Kiinnostaako kauppatieteen tutkintotavoitteinen opiskelu pääaineena laskentatoimi?

17.07.2018

Tiesitkö että Kymenlaakson kesäyliopistossa voit opiskella Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen opintoja tutkintotavoitteisesti.  Opiskelu on joustavaa ja voit hyvin opiskella vaikkapa työn ohessa, koska suuri osa opinnoista tehdään verkko-opintoina oppimisympäristö Moodlessa. Kesäyliopistolla kokoontuu tuutoriryhmä opintojen tueksi ja saat meiltä apua oman opintopolkusi suunnitteluun. Joten tämä on mainio tapa opiskella Kymenlaaksossa.

Opinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, joten kuka tahansa voi aloittaa opiskelun. Opinnot sopivat sinulle, jos olet jäänyt vaikka ilman opiskelupaikkaa tai muuten vain mietit, että nyt olisi hyvä hetki lähteä opiskelemaan kohti kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan hyväksi, kun pääset yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Joten voit edistää opintojasi, vaikkei sinulla vielä olisikaan paikkaa yliopistossa. Eikä aina tarvitse olla tavoitteena tutkintotavoitteisuus, vaan voit täydentää ammatillista osaamistasi tai opiskella muuten vain omaksi iloksesi.

Kauppatieteen opiskelu on hyvä aloittaa kauppatieteiden perusopinnoista 30 op, joiden tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin.

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa pelkästään laskentatoimen 30 opintopisteen opinnot. Laskentatoimen tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa ja taloutta koskevaa informaatiota sekä laatia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja yrityksen eri sidosryhmille näiden yritystä koskevan päätöksenteon käyttöön. Laskentatoimen aineopinnoissa opiskelija perehtyy monipuolisesti laskentatoimen eri aihealueisiin.

Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaisia laskentatoimen opintoja on mahdollista opiskella kahdella eri tavalla:

1. Opiskelija voi suorittaa koko Laskentatoimen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Laskentatoimen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op. Opiskelija saa erillistodistuksen Laskentatoimen aineopintokokonaisuudesta 60 op.

2. Toinen mahdollisuus on opiskella 30 op pelkästään laskentatoimen opintoja, Silloin erillistodistus saadaan Laskentatoimen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Kauppatieteen perusopintokokonaisuutta ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista. 

Tässä lisätietoja opintosuunnitelmasta, jonka pääaineena on laskentatoimi ja rahoitus

Tässä laskentatoimi ja verotus

Vaihtoehtoisesti voit valita Kymenlaakson kesäyliopistossa Itä-Suomen avoimen yliopiston tarjonnasta pääaineeksesi laskentatoimen sijaan johtamisen tai markkinoinnin.

Niistä ja muistakin avoimen yliopiston opinnoista voit kysyä suoraan lisätietoja Elinalta, elina.ivakko@kymenlaakso.fi. Hän on myös itse suorittanut työn ohessa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen maisterin opinnot pääaineena johtaminen, joten voit kysellä samalla opintokokemuksia, miten opinnot ja työelämä voidaan joustavasti yhdistää.

Mietitään yhdessä sinun opintopolkuasi.