• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Esittelyssä "Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen"-kurssin kouluttaja Ulla Vilkman

Kerrotko alkuun hieman siitä kuka olet ja millaista työtä teet?

Olen etäjohtamisen asiantuntija, modernin työelämän kehittäjä ja Timanttia Consultingin toimitusjohtaja. Olen kouluttanut ja valmentanut työyhteisöjä vuodesta 2011, viimeiset viisi vuotta erityisesti esimiehiä. Vedän myös etäjohtamisen asiantuntijatiimiä, joka kehittää ja kouluttaa organisaatioita mm. etätyöhön, hajautettuun tiimityöhön, monipaikkaisen työn johtamiseen.

Olet tulossa kouluttamaan Kymenlaakson kesäyliopistoon syksyllä ”Hajautetun tiimityön ja etäjohtamisen” kurssia. Mikä on saanut sinut alun perin kiinnostumaan etäjohtamisesta?

Kiinnostuin etäjohtamisesta kuusi vuotta sitten, kun työssäni kohtasin useammassa organisaatiossa tilanteen, jossa esimiehet johtivat eri puolilla Suomea olevia työntekijöitä ja tapasivat työntekijöitä kerran pari vuodessa. Jäin pohtimaan, miten nämä esimiehet voivat tukea ja vahvistaa työntekijöiden motivaatiota tai miten edes tietävät, ovatko työntekijät motivoituneita sekä miten johtaa ihmisiä etäältä. Lähdin keskustelemaan aiheesta Twitterissä ja LinkedInin erilaisissa keskusteluryhmissä. Keskustelun myötä kiinnostuin aiheesta lisää ja löysin aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ja selvityksiä.

Mitä on etäjohtaminen ja miksi etäjohtaminen aiheena on tärkeä? Millä tapaa etäjohtaminen poikkeaa ns. lähijohtamisesta sekä esimiehen että alaisen näkökulmasta?

Etäjohtaminen ei ole uusi ilmiö vaan sitä on ollut kauan, esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevien johtaminen on etäjohtamista. Etäjohtamista on ollut pitkään myös it-alalla, jossa on ollut tavallista, että tiimin jäsenet voivat istua eri paikkakunnilla tai eri maissa. Etätyön lisääntyminen on nostanut sen enemmän esille viime vuosina. Myös teknologian ja yhteyksien nopea kehitys viime vuosina on lisännyt huimasti mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön. Etäjohtamista voidaan ajatella ilmenevän kaikissa tilanteissa, joissa etäisyys lisääntyy kuten etätyön lisääntyessä, työntekijöiden ollessa eri toimipisteissä, esimiehen ollessa eri toimipisteessä kuin tiimi, liikkuvassa työssä.

Etäjohtaminen on pohjimmiltaan hyvää ihmisten johtamista. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että painopiste johtamisessa tulee siirtää asioiden johtamisesta ihmisiin. On hyvä myös ymmärtää, mistä haasteet johtuvat, jotta niitä voidaan ennaltaehkäistä tai korjata ongelmien ilmetessä. Etäisyys lisää myös työntekijän itsenäisyyttä, jolloin työntekijältä edellytetään hyviä itsensä johtamistaitoja ja osaamista hyödyntää välineitä yhteydenpitoon työyhteisön kanssa. Sekä johtamisen että työn tekemisen näkökulmasta on hyvä ymmärtää, että vanhat toimintamallit eivät täysin istu muuttuvaan työhön, vaan työhön liittyviä ajatuksia ja uskomuksia on hyvä kyseenalaistaa sekä toimintatapoja täytyy yhdessä kehittää.

Millaiset organisaatiot voisivat hyötyä etätyöskentelystä?

Erään kyselyn perusteella organisaatioissa nähtiin etäjohtamisosaaminen tärkeäksi tulevaisuuden ydinosaamiseksi ja kilpailukykytekijäksi. Yhä useammalla toimialalla on haasteita löytää osaavia tekijöitä, joten hyvä etäjohtamisosaaminen mahdollistaa työntekijöiden rekrytoimisen maantieteellisestä sijainnista riippumatta: voimme rakentaa tiimin osaamisen ja kykyjen varaan eikä sen mukaan, keitä talousalueella sattuu olemaan tarjolla.

Etätyö taas sopii hyvinkin moniin organisaatioihin yhdeksi keinoksi organisoida työtä. Etätyössä on tutkitusti monia hyötyjä, lisäksi työntekijät alkavat olettaa sen olevan mahdollista yhä useammassa työssä, koska teknologia mahdollistaa sen. Etätyö voi olla myös merkittävästi työnantajan houkuttelevuutta lisäävä tekijä.

Millaisia kokemuksia sinulla on etäjohtamisesta ja/ tai etätyöstä?

Olen itse tehnyt ensimmäisiä kertoja etätyötä 2000-luvun alussa. Toki tuolloin etätyö oli hyvin satunnaista ja luonteeltaan sikäli erilaista, että piti miettiä erikseen, mitä työtehtäviä etätyöpäivänä voi tehdä. Olen tehnyt etäjohtamista pääasiassa hieman esimiestyöstä poikkeavissa johtamistilanteissa, eli olen johtanut työkseni erilaisia asiakasprojekteja, joissa tekijät ovat olleet eri organisaatioista sekä johtanut vapaa-ajan projekti- ja koulutustoimintaa nuorkauppakamarissa, jossa olen toiminut sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Viime aikoina oma etäjohtamisosaaminen on karttunut asiantuntijatiimin johtamisessa, sillä tiimin jäsenet ovat eri puolilta Suomea. Koulutuksissa ja valmennuksissa on lisäksi kertynyt valtavasti tietoa kokemuksista ja käytännöistä erilaisissa organisaatioissa, joten ajattelenkin, että voin tuoda näkemystä aiheeseen hyvin monelta eri näkökulmalta.

Kuka on se henkilö, jonka pitäisi ehdottomasti osallistua kurssillesi? Mitä hän tulee saamaan kurssilta?

Kurssi sopii kaikille, jotka johtavat ihmisiä tilanteissa, joissa työtä tehdään monesta eri paikasta. Koulutuksen sisältö on suunniteltu erityisesti esimiehille, mutta se soveltuu hyvin myös projektipäälliköille, verkostomaista työtä johtaville ja etäjohtamisen koulutuksissani on silloin tällöin myös ihan tiimin jäseniä, jotka sanovat saavansa koulutuksesta paljon hyödyllistä tietoa myös omaan tilanteeseensa.

 Ullan kirjoittamaa blogia voit lukea täältä.

 

Jaa tämä artikkeli

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa