• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Esittelyssä Voicefulnessin kehittäjä Anne Tarvainen

Kerrotko alkuun hieman siitä kuka olet, mikä on ammattisi/ koulutuksesi ja millaista työtä teet?

Olen lauluntutkija, äänikouluttaja ja laulaja. Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Väittelin vuonna 2012 Tampereen yliopistosta pääaineenani etnomusikologia. Väitöskirjani käsitteli laulajan ääntä ja ilmaisua. Tällä hetkellä teen Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimusta kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulajien kehollisista laulamiskokemuksista. Olen myös Voicefulnessin kehittäjä ja vedän koulutuksia eri puolella Suomea. Omaa musiikkiani teen taiteilijanimellä Aava Uusikuu.

Olet tulossa kouluttamaan Kymenlaakson kesäyliopistoon syksyllä Voicefulnessia. Monelle mindfulness on tuttu käsite, mutta mitä on Voicefulness ja mikä on saanut sinut alun perin kiinnostumaan Voicefulnessista? Millä tavoin mindfulness ja Voicefulness eroavat toisistaan?

1990-luvulla kärsin ääniongelmista kieleni hermon vammautumisen vuoksi. Tuolloin kiinnostuin äänentuoton fysiologiasta. Samalla, kun kävin foniatrilla ja Voice Massage -hoidoissa, opiskelin aihetta myös yliopistossa. Etsin kuumeisesti keinoja, joilla saisin ääneni kuntoutettua. Huomasin pian, että kehotietoisuuden kehittäminen ja vapaan improvisoidun äänen tuottaminen toimivat parhaiten.

Aloin opettaa kehotietoisuutta ja vapaata ääntä myös lauluoppilailleni. Lisäksi vedin rentouttavan äänen ja ääni-improvisaation kursseja. Jo siellä alkoi kehittyä tämä läsnäoloa ja hyväksymistä painottava lähestymistapani ääneen ja kehoon. Myöhemmin tutustuin myös mindfulnessiin ja huomasin, että sen lähtökohdissa on paljon samaa, vaikka harjoitukset ovatkin pääosin erilaisia kuin tässä äänellisessä lähestymistavassa.

Vuonna 2017 kehitin harjoituksia eteenpäin ja koostin niistä kokonaisuuden, jolle annoin nimen Voicefulness. Voicefulnessissa käytetään omaa ääntä apuna tietoisen läsnäolon kehittämiseen.  

Kenelle Voicefulness sopii ja miksi? Onko jotain estettä olemassa, milloin ei kannata kurssille osallistua?

Voicefulness sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään läsnäoloaan ja kehotietoisuuttaan oman äänensä avulla. Kurssi ei vaadi laulutaitoa tai aiempaa kokemusta äänen harjoittamisesta.

Kurssille ei kuitenkaan kannata osallistua, jos kärsit vaikeista mielenterveyden ongelmista, jotka ovat juuri nyt akuutteja ja joihin et ole vielä saanut ammattiapua.

Voicefulness voi sopia erityisen hyvin sellaisille, joilla on vaikeuksia keskittyä perinteisiin mindfulness- tai meditaatioharjoituksiin. Kursseilla käyneet ovat huomanneet, että äänen avulla keskittyminen ja kehoon ankkuroituminen on helpompaa. Monet stressistä, erilaisista jännityksistä ja kehon jumeista kärsivät ovat kokeneet Voicefulnessin hyödyllisenä.

Minkälaisissa elämäntilanteissa vetämiesi ryhmien osallistujat ovat olleet, ja millaista hyötyä he ovat kurssin käymisestä kokeneet?

Kursseilla on ollut ihmisiä hyvin erilaisista elämäntilanteista. On ollut sellaisia, jotka ovat tulleet mukaan spontaanisti ihan vain uteliaisuuttaan ja sellaisia, jotka ovat jo pitkään halunneet jotain tämän tyyppistä ääni- ja tietoisuustyöskentelyä elämäänsä.  

Mukana on ollut muun muassa laulajia, ääniongelmista kärsiviä, terapiatyötä tekeviä, hierojia, lasten kanssa työskenteleviä, näyttelijöitä, toimistotyön tekijöitä, kehon jännityksistä kärsiviä istumatyöläisiä, stressistä kärsiviä, burn outin tai masennuksen vuoksi sairauslomalla olevia, eläkeläisiä ja työttömiä.

Kurssilla kukin tekee harjoituksia itseään varten ja ryhmän tukemana. On ollut hienoa huomata, miten eri lähtökohdista tulevat ihmiset löytävät yhteisen "sävelen" ja puhuvat kokemuksista, jotka voimme jakaa. Loppujen lopuksi ne ongelmat, joiden kanssa päivittäin painimme, ovat pitkälti samoja.

Monet ovat aistineet kehonsa ja äänensä ihan uudella tavalla, löytäneet itsestään syvemmän olemisen tason. Rentoutuminen ja kokemus omaan itseen palaamisesta ovat yleisiä. Joku totesi, että kurssin jälkeen olo oli levänneempi kuin viikon loman jälkeen.

Jotkut ovat saaneet ääneensä uusia ulottuvuuksia, jopa yllättyneet siitä, millaista ääntä itsestä voi kummuta, kun ääntä ei tuoteta suorittamalla vaan hyväksyvällä asenteella. Kurssilla ei keskitytä äänen harjoittamiseen vaan ääni saa olla kunakin hetkenä juuri sellainen kuin se on. Tämä on vapauttavaa ja voi auttaa poistamaan turhan ponnistelun äänenkäytöstä.

Sopiiko viikonlopun kurssi sekä ammatissaan Voicefulnessia käyttäville että henkilöille, jotka kaipaavat omassa elämässään lisää tietoista läsnäoloa ja kehonhallintaa?

Sopii kummallekin ryhmälle. Ammattilaiset hakevat kursseilta täydentäviä työkaluja työhönsä ja saavat siinä samalla myös hengähdystauon itselleen sekä keinoja omaan stressin ja tunteiden hallintaan. Kurssille kannattaa tulla ensisijaisesti itseään varten. Se on hyvä lähtökohta myös sille, että voi jakaa Voicefulnessin tuomaa hyvää oloa myös muille.

Jos vaikkapa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tulee kurssille, saako hän valmiuksia pitää asiakkaalleen vastaavanlaisia Voicefulness-harjoituksia?

Kyllä. Osallistujat voivat hyvin soveltaa harjoituksia osana omaa työtään.

Millaisia asioita opiskelijat oppivat opetusviikonlopun aikana?

Tärkeimpänä on pysähtyminen tähän hetkeen aistimaan omaa kehoa ja ääntä. Teemme erilaisia harjoituksia, joiden avulla pääsemme yhä syvemmälle kehotietoisuuteen ja löydämme uudenlaista tapaa “levätä äänessä”. Näiden kokemusten pohjalta on hyvä jatkaa omaa itsenäistä harjoittelemista.

Pidän viikonlopun aikana myös pieniä luentoja kehoon, ääneen, tunteisiin ja tietoisuuteen liittyen. Keskustelemme myös stressistä sekä pohdimme yhdessä konkreettisia keinoja, joilla kukin voi helpottaa omaa oloaan arjessaan.

Kerroit tekeväsi tutkimusta parasta aikaa. Liittyykö tuo tutkimus Voicefulnessiin? Voisitko kertoa mikä on tutkimusaiheenasi?

Tutkimusaiheeni on kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulajien keholliset laulamiskokemukset. Olen kiinnostunut siitä, miten laulaminen on esteettisesti arvokasta toimintaa ja kokemusta riippumatta siitä, millainen laulamisessa tuotettu ääni on. Tutkimus ei suoranaisesti liity Voicefulnessiin, koska Voicefulnessissa ei ole ensisijaisesti kyse laulamisesta. Siinä mielessä tutkimus kyllä sivuaa Voicefulnessia, että näissä kummassakin huomio on äänen tuottajan kehotietoisuudessa, ei niinkään siinä millainen ääni on.

Lisätietoja voicefulnessista löydät Annen kotisivuilta: www.voicefulness.fi

Jaa tämä artikkeli

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa