Koulutukset - Uusia näkökulmia johtamiseen ja yhteisöllisyyteen työelämässä

Keväällä 2021 tartumme koulutuksissamme ajankohtaisiin työn tekemisen ja johtamisen haasteisiin. Digiaika ja laajamittainen siirtyminen etätyöhön ovat mullistaneet työelämän ja muutos edellyttää myös uudenlaista johtamista. Miten rakentaa yhteisöllisyyden kokemusta etänä? Miten johtaa tunneilmapiiriä? Mitä vastuullisuus tarkoittaa johtamisessa? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia osallistumalla työn muutosta ja johtamisen ajankohtaisia teemoja käsittelevään koulutussarjaamme. Tutustu koulutuksiin ja valitse omasi. Kaikki koulutukset järjestetään verkkototeutuksina, joten osallistuminen on helppoa ja turvallista.


Etäyhteisöllisyys ja innostava ilmapiiri organisaation menestystekijänä

Kolmiosainen webinaarisarja 16.3., 30.3. ja 13.4.2021 klo 9–10.30

Yhteisöllisyyden kokemus voi heikentyä etätyössä, kun kohtaamiset työpaikalla jäävät pois. Etäyhteisöllisyys ja innostava ilmapiiri organisaation menestystekijänä -valmennuksessa saat näkemyksiä ja työkaluja yhteisöllisyyden vahvistamiseen etätyössä. Kolmiosainen webinaarisarja kehittää myös henkilökohtaisia tunnetaitoja sekä vuorovaikutustaitoja, joista on hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla.  Webinaarien valmentajana toimii tutkimus- ja valmennusyritys Filosofian Akatemian Iida Mäkikallio. Iida on tunnetaitoihin, ihmisten välisiin suhteisiin ja motivaatioon perehtynyt psykologi ja valmentaja.

“Iidan valmennukset ovat älykkäitä, kannustavia ja innostavia. Iidalla on taito soveltaa vankkaa tutkimustietoa haastaviin arki- ja työelämän tilanteisiin ja valmentaa kyvykkyyttä vastata niihin. Hän ilmentää sitä mitä opettaa.” 

“Iidalla on aitoa ja syvää sydämen viisautta. Hän hahmottaa harvinaisen kirkkaasti ihmisen kokonaisuutena. Iidan ajattelussa yhdistyvät vahva usko ihmisen mielen mahdollisuuksiin sekä kriittinen ja systeemiälykäs tieteellinen tarkastelu. Iida valmentaa ja keskustelee yhtä aikaa sekä positiivisvirittyneesti että raakarehellisesti tavalla, joka puhuttelee jokaista. Hänellä on kyky avata uusia näkökulmia vaikeisiinkin asioihin, ja tällä tavalla mahdollistaa ajattelun kehittymisen ja henkisen kasvun valmennettavilleen. Jos minun pitäisi kuvailla Iidaa kolmella sanalla, ne olisivat läsnäolo, rakkaudellisuus ja viisaus.”

https://youtu.be/GFsyweRXZBQ

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ >


Laadukas esihenkilötyö etänä ja muutoksen keskellä 

Kolmiosainen webinaarisarja 8.4., 22.4. ja 12.5.2021 klo 9–10.30

Laadukas esihenkilötyö etänä ja muutoksen keskellä -webinaarisarja antaa esihenkilöille ja johtajille työkaluja johtamiseen etätyössä sekä muutostilanteissa. Webinaarien teemoina ovat yhteiseen tunneilmastoon vaikuttaminen etäympäristössä, henkilökohtaiset tunnetaidot muuttuvassa työympäristössä sekä syventävät vuorovaikutustaidot ja haastavat keskustelut. Valmentajana toimii tutkimus- ja valmennusyritys Filosofian Akatemian Reima Launonen. Reima Launonen valmentaa erityisesti tiimityöhön ja vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista. Hän haluaa rakentaa työelämää, jossa ihmiset kokevat työnsä mielekkääksi ja pääsevät vaikuttamaan työtehtäviinsä.

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ >


Vastuullinen ihmisten johtaminen

Koulutus koostuu kolmesta puolen päivän virtuaalivalmennuksesta
25.3., 15.4. ja 6.5.2021 klo 12.30-16

Oletko pohtinut, mitä vastuullisuus sinulle ja organisaatiollesi tarkoittaa? Nyt sinulla on mahdollisuus perehtyä uusimpaan tietoon vastuullisesta ihmisten johtamisesta sekä arvioida sen toteutumista oman organisaatiosi kannalta. Vastuullinen ihmisten johtaminen -koulutus auttaa lisäämään inhimillisyyttä johtamisessa vastuullisesti ja kestävästi. Vastuullisessa johtamisessa on kolme näkökulmaa: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen. Koulutuksessa perehdytään sekä vastuullisen ihmisten johtamisen kokonaisuuteen että syvennytään erityisesti sosiaalisen kestävyyden osa-alueeseen. Valmentajina Tarja Eloranta ja Tarja Kyllönen.

LISÄTIETOA ja ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ >


Kevään maksuttomat tutustumiswebinaarit

Positiivinen johtaminen nojaa humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan. Keskeisessä osassa on vahvuuksien laaja-alainen tunnistaminen. Tule ilmaiseen Vahvuuksien voima tutustumiswebinaariin 20.5.2021 tutustumaan positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen. Siinä tarkastellaan taitojen ja osaamisten lisäksi luonteenvahvuuksia, luontaista kyvykkyyttä, kiinnostuksia, arvoja ja resursseja. Teemaan johdattelee myös toinen tutustumiswebinaari Mitä on positivinen johtaminen? (19.4.2021).


Positiivinen johtaminen ja organisaatio

Luennot maanantaisin 23.8., 6.9., 20.9., 4.10. ja 18.10.2021 klo 15-18

Positiivinen johtaminen ja organisaatio -koulutuskokonaisuus alkaa elokuussa 2021. Kouluttajana on KT; FM Sanna Wennström, joka on tehnyt positiivisesta johtamisesta väitöskirjan ja kirjoittanut aiheesta tietokirjan. Koulutus soveltuu kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

* 2 maksutonta johdantoluentoa toukokuussa (kts. yllä)
* 5 x 3 tunnin osallistavaa webinaaria
* kirjallisuuteen ja oheismateriaaliin perehtymisestä
* oma oppimispäiväkirja

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ >

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa