• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Sosionomista sosiaalityöntekijäksi?

Lukuvuosi 2020-2021

Oletko sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK, geronomi AMK tai kuntoutuksen ohjaaja AMK? Haluaisitko pätevöityä sosiaalityöntekijäksi? Kymenlaakson kesäyliopistossa Sinun on mahdollista opiskella tutkintotavoitteisesti sosiaalityötä omalla paikkakunnallasi ja saada opintoihisi hyväksilukuja aiemmasta tutkinnostasi. Tutkintotodistusta et voi kesäyliopistosta saada, mutta suorittamalla sosiaalityön perus- ja aineopinnot, Sinun on mahdollista hakea seuraavassa yhteishaussa sosiaalityön maisteriopintoihin.

Mikäli suoritat avoimessa yliopistossa sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi sosiaalityön käytäntö 2:n, Sinun on mahdollista hakea sosiaalityöntekijän sijaisuuksia. Opintojesi tukena toimii kesäyliopiston oma tutor sekä tutorryhmä, jotka auttavat Sinua opinnoissasi eteenpäin.

Sosiaalityön perusopinnot

Sosiaalityön perusopinnoista (25 op) Sinun tulee suorittaa seuraavat opintojaksot (20 op):

    - Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
    - Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
    - Tutkiva sosiaalityö 5 op
    - Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op

Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op-opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk-, geronomi amk-, kuntoutuksen ohjaaja amk- tai yhteisöpedagogi amk-koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- tai terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta. Edellä mainituin perustein saat siis hyväksiluettua sosiaalityön käytäntö 1:n (5 op).

Jotta Sinun on mahdollista saada hyväksiluku Sosiaalityön käytäntö 1:een, tulee Sinun ilmoittautua sosiaalityön perusopintoihin (25 op) ja hakea opinto-oikeuden saatuasi hyväksilukua Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sosiaalityön aineopinnot

Sosiaalityön aineopinnoista ei ole mahdollista saada hyväksilukuja aiemman tutkinnon perusteella. Sosiaalityön aineopintoihin tulee myös syksyllä 2020 muutoksia siten, että osassa opintojaksoja on vaatimuksena aiempia opintoja. Mikäli siis haluat nopeuttaa opintojasi suorittamalla yksittäisiä aineopintojen opintojaksoja perusopintojen ohella, huomioithan edellytykset.

Sosiaalityön aineopinnot (35 op) sisältävät avoimessa yliopistossa seuraavat opintojaksot:

    - Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5op)
        * Edellytykset: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö 1
    - Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5op)
    - Sosiaalityön etiikka (5op)
    - Sosiaalityön käytännön työmenetelmät (5op)
        * Edellytykset: Sosiaalityön perusopinnot, Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina
    - Lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeus (5op)
        * Edellytykset: Edeltävät suoritukset: Sosiaalioikeus sosiaalityössä
    - Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)
        * Edellytykset: Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.
    - Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)
        * Edellytykset: Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.
    - Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
    - Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)

 Maisterivaiheen opinnoista tarjoamme seuraavat opinnot:

- Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op (UEF)

- Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)

Opintojen aloittaminen kandidaatin tutkinnosta

Mikäli Sinulla ei ole aiempaa AMK- tai maisteritutkintoa, jolla voisit hakea yliopistoon sosiaalityön maisteriopintoihin, suoritettuasi sosiaalityön perus- ja aineopinnot, voit kuitenkin opiskella sosiaalityötä Kymenlaakson kesäyliopistossa tutkintotavoitteisesti. Tällöin opinnot alkavat kandidaatin tutkinnon opinnoista, joihin myös sosiaalityön perus- ja aineopinnot (60 op) sisältyvät.

Muut kanditutkinnon pakolliset opinnot, jotka voit opiskella Kymenlaakson kesäyliopistossa ovat:

    - Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op TAI sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op.
    - Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
    - Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op
    - Filosofian opinnot 4 op (valitset kaksi kurssia ja teet niistä kirjatentit)
        - tieteen filosofia 2 op
        - johdatus filosofiaan 2 op
        - yhteiskuntafilosofia 2 op
   - Vieras kieli: englanti 4 op

Kanditutkintoon sisältyy myös valinnaisia sivuaineita 45 opintopisteen verran, joihin tarjoamme vaihtoehdoiksi esimerkiksi työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot.

Käytännössä voit siis suorittaa sosiaalityön opintoja yhteensä 153 opintopisteen verran Kymenlaakson kesäyliopistossa. Jäljelle jäävät kanditutkinnon opinnot, 17 op, jäävät yliopistossa suoritettaviksi. Jotta siis saat hallintotieteiden kandidaatin todistuksen, Sinun tulee hakeutua jossakin vaiheessa yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.

Päivitetty 26.5.2020/AMH

 

Jaa tämä artikkeli

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa