento: Ikäännytään iloisesti9.9.2015
»Luova ongelmanratkaisu opetus- ja ohjaustyössä10.9.2015
»Ulos oppimaan - sata ideaa ulko-opetukseen14.9.2015
»Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)  14.9.2015 - 31.12.2016
»Johtaminen ja liiketoiminta 4 op (TY)  14.9.2015 - 31.12.2015
»Repin-instituutin kuvataidekoulutus: Asetelman piirustus ja öljyvärimaalaus15.9.2015 - 25.9.2015
»Työ- ja organisaatiopsykologia 25 op (UEF)  15.9.2015 - 31.12.2016
Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501