Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat
 

Kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Koulutustoiminta on ympärivuotista.

Tulevia koulutuksia

 
»Repin-instituutin kuvataidekoulutus / Kevätlukukausi 2017 (25 op)9.1.2017 - 20.5.2017
»Johtamisen aineopinnot 30 op (UEF)  9.1.2017 - 31.12.2018
»Kauppatieteiden perusopinnot 30 op (UEF)  9.1.2017 - 31.7.2018
»Laskentatoimen aineopinnot 30 op (UEF)  9.1.2017 - 31.12.2018
»Finanssioikeuden perusopinnot 25 op (UEF)  9.1.2017 - 31.7.2018
»Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)  9.1.2017
»Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)  9.1.2017 - 31.7.2018
»Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op (UEF)  9.1.2017 - 31.7.2018
»Tilintarkastuksen opinnot (UEF)  9.1.2017 - 31.7.2018
»Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)  9.1.2017 - 31.7.2018
»Terveyshallintotiede, aineopinnot 35 op (UEF)  9.1.2017 - 31.7.2018
»Sosiaalihallintotiede, aineopinnot 35 op (UEF)  9.1.2017 - 31.7.2018
»Avoin Repin-instituutti: Perspektiivi10.1.2017 - 20.1.2017
Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501