• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Sosionomista sosiaalityöntekijäksi?

Sosionomista sosiaalityöntekijäksi?

Sosiaalityön opiskelu Kymenlaakson kesäyliopistossa

Lukuvuosi 2022-2023

Oletko sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK, geronomi AMK tai kuntoutuksen ohjaaja AMK? Haluaisitko pätevöityä sosiaalityöntekijäksi? Kymenlaakson kesäyliopistossa sinun on mahdollista opiskella tutkintotavoitteisesti sosiaalityötä omalla paikkakunnallasi ja saada opintoihisi hyväksilukuja aiemmasta tutkinnostasi.

Tutkintotodistusta et voi kesäyliopistosta saada, mutta suorittamalla sosiaalityön perus- ja aineopinnot sinun on mahdollista hakea yhteishaussa sosiaalityön maisteriopintoihin. Opintojesi tukena toimii kesäyliopiston oma tutor sekä tutorryhmä, jotka auttavat Sinua opinnoissasi eteenpäin.

Sosiaalityöntekijän sijaispätevyys

Mikäli suoritat avoimessa yliopistossa sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi sosiaalityön käytäntö 2:n, sinun on mahdollista hakea sosiaalityöntekijän sijaisuuksia. Sijaispätevyydestä löydät lisää tietoa Valviran sivuilta: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/sosiaalihuollon-tehtavissa-toimiminen


Sosiaalityön perusopinnot

Sosiaalityön perusopinnot (25 op UEF) koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 oSosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
 • Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
 • Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op
 • Tutkiva sosiaalityö 5 op

Perusopintojen suositeltu suoritusaika on 3 lukukautta, mutta niiden suorittaminen onnistuu myös yhden lukuvuoden aikana.

Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op-opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk-, geronomi amk-, kuntoutuksen ohjaaja amk- tai yhteisöpedagogi amk-koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- tai terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö- opintojakson kirjallisuustentin saa hyväksiluettua sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK tai yhteisöpedagogi AMK tutkinnoilla. Jotta hyväksiluvut ovat mahdollisia, on opintojaksoille ilmoittauduttava, koska vain näin voi saada opinto-oikeuden ja suoritus voidaan kirjata. Hyväksilukua haetaan opinto-oikeuden saamisen jälkeen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti.


Sosiaalityön aineopinnot

Sosiaalityön aineopinnot (35 op UEF) sisältävät seuraavat opintojaksot:

 • Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op
 • Sosiaalityön etiikka 5 op
 • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op
 • Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op
 • Sosiaalihuolto-oikeus 5 op
 • Tilastollisten menetelmien perusteet 3 op
 • Laadullisten menetelmien perusteet 3 op
 • Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op
 • Laadulliset menetelmät sosiaalityössä harjoituskurssi 2 op

Aineopintojen suositeltu suoritusaika on 4 lukukautta. Osassa opintojaksoja on vaatimuksena aiempia opintoja perus- ja/tai aineopinnoista. Tämä kannattaa huomioida jaksojen suoritusjärjestyksessä.


Muut Kymenlaakson kesäyliopistossa tarjolla olevat sosiaalityön tutkintorakenteeseen (UEF) kuuluvat opinnot

 • Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
 • Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op

Näiden kahden opintojaksojen suorittaminen on erittäin suositeltavaa viimeistään aineopintojen aikana, sillä niiden suorittamista vaaditaan edeltävinä opintoina muun muassa kandityön opintojaksolle.

 • Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op
 • Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op

Nämä opintojaksot kuuluvat maisterivaiheen opintoihin, mutta suorittaminen Kymenlaakson kesäyliopistossa on mahdollista jo esimerkiksi aineopintojen loppuvaiheessa.

 • Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op

Nämä perusopinnot ovat sosiaalityön sivuaineita, joista toisen suorittaminen on pakollista viimeistään maisterivaiheen opinnoissa.

Opintojen aloittaminen kandidaatin tutkinnosta

Mikäli sinulla ei ole aiempaa AMK- tai maisteritutkintoa, jolla voisit hakea yliopistoon sosiaalityön maisteriopintoihin (suoritettuasi sosiaalityön perus- ja aineopinnot), voit kuitenkin opiskella sosiaalityötä Kymenlaakson kesäyliopistossa tutkintotavoitteisesti. Tällöin opinnot alkavat kandidaatin tutkinnon opinnoista, joihin myös sosiaalityön perus- ja aineopinnot (60 op) sisältyvät. Näiden lisäksi voit suorittaa kanditutkinnon opinnoista Kymenlaakson kesäyliopistossa:

 • Valinnaiset sivuaineet 45 op, esimerkiksi työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot. Vaihtoehtoja on myös muita ja voit poimia itsellesi sopivamman sivuaineen Kymenlaakson kesäyliopiston nettisivuilta.

Lue lisää avoimen yliopiston opintotarjonnasta.

Päivitetty 1.4.2022/NS 

Jaa tämä artikkeli

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa