Sherborne-peruskurssi Kotkassa 18.-19.9.2019

10.07.2019

Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten
tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis-
ja erityisopetuksessa, päivähoitoryhmissä, vapaa-ajan kerhoissa sekä fysio- tai toimintaterapian
osana.

Järjestimme tämän koulutuksen edellisen kerran helmikuussa 2019 Kouvolassa.
Osallistujien kommentteja koulutuksesta:

Mikä oli mielestäsi tärkeintä koulutuksessa?
- kouluttajan innostava asenne, kannustava ja selkeä opastus harjoituksissa
- kouluttaja loi koko ryhmään halun viedä liikunnan riemua eteenpäin
- sain varmuutta omaan tekemiseen
- nivoutuminen omaan työhön
- käytännön harjoitusten ja teorian kulkeminen käsi kädessä
- yhdessä tekeminen
- välineitä ei aina tarvita, yhteinen tekeminen riittää!

Lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen