Hallinto- ja talousala
Lakiala
Opetus- ja kasvatusala
Sosiaali- ja terveysala
Taideala
Muu koulutus
Koulutusohjelmat


Ravintofysiologia 4 op (UEF)

10.4.2017-5.6.2017

Aika: Verkko-opinnot 10.4.-5.6.2017. Opintojaksosta järjestetään tarvittaessa tuutortapaamisia.

Sisältö: Ravinnonoton säätely. Energiaravintoaineiden, vitamiinien ja hivenaineiden aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Suoliston mikrobiston merkitys. Muut ruoan bioaktiiviset yhdisteet.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravintoaineiden ja muiden ruoan bioaktiivisten yhdisteiden aineenvaihdunnan ja vaikutukset elimistössä.

Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus)
Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.

Lisätietoja: Opintojakso on osa Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen perusopintoja.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 24 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 40 €


Ilmoittautumiset kesäyliopistoon  7.4.2017  mennessä.


Lisätietoja: Elina Ivakko
puh: 040 555 9094
email: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kotka: Keskuskatu 10, 48100 Kotka, Puh. 040 538 0213 | Kouvola: Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, Puh. 044 747 8501