Kymenlaakson kesäyliopisto kouluttaa neuropsykiatrisia valmentajia

15.05.2018

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (30 op)

Kymenlaakson kesäyliopistosta valmistui 15.5.2018 jälleen ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia. Koulutus oli opiskelijoille positiivinen kokemus. Koulutuksen aikana tapaamisia oli kahden päivän jakso kerran kuussa ja he kertoivat nauttineensa ryhmän keskinäisestä keskustelusta ja opetuksesta.

Keskustelun lisäksi opiskelijat sanoivat pitäneensä tavoista, joilla koulutuksessa tehtiin kirjallisia tehtäviä. Tehtävissä keskityttiin omiin kokemuksiin ja niiden kautta opittuihin asioihin.

Pääkouluttajana toimi erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Kaisa Vuorinen. Koulutuksen johtajana toimi psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Lisäksi koulutuksessa vieraili muita asiantuntijoita.

Koulutuksesta opiskelijat saivat monipuolisesti tietoa ja keinoja ongelmatilanteissa työskentelyyn henkilöiden kanssa, jotka vaativat enemmän tukea. Koulutuksessa tavoitteena on perehtyminen neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin. Niiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,
-nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Kymenlaakson kesäyliopiston järjestämistä koulutuksista on tähän mennessä valmistunut lähes 150 ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentajaa ja syksyllä 2018 on alkamassa jälleen uusi koulutus.

Kiinnostaisiko sinua osallistua seuraavalle kurssille?
Lisätiedot löydät osoitteesta http://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/kurssi/2533

Kuvissa kesäisiä valmistumispäivän tunnelmia sekä yhden opiskelijan projektityö.