Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op)

30.8.2018 - 31.8.2020
Kotka

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää.

Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen suorittaneet voivat liittyä myös Dialogic Oy:n ylläpitämään Dialogiset työnohjaajat -verkostoon (lisätietoja www.dialogic.fi).

KATSO KOULUTUSTA ESITTELEVÄ VIDEO FACEBOOK-SIVUILTAMME

Koulutuksen aikataulu: Hakuaika päättyi ti 15.5.2018, mutta vielä on jäljellä joitakin vapaita paikkoja, joten voit laittaa hakemuksesi mahdollisimman pian.  Valintahaastattelu 10.8. 2018.

Lähiopetus Kotkassa:
30.-31.8., 20.-21.9., 1.-2.11. ja 27.-28.11.2018
24.-25.1., 9.-10.4., 9.-10.5., 15.-16.8. (erillisseminaari eli työnohjaajafoorumi myöhemmin ilmoitettavassa paikassa), 29.-30.8., 24.-25.9., 24.-25.10. ja 17.-18.12.2019.
Vuoden 2020 ajat ilmoitetaan myöhemmin (6 x 2 pv.).

Järjestäjät: Kymenlaakson kesäyliopisto ja Dialogic Partner Oy

Kouluttajat:

Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, koulutuksen johtaja
Päivi Jordan-Kilkki, MuM, musiikkiterapeutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja
Aapo Pääkkö, sosiaalikasvattaja, VET-perheterapeutti
Eija-Liisa Rautiainen, PsT, erikoispsykologi, VET-perheterapeutti

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämis- ja henkilöstötehtävissä toimiville. Opiskelijalla on oltava vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta.

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.

Koulutuksen keskeinen sisältö:
- Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
- Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
- Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
- Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen laajuus ja rakenne:
Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se rakentuu 36 lähiopetuspäivästä, vertaisryhmätyöskentelystä, etäopiskelusta ja työnohjausharjoittelusta.

1. Lähiopetus (18 x 2 pv)
- workshop-tyyppistä teorian opiskelua (16 pv)
- työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
- oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista (4 pv)

2. Vertaisryhmätyöskentely (16 oppituntia/lukukausi)
- luetun teorian reflektointia
- vertaisryhmäohjausta

3. Ohjattu etäopiskelu
- oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
- kirjallisuuteen perehtymistä
- ohjatusti suoritettua yksilötyönohjausta, vähintään 24 oppituntia ja niihin valmistautuminen
- ohjatusti suoritettua ryhmätyönohjausta, vähintään 48 oppituntia ja niihin valmistautuminen

Hakuaika päättyi 15.5.2018, mutta voit vielä hakea koulutukseen, koska jäljellä on joitakin vapaita paikkoja. Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään 10.8.2018. Koulutukseen valitaan max 12 osallistujaa.

Hakeminen: Ilmoittaudu koulutukseen ensin tällä sivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta ja lähetä tämän jälkeen vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteella raija.hellekari@kymenlaakso.fi.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
- nimi, ikä ja yhteystiedot
- koulutus, ammatti ja työpaikka (mahdollisesti aikaisemmatkin)
- muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
- kokemukset työnohjauksesta
- mahdollinen oma terapia
- miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
- lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä yms.:
Koulutuksen johtaja Lassi Pruuki, lassi.pruuki@dialogic.fi, puh. 044 532 3965

Lue työnohjausta käsittelevä blogikirjoitus

Osallistumismaksu 6900 €.
Laskutetaan erissä. Hintaan sisältyy lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 17.5.2018 mennessä.
Lisätietoja: Raija Hellekari
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: raija.hellekari@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot