Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutus (20 op) Kouvolassa 2020-2021

25.10.2019

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omia tai organisaationsa muutosprosesseja ja työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. 

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
- oman mielen johtaminen
- ratkaisukeskeinen itsensä johtaminen
- jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi 
- ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen
- käytännön työyhteisötaidot ja myönteisen vireen edistäminen

Koulutus sisältää 7 lähipäivää, kirjallisuuteen perehtymistä, itsenäistä reflektiivistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jne.

Lue lisää