Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat


PKV-lääkehoito

10.10.2012  klo. 9:00 - 12:00
Kouvola

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka osallistuvat PKV–lääkehoitoon ja/tai ottavat näyttöjä vastaan sekä osallistuvat lupaprosesseihin työpaikalla. Sosiaali- ja terveysministeriön vaatimusten mukaan PKV- lääkehoitoon osallistuvat nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (mm. lähi- ja perushoitajat) ja muut lääkehoitoon osallistuvat tarvitsevat lisäkoulutuksen ja lääkärin antaman kirjallisen luvan. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat päivittää tietonsa PKV- lääkehoidossa.

Kouluttaja: Alli Puirava, lääkehuollon lehtori, näyttötutkintomestari, farmaseutti, LuK, ProEdu Oy

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on perehtyä säädöksiin, lupamenettelyihin ja vastuukysymyksiin, jotka liittyvät PKV-lääkehoitoon. Koulutuksessa käsitellään PKV–lääkkeiden farmakologiaa: lääkeaineet, ominaisuudet, käyttö, yhteis- ja haittavaikutukset ja mahdolliset vaaratilanteet.

Sisältö

Mitä ovat PKV-lääkkeet?
Millä säädöksillä ohjataan PKV-lääkkeiden käyttöä?
PKV-lääkehoidon vastuukysymykset, lupamenettelyt ja valvonta

Uni- ja rauhoittavat lääkkeet sekä muut PKV-lääkkeet
- lääkeaineryhmät ja niiden ominaispiirteet
- käyttö
- haitta- ja yhteisvaikutukset
- vieroittaminen (aikataulut, ekvivalenttiannokset)

Huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävät lääkevalmisteet
Opioidit (morfiinijohdannaiset)
- lääkeaineryhmät ja niiden ominaispiirteet
- käyttö
- haitta- ja yhteisvaikutukset

Tauko n. klo 10.30 – 10.45

Osallistumismaksu 45 €.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, peritään koko maksu.


Ilmoittautumiset kesäyliopistoon  26.9.2012  mennessä.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
puh: 0400 754 682
email: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501