• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Mitä on logoterapia?

Syksyllä starttaavat Logoterapian perusopinnot, mutta mitä on logoterapia?

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905-1997). Kreikankielinen logos-sana tarkoittaa suomeksi käännettynä tarkoitusta, merkitystä, mieltä ja järkeä. Logoterapian ensisijainen ja motivoiva voima onkin löytää elämälle tarkoitus (Frankl 2011; Suomen Logoterapia instituutti 2019a).

Logoterapian historiasta

Logoterapian historia juontaa juurensa Franklin henkilökohtaisiin kokemuksiin keskitysleirillä toisen maailmansodan aikana (Suomen logoterapia instituutti 2019). Ennen keskitysleirille joutumistaan Frankl oli aloittanut kirjoittaa teostaan ”Olemisen tarkoitus”, joka kuitenkin tuhottiin keskitysleirillä sen löydyttyä. Keskitysleirin kauhun keskellä Frankl piti itsensä elämässä kiinni uudelleenkirjoittamalla teostaan varastetulle paperille. Hän huomasi, että ne ”vangit, joilla oli jotakin merkitystä elämässään, selvisivät todennäköisemmin kuin ne, jotka olivat menettäneet kaiken toivon” (Boeree 1998). Vapauduttuaan keskitysleiriltä vuonna 1945 Frankl kirjoitutti leirillä kirjoittamiensa muistilappujen perusteella teoksen ”Ihmisyyden rajalla”. Teos käännettiin 26 kielelle ja sitä myytiin yhdeksän miljoonaa kappaletta (Boeree 1998).

Franklin henkilökohtaisten kokemuksien ja havaintojen myötä onkin loogista, että logoterapiassa  ”ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä.” Ihmisen on mahdollista kestää mitä tahansa vastoinkäymisiä elämässään, kun hän löytää elämänsä tarkoituksen. Logoterapiaa kuvataankin ”toivon terapiaksi” (Suomen Logoterapia instituutti 2019a).

Mitä logoterapia on?

”Logoterapia puhuttelee ihmistä elämästä (elämän tarkoitus) ja elämän tarkoituksen löytämisestä sekä hänen omista valinnoistaan (tahdon vapaus)” (Kemppainen 2018). Nämä kolme muodostavat logoterapian perustan. Jokainen meistä tarvitsee itselle tärkeän päämäärän, elämän tarkoituksen. Logoterapian avulla pohditaan

  • millaisia saavutuksia asiakas on saanut aikaan ja mitä hänen pitäisi vielä saada aikaan
  • mitä ihminen on tai mitä hänestä pitäisi vielä tulla

(Kemppainen 2018; Suomen Logoterapia instituutti 2019a).

Kenelle logoterapia sopii?

Koska logoterapia on elämänmyönteistä toivon terapiaa, siitä on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuten kriiseissä sekä oman elämän tarkoituksen pohdinnassa. Sen avulla voidaan lisätä omaa hyvinvointia sekä voimavaroja kohdata ja käsitellä elämässä vastaantulevia tilanteita. Logoterapian avulla löydetään ratkaisumalleja selviytyä sekä arjen että työelämän erilaisissa tilanteissa (Suomen Logoterapian instituutti 2019b).

Mitä perusopinnoissa opiskellaan?

Logoterapian perusopinnoissa perehdytään franklilaiseen logoterapiaan ja logofilosofiaan. Koulutus antaa jatkokoulutuskelpoisuuden opiskella logoterapian syventäviä opintoja (30 op), jonka jälkeen opiskelija voi käyttää nimikettä ”Logoterapiaohjaaja”.

Lähteet

Tutustu lisää logoterapiaan:
Suomen logoterapian instituutti

Jaa tämä artikkeli

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa