Tavoitteena kauppatieteen tutkinto - Vaasan yliopiston opintoja

09.07.2018

Tavoitteena kauppatieteen tutkinto, pääaineena johtaminen tai markkinointi Vaasan yliopistossa

Tiesitkö, että suoritettuasi avoimen yliopiston opintoja voit hakeutua ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta?

Kymenlaakson kesäyliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti vaikkapa työn ohessa ja edetä opinnoissasi joustavasti sinulle sopivaan tahtiin. Avoimen yliopiston kautta voit suorittaa paljon kandidaatin ja maisterintutkintoon johtavia opintoja, mutta avoimesta yliopistosta ei voi saada tutkintoa, eikä suorittaa aivan kaikkia opintoja. Saadaksesi tutkinnon sinun täytyy hakeutua tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon.

Avoimen yliopiston väylä on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa yliopistotutkintoa tai varsinaisen opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa. Avoimen yliopiston väylässä voivat hakea sellaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet vaaditun määrän haetun kandidaattiohjelman opintoja avoimessa yliopistossa. Hakukriteerit vaihtelevat pääaineittain. Tarkista hakumenettely, hakuohjeet ja hakemukseen vaadittavat liitteet vuosittain kunkin pääaineen osalta.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevia otetaan tutkinto-opiskelijaksi harkinnan perusteella. Opinto-oikeutta myönnettäessä otetaan huomioon yksiköiden käytettävissä olevat opetusresurssit. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintomenestys ja opintojen laajuus sekä opintojen rakenne ja sopivuus haetun pääaineen mukaiseen ohjelmaan.

Seuraavassa tietoja siitä kuinka voit opiskella Vaasan yliopiston kauppatieteen opintoja tutkintotavoitteisesti Kymenlaakson kesäyliopistossa. Pääaineena joko johtaminen tai markkinointi.

Voidaksesi hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta sinulla on oltava kaikkiaan 100 opintopistettä. Sata pistettä pitää sisällään halutusta pääaineesta vähintään 50 op:een opinnot (perus- ja aineopinnot) ja nämä pitää olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (keskiarvon pitää asettua välille 2,6 – 3,3). Pääaineeksi voit valita johtamisen tai markkinoinnin, joiden perusopinnot ovat alkamassa Kymenlaakson kesäyliopistossa syksyllä 2018. Seuraavana syksynä on tarkoitus laittaa tarjolle aineopintoja, joten voit jatkaa tutkintotavoitteista opiskelua Kymenlaaksossa ensi vuonnakin. Mikäli valitset pääaineeksi johtamisen, niin sivuaineena voisi olla markkinointi tai päinvastoin.
Lisätietoja Johtaminen ja organisaatiot -perusopinnoista ja  Markkinoinnin perusopinnoista

Lisäksi avoimen väylän hakuvaiheessa opiskelijalla tulee olla suoritettua tilastotieteen 5 op tai talousmatikan 5 op:een peruskurssit. Tutkintoon kuuluu molemmat, mutta väylään riittää, kun on toisen suorittanut. Kesäyliopistolla on tällä hetkellä tarjolla tilastotieteen kurssi. Lisäksi tarvitaan tutkintoon kuuluva toinen kotimainen eli Ruotsin peruskurssi kauppatieteilijöille 5 op tai vieraan kielen (englanti) peruskurssi, joka muodostuu jaksoista Suulliset taidot kauppatieteilijöille 2 op ja Tekstitaidot kauppatieteilijöille 3 op. Nämä laitetaan kesäyliopistossa tarjolle syksyllä 2019.
Muut opinnot, jotta tuo sata pistettä tulee täyteen, voivat olla mitä tahansa tutkintoon kuluvaa. Esimerkiksi juuri tuo mainittu sivuaine, vaikka molemmat kielet ja molemmat matikat. Lisäksi tutkintoon kuuluu äidinkielen opintoja, orientoivia opintoja, yleisopintoja, liiketoimintaosaamisen opintoja jne.

Tässä tutkinnon rakenne, josta näet, millaisia opintoja kauppatieteen kandidaatin tutkintoon kuuluu. Kymenlaakson kesäyliopistossa voit suorittaa niistä osan, mutta saadaksesi tutkinnon sinun täytyy hakeutua tutkinto-opiskelijaksi Vaasan yliopistoon.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) rakentuu seuraavasti:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
Pääaineopinnot (vähintään) 60 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot (vähintään) 50 op
Pääaineen kandidaatintutkielma 10 op
Kypsyysnäyte (kandidaatintutkielman yhteydessä) 0 op
Liiketoimintaosaamisen opinnot 56 op
Liiketoiminnan perusteet 28 op
Liiketoiminnan kehittäminen 28 op
Yhteiset opinnot 14 op
KANS1004 Taloustieteen perusteet 6 op
TOIK1016 Talousoikeuden perusteet 3 op
TITE1020 Tietojenkäsittely 5 op
TITE1021 Tietojenkäsittely –teoria 2 op
TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Talousmatematiikka ja tilastotiede 10 op
ORMS1030 Talousmatematiikan perusteet 5 op
STAT1030 Tilastotieteen perusteet 5 op
pakollinen laskentatoimeen ja rahoitukseen sekä
taloustieteeseen suuntautuville
tai
STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
Orientoivat opinnot 4 op
OPIS0008 Johdatus yliopisto-opiskeluun
ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
OPIS0002 Tiedonhankintataidot I 1 op
OPIS0004 Tiedonhankintataidot II 1 op
(integroitu kandityövaiheeseen)
(Johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan sekä laskentatoimen ja rahoituksen pääaineissa omat opintojaksot)
Sivuaineopinnot, vähintään 25 op
(talousoikeuden pääaineessa sivuaineen laajuus tulee olla 50 op)
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi valita tutkintoon sisällytettäviä opintoja oman mieltymyksensä mukaisesti siten, että tutkinnon laajuus täyttyy (180 op  

Tässä on linkki 2017-2018 opinto-oppaaseen, josta saat lisää tietoja yliopistossa opiskelusta.

Ylläolevia tietoja Vaasan avoimen yliopiston opinnoista on antanut opintopäällikkö Sonja Hakala.

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä siitä. kuinka voisit edetä omalla opintopolullasi, ota yhteyttä Elinaan, elina.ivakko@kymenlaakso.fi niin pohditaan yhdessä, millainen sinun opintopolkusi voisi olla.

Vaasan avoimen yliopiston opinnoista pidämme infotilaisuuden 17.9.2018 klo 17 Kouvolassa. Tule kuulemaan miten voit edetä tutkintotavoitteisesti tai täydentää ammatillista osaamistasi tai opiskella muuten vain omaksi iloksesi. (Varmista vielä tuo infopäivä lähempänä, koska siihen saattaa tulla muutoksia)