Hankkeet

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Kymenlaakson kesäyliopisto on osatoteuttajana ESR -rahoitteisessa Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeessa. Päätoteuttajana ja hallinnoijana hankkeessa toimii Itä-Suomen yliopisto. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020. Hanketta rahoittavat myös Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit, Miehikkälä-Virolahti sekä Eksote.

Sosiaalityön maisteriohjelma 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen sosiaalityöntekijöiden vajetta kouluttamalla pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityön maistereita Kymenlaaksoon. Syksyllä 2018 käynnistyvään
maisteriohjelmaan otetaan 25 henkilöä. Itä-Suomen yliopisto vastaa maisterikoulutuksen opetuksesta. Koulutukseen liittyvä lähiopetus tapahtuu Kouvolassa. Maisterikoulutus ja samanaikaisesti tehtävä kehittämistyö kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa. Opiskelijoiden harjoitustehtävien ja gradujen aiheet kerätään sosiaalityön asiantuntijoiden kokemuksista ja näkemyksistä ja ovat osa hankkeessa tehtävää sosiaalityön kehittämistä.

Kehittäminen ja SOCOBA-ekosysteemi

Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa innovaatio- ja kehittämisalusta Kymenlaakson maakuntaan ja edistää kehittämisosaamista erityisesti sosiaalihuollon alalla osana alueen SOTE-rakenteiden
uudistumista. Kymenlaakson sosiaalityötä kehitetään hankkeessa työelämälähtöisesti SOCOBA -ekosysteemin avulla. SOCOBA on korkeakoulujen (UEF ja Kymenlaakson kesäyliopisto) ja Kymenlaakson kuntien uusi yhteistyömalli (ekosysteemi), jossa yhteistyön osapuolilla on yhteisesti sovitut roolit ja tehtävät kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Tavoitteena on luoda ekosysteemistä pysyvä toimintamalli, jonka innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin.

Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa hankkeessa tehtävän kehittämistyön koordinoinnista. Hanke kutsuu sosiaalityön asiantuntijoita eripuolilta Kymenlaakson mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja ekosysteemin luontiin mm. työpajojen, verkostotapaamisten ja seminaarien myötä.
 

SOCOBA -SEMINAARISARJA 2018–2020
 

Hanke järjestää SOCOBA -seminaarisarjan, joka on suunnattu Kymenlaakson alueella sosiaalityötä tekeville henkilöille. Seminaaripäivien aiheet liittyvät hankkeessa tehtävän kehittämistyön kärkiteemoihin: Asiakasturvallisuus ja Digitalisaatio. Kymenlaakson kuntien sosiaalityön ammattilaiset ovat hankkeen järjestämissä työpajoissa nostaneet esille kärkiteemoihin liittyviä kehittämisaiheita, joihin paneudutaan seminaaripäivissä. Maksuttomissa seminaareissa kuullaan aiheesta riippuen Itä-Suomen yliopiston professoreita ja opettajia sekä muita asiantuntijoita.

Alustava seminaariaikataulu:
Seminaarit järjestetään Kouvolassa klo 10-15, tarkemmat tiedot alla olevista linkeistä. Ohjelma tulee tarkentumaan.

27.09.2018 SOCOBA -seminaari 1, Asiakasturvallisuus  Lue lisää ja ilmoittaudu tästä
31.10.2018 SOCOBA -seminaari 2, Digitalisaatio  Lue lisää ja ilmoittaudu tästä        
25.01.2019 SOCOBA -seminaari 3, Asiakasturvallisuus          
28.03.2019 SOCOBA -seminaari 4, Digitalisaatio                                       
syksy 2019 SOCOBA -seminaari 5, Asiakasturvallisuus                                 
syksy 2019 SOCOBA -seminaari 6, Digitalisaatio                                              
kevät 2020 SOCOBA -seminaari 7, Asiakasturvallisuus                          
kevät 2020 SOCOBA -seminaari 8, Digitalisaatio                                                 

Tehdään yhdessä ”Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso”

Yhteyshenkilö Kymenlaaksossa:
Jaana Lauhkonen-Teräväinen
koulutuskoordinaattori
Kymenlaakson kesäyliopisto/ Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke
jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi
puh. 044 747 8518

Hankkeen nettisivut Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla