Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus alk. 20.9.2019

05.06.2019

 

Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän opettajia, kuraattoreita, lastentarhanopettajia, perhetyöntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä ja muita alalla työskenteleviä ammattilaisia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta olisi parasta, että tukea psyyykkiseen oirehdintaan annettaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa - perheet prosessiin mukaan ottaen.

Tämä koulutus on kehitetty vastaamaan ajankohtaiseen psykoterapeuttisen perustason osaamisen tarpeeseen lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Lisätietoja koulutuksesta