Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat
 

Kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Koulutustoiminta on ympärivuotista.

Tulevia koulutuksia

 
»Vaikeahoitoisten päihderiippuvaisten monidiagnoosipotilaiden hoito28.1.2015
»Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen iltakurssi29.1.2015 - 9.4.2015
»Repin-instituutin kuvataidekoulutus / Kevätlukukausi 20153.2.2015
»Repin-instituutin jatkokoulutus / Kevätlukukausi 20153.2.2015
»Tiimille hyvä päivä tänään3.2.2015
»Mallipiirustus I7.2.2015 - 21.2.2015
»Sijaisvanhemmuus ja perhekotityö elämäntapana10.2.2015
»iPad koulutus opettajille10.2.2015
»Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa14.2.2015
»Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)  16.2.2015
»Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)  16.2.2015
»Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op (UEF)  16.2.2015
»Ikonimaalauskurssi23.2.2015 - 27.2.2015
Kotka: Metsontie 41 A, 48220 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Hallituskatu 7 F, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501