Toisenlainen polku S2-opettajaksi

19.03.2019

Toisenlainen polku S2-opettajaksi

Joskus matka opettajaksi voi kulkea monenlaisia polkuja pitkin. Oman innostukseni opettamiseen sain aikoinaan naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen kautta. Ryhmänjohtajana innostuin kouluttamisesta niin paljon, että valmistuttuani sairaanhoitajaksi, jatkoin töiden ohella silloisessa Kuopion yliopistossa hoitotieteen opiskelua opettajalinjalla. Töitä hoitotyön opettajana sain jo kandiksi valmistumisen jälkeen, ja vakituisen viran maisteriksi valmistuttuani.

S2-opettajaksi päädyin sattumalta. Kouvolan vastaanottokeskukseen tarvittiin suomen kielen kouluttajaa, ja ystäväni vinkistä päätin hakea. Töiden ohella suoritin ”Suomi toisena/ vieraana kielenä”-perusopintoja, joista oli suuri hyöty opettamisessa. Enpä ollut tiennyt, että esimerkiksi suomen kielestä löytyy kuusi erilaista verbityyppiä, puhumattakaan siitä miten ne taipuvat! Tai miksi jotkin sanat taipuvat esimerkiksi susi-sudet-sutta, käsi-kädet-kättä, mutta vaikkapa hirvi-sana taipuu hirvi-hirvet-hirviä. Nämä ovat suomalaisille itsestään selviä asioita, mutta maahanmuuttajalle näitä joutuukin avaamaan aivan toisella tapaa. Peruskoulun ja lukion aikaiset kielioppiasiatkin palautuivat pala palalta takaisin mieleen, vaikka helppoa se ei aina ollut. Haastavinta opinnoissa olivatkin kieliopilliset asiat, mutta opettajalta sai nopeasti apua aina sitä tarvitessa. Luennot tulivat AC-yhteyden välityksellä, jolloin etäopiskelijallakin oli mahdollisuus tarkentaa epäselviä asioita. Moodle-ympäristössä puolestaan opettaja vastasi arkisin usein jo saman päivän aikana kysymyksiin.

Opintoihin sisältyi myös muiden opettajien S2-opetuksen seuraamista, joista sain valtavasti uusia vinkkejä omaan opetukseeni, erityisesti toiminnallisuuden näkökulmasta. Lisäksi harjoitteluun sisältyi itsepidettäviä opetustuokiota. Oman opetusosuuteni sain hyväksiluettua, koska opetin samanaikaisesti omaa ryhmää.

Kun väliaikaiset vastaanottokeskukset Kymenlaaksossa suljettiin, siirryin S2-opettajaksi maahanmuuttajakoulutukseen, Salpaukseen. Töitä on siis riittänyt, vaikka kelpaankin aikaisemman tutkintoni puolesta ainoastaan kotoutumisopintoihin. Suomi toisena/ vieraana kielenä-opintojen myötä opin suomen kieltä aivan eri näkökulmasta, ja työskennellessäni S2-opettajana olen päässyt tutustumaan lukuisiin opiskelijoitteni kulttuureihin ja äidinkieliin. Työ S2-opettajana on ollut äärimmäisen mielenkiintoista ja monipuolista. Suomi toisena ja vieraana kielenä-perusopinnoista voi saada itselleen uuden, mielenkiintoisen urapolun, suosittelen!

Terveisin Kymenlaakson kesäyliopiston koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä

Opiskelisinko S2-opettajaksi?

Kymenlaakson kesäyliopistossa on mahdollista opiskella syksyllä 2019 ”Suomi toisena/ vieraana kielenä”-perusopinnot. Opinnot soveltuvat esimerkiksi luokanopettajille, erityisopettajille, aineenopettajille, vieraiden kielten opettajille, suomi äidinkielenä tai toisena kielenä- opettajille, kirjallisuusopettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, jotka opettavat maahanmuuttajia.

S2-opinnot sopivat sinulle, mikäli sinulla on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagoginen pätevyys (60 op). Tarkemmat S2-opettajien kelpoisuusvaatimukset voit tarkistaa täältä.

Opintojen aikana opit

  • tuntemaan vieraan kielen opettamisen perusteet
  • osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
  • tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä ja
  • olet valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Opinnot koostuvat luennoista, tehtävistä sekä työharjoittelusta.