Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat


Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op (UEF)

27.3.2017-7.5.2017

Opettaja: YTT Sanna Laulainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta.

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä, apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

Opiskelumuoto: itsenäinen opiskelu

Arvosteluperusteet: hyväksytty-hylätty

Edeltävät opinnot:
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 50 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 20 €


Ilmoittautumiset kesäyliopistoon  20.3.2017  mennessä.


Lisätietoja: Elina Ivakko
puh: 040 555 9094
email: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501