Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat


Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op (UEF)

5.6.2017  klo. 16:00 - 20:00
Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustila, Kouvolankatu 24, Kouvola

Osaamistavoite: sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien ongelmien hahmottaminen

Sisältö: keskeisimmät oikeudenmukaisuusteoriat

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus:
Herne: Mitä oikeudenmukaisuus on?

Tentaattori: YTL Matias Murole

Maksut: kuulustelumaksu 50 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 20 €


Ilmoittautumiset kesäyliopistoon  22.5.2017  mennessä.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
puh: 044 747 8501
email: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501