Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat
 

Kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Koulutustoiminta on ympärivuotista.

Tulevia koulutuksia

 
»Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)  22.8.2016
»Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op (UEF)  22.8.2016
»Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)  22.8.2016
»Kirjoita runo - intoa runon kirjoittamiseen26.8.2016 - 28.8.2016
»Repin-instituutin jatkokoulutus 2016-201729.8.2016 - 20.5.2017
»Repin-instituutin kuvataidekoulutus 2016-2017 (48 op-60 op-108 op)29.8.2016 - 20.5.2017
»Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)  1.9.2016 - 31.12.2017
»Psykologian aineopinnot 35 op (JY)  1.9.2016 - 31.12.2017
»Psykologian perusopinnot 25 op (JY)  1.9.2016 - 31.7.2017
»Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)  1.9.2016 - 31.12.2017
»Hoitotieteen aineopinnot 63 op (UEF)  1.9.2016 - 31.7.2018
»Terveyshallintotiede, aineopinnot 35 op (UEF)  6.9.2016 - 31.7.2018
»Sosiaalihallintotiede, aineopinnot 35 op (UEF)  6.9.2016 - 31.7.2018
Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501