Erilaisia polkuja opettajaksi

11.07.2019

Haaveiletko luokan-, erityis-, lastentarhan-, aineen-, S2- tai terveystieteiden opettajan ammatista? Seuraavassa tekstissä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hyödyntää esimerkiksi välivuoden tai opiskella työnohella itsellesi uutta ammattia tai pätevöityä opettajana johonkin uuteen.

Luokanopettaja

Onko haaveissasi luokanopettajan ammatti? Luokanopettajan tutkinnon nimi on kasvatustieteiden maisteri. Opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnosta, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto (UEF) jakautuu seuraaviin opintoihin:

 • orientaatio-, kieli- ja viestintäopintoihin 15 op
 • kasvatustieteellisen alan perusopintoihin 25 op
 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintoihin 30 op
 • menetelmäopintoihin ja kandidaatin tutkielmaan 25 op
 • sivuaineopintoihin 60 op
 • vapaasti valittaviin opintoihin 25 op

Syksyllä 2019 Sinun on mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistoon kasvatustieteen perusopinnot, 25 op. Lisäksi voit tehdä vapaasti valittaviin opintoihin esimerkiksi erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op. Jos haet keväällä 2020 yhteishaussa Itä-Suomeen luokanopettajan koulutukseen, on Sinulla jo huikeat 50 opintopistettä kasassa, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoosi!

Erityisopettaja

Erityisopettajaksi voi opiskella pariakin eri reittiä. Jos Sinulla on jo opettajan pätevyys, voit hypätä tekstissä alemmas. Erityisopettajan kandidaatin opinnot Itä-Suomen yliopistossa koostuvat seuraavista opinnoista:

 • orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • erityispedagogiikan aineopinnot 30 op
 • menetelmäopinnot ja kandidaatin tutkielma 10 op
 • yhteiset opettajan pedagogiset opinnot 10 op
 • muut opinnot 5 op
 • sivuaineopinnot 60 op
 • vapaasti valittavat opinnot 25 op

Kymenlaakson kesäyliopistossa voit suorittaa Itä-Suomen yliopistoon erityisopettajan tutkinnosta erityispedagogiikan perusopinnot 25 op sekä vapaasti valittaviin opintoihin vaikkapa suomen opettaminen toisena/ vieraana kielenä-perusopinnot 30 op. Avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi.

Onko Sinulla jo opettajan pätevyys?

Mikäli Sinulla on jo luokanopettajan kelpoisuus TAI yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) JA erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuina, voit hakea ensi keväänä suoraan yliopistoon erillisten erityisopettajien opintojen haussa Itä-Suomen yliopistoon.

Turun yliopiston erillisiin erityisopettajan opintoihin riittää luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus sekä 12 kuukauden työkokemus opetusalalta.

Jyväskylän yliopistossa hakijan vaatimukset vaihtelevat haettavan ryhmän perusteella.

Helsingin yliopistoon vaaditaan:

 • kasvatustieteen maisterin tutkinto (asetus 576/1995) tai kasvatustieteiden kandidaatin (ylempi) tutkinto (asetus 530/1978), johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu opettajan pedagogiset opinnot (60 op / 35 ov) sekä peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op / 35 ov)
 • aineenopettajan kelpoisuuden sisältävä ylempi korkeakoulututkinto sekä lisäksi peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op / 35 ov)
 • peruskoulun luokanopettajan tutkinto TAI
 • kansakoulunopettajan tutkinto

sekä

 • vähintään 18 kuukautta opettajakokemusta päätoimisessa opetustehtävässä päiväkodissa, esi-, perus- tai lukio-opetuksessa, toisen asteen koulutuksessa tai opettajana aikuiskoulutuksessa
 • vähintään 25 opintopisteen (15 ov) laajuisen erityispedagogiikan tai erityisopetuksen yliopistollisten perusopintojen opintokokonaisuuden

Lapin yliopiston vaatimukset löydät täältä.

Mikäli Sinulta puuttuu joissakin yliopistoissa vaaditut erityispedagogiikan perusopinnot, voit suorittaa ne Kymenlaakson kesäyliopistossa syksyllä 2019.

Lastentarhan opettaja

Lastentarhan opettajaksi vaaditaan tänä päivänä yliopistotutkintoa. Varhaiskasvatuksen opinnoissa pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Valitettavasti Itä-Suomen yliopiston opintosuunnitelmaa ei tätä kirjoittaessa ole vielä julkaistu, joten tarkempia tietoja opinnoista vielä odotellaan. Kymenlaakson kesäyliopistossa ei vielä tänä syksynä ole mahdollista opiskella kasvatustiedettä varhaiskasvatuksen näkökulmasta, mutta suunnitelmissa on, että opinnot alkavat syksyllä 2020. Opintoja voi kuitenkin aloittaa opiskelemalla tutkintoon kuuluvan pakollisen sivuaineen, 25 op. Tämä voi olla esimerkiksi lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi- perusopinnot. Varhaiskasvatuksen opettajaksi riittää kandidaatin tutkinto 180 op.

Aineenopettaja

Jos haaveilet aineenopettajan työstä peruskoulussa, Sinulla tulee olla:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Esimerkiksi opiskelemalla historiasta sekä perus- että aineopinnot, voit opettaa peruskoulussa historiaa. Historian perusopinnot 25 op on mahdollista suorittaa syksyllä 2019 Jyväskylän yliopistoon.

Jos haluat opettaa lukiossa, Sinulla tulee olla:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • muissa aineissa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Sinun tulee opiskella siis perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot opetettavasta aineesta, mikäli Sinulla ei ole näitä jo aiemmassa tutkinnossasi. Esimerkiksi psykologian opettajaksi tarvitset perus-, aine- ja syventävät opinnot psykologiasta (120 op), ellei tutkinnossasi ole toisesta opetettavasta aineesta syventäviä opintoja. Jos Sinulla on jo jostakin aineesta suoritettuina nuo perus-, aine- ja syventävät opinnot, riittää, että suoritat muista opetettavista aineista perus- ja aineopinnot. Tällöin riittää, että opiskelet esimerkiksi psykologian aineen opettajaksi psykologian perus- ja aineopinnot.

S2-opettaja eli suomi toisena/ vieraana kielenä-opettaja

Suomi toisena/ vieraana kielenä-opettajan pätevyys riippuu aiemmasta tutkinnostasi. Mikäli olet äidinkielen opettaja, voit opettaa peruskoulussa sekä lukiossa suomi toisena vieraana kielenä-ainetta. Suomen opettaminen toisena/ vieraana kielenä-perusopinnot ovat oiva lisä työhösi, mutta tällä hetkellä ei pakollinen.

Jos taas Sinulla on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä suomen opettaminen toisena/ vieraana kielenä-perusopinnot suoritettuina, voit opettaa suomea maahanmuuttajille vapaassa sivistystyössä sekä kotoutumisopinnoissa. Esimerkiksi ammatillisille opettajille S2-opinnot avaavat uusia opetusmahdollisuuksia.

Suomen opettaminen toisena/ vieraana kielenä-perusopinnot starttaavat nyt syksyllä 2019.

Terveystieteiden opettaja

Jos Sinulla on sosiaali- ja terveysalalta ammattikorkeakoulututkinto suoritettuna, voit lähteä opiskelemaan terveystieteiden opettajaksi. Terveystieteiden opettaja on ammatillinen opettaja, joka opettaa ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa.

Polku terveystieteiden opettajaksi voi alkaa jo vaikka tulevana syksynä. Kymenlaakson kesäyliopistossa voit opiskella hoitotieteen aineopinnot, 33 op, Itä-Suomen yliopistoon. Perusopinnot korvataan aiemmalla amk-tutkinnollasi.

Hoitotieteen aineopintojen lisäksi Sinun on mahdollista opiskella tutkintoon sisältyvä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen kokonaisuus. Keväällä Sinun on mahdollista hakea Itä-Suomen yliopistoon hoitotieteen tutkinto-opiskelijaksi terveystieteiden opettajan koulutukseen, ja saat avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoasi.

Draamakasvatuksen perusopinnot

Vai kaipaisitko jotakin uutta opetukseesi? Draamakasvatuksen perusopinnoissa opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Opinnot alkavat lokakuussa sisältäen 20 lähiopetuspäivää.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä anna-maria.hentila(a)kymenlaakso.fi

Lue myös:

Mikä ihmeen avoin yliopisto?

5 syytä opiskella Kymenlaakson kesäyliopistossa