placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kiinnostaako sinua psykologian opinnot yliopistossa?

Kiinnostaako sinua psykologian opiskelu? Haaveiletko kenties psykologin ammatista? Psykologia on yksi suosituimmista tieteenaloista yliopistossa mutta tiesitkö, että voit aloittaa opintoja jo avoimessa yliopistossa?

Kymenlaakson kesäyliopisto tarjoaa Itä-Suomen avoimen yliopiston (UEF) opetussuunnitelman mukaisia psykologian perus- ja aineopintoja. Opinnot ovat verkkopohjaisia, joten voit suorittaa niitä paikkakunnasta riippumatta. Mikäli aiot jatkaa psykologian opintoja avoimessa yliopistossa aineopintoihin, tulee perusopintojen arvosanan olla vähintään 3/5. Psykologian opinnoissa ei ole ns. väylähakua mutta voit edistää tutkintotavoitteisia opintojasi suorittamalla avoimessa yliopistossa psykologian perus- ja aineopinnot, sivuaineopintoja sekä psykologian kandidaatin tutkintoon sisältyviä kaikille yhteisiä menetelmäopintoja sekä filosofian opintoja. Nämä opinnot tukevat sinua suuresti myös pääsykokeessa ja mahdollisesti tutkinto-opiskelijaksi päästyäsi monet opintojaksot voidaan sisällyttää tutkintoosi. 

Jos avoimessa yliopistossa opiskelu on sinulle uusi asia, tutustu ensin tähän artikkeliin:
Kuinka toimit, kun avoimen yliopiston opinnot kiinnostavat

Psykologian perus- ja aineopintojen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025 aukeaa alkukesästä koulutussivullamme.

Kymenlaakson kesäyliopistosta saat myös apua ja ohjausta opintosuunnitelmiisi! Ota yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Psykologian opintoja tutkintotavoitteisesti opiskeleville

Psykologian perus- ja aineopintojen lisäksi voit opiskella Itä-Suomen avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaan seuraavia opintojaksoja jo tutkintotavoitteisesti:

Menetelmäopinnot:

  • Valitse kvantitatiivinen tutkimus 1 tai Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
  • Valitse kvantitatiivinen tutkimus 2 tai Tilastotieteen peruskurssi 5 op

Filosofian opintoja 5 op oman valinnan mukaan:

Sivuaineopinnot:

Vapaavalintaisen sivuaineen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op) TAI kahden sivuaineen perusopinnot (väh. 2 x 25 op). Myös sivuaineiksi sopivan tarjonnan löydät Kymenlaakson kesäyliopiston koulutuskalenterista.

Esimerkiksi:

  • Työ- ja organisaatiopsykologia
  • Sosiologia
  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatustiede
  • Sosiaalipsykologia
  • Gerontologia
  • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
  • Yhteiskuntapolitiikka 
  • Oikeuspsykologia

Muuta:

(Kieli- ja viestintäopinnot)

  • Academic and Professional English 1 2 op
  • Kirjoitusviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op
  • Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille (kirjallinen ja suullinen taito samassa) 4 op
  • Vuorovaikutusosaaminen kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op

Tutustu psykologian kandidaatti + maisteri -koulutuksen tutkintorakenteeseen täältä.

 

Muutos ympärillä kiihtyy, olisiko aika tulevaisuudentutkimuksen opinnoille?

Tammikuussa 2024 on jälleen alkamassa tulevaisuudentutkimuksen 25 op opintokokonaisuus. Olemme toteuttaneet sitä monena vuonna yhteistyössä Turun avoimen yliopiston ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian kanssa. Opintojen aikana tutustutaan käytännönläheisesti tulevaisuudentutkimukseen ja erilaisiin menetelmiin tutkia tulevaisuutta sekä sen erityisyyttä tieteenalana. Opinnot antavat työkaluja ja uusia näkökulmia organisaatioiden tulevaisuustiedon tuottamiseen. Tulevaisuudentutkimus on monitieteinen ala ja tarjoaa näin laajan näkökulman tarkastella muutosta ja tulevaisuutta.

Vuodesta toiseen on ollut hienoa seurata, miten opiskelijat innostuvat aiheesta ja heidän silmänsä avautuvat tarkastelemaan tulevaisuutta monista näkökulmista, sillä opintoihin kuuluu erilaisia harjoituksia ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen sanasto myös auttaa ymmärtämään paremmin julkisuudessa käytävää keskustelua tulevaisuudesta.

Ensimmäinen opintojakso: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot

Opinnot alkavat TUTU1, Tulevaisuusajattelu ja skenaariot -jaksolla, jossa tutustutaan siihen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Jakson aikana tavataan seitsemän kertaa tuutoriryhmässä verkossa.  Keskeisenä suoritustapana on ryhmätyönä tehtävä tulevaisuusraportti, joka tarjoaa oivan sukelluksen käytännön työskentelyyn. Ryhmäläiset tekevät kiinteää yhteistyötä jakson ajan ja kokoontuvat tuutoritapaamisten lisäksi myös omalla ajallaan työstäessään yhdessä tulevaisuusraporttia. Jakson jälkeen opiskelijat ovat kertoneet, miten mukavaa on ollut jakaa ajatuksia ja kehitellä erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja omasta tutkimuskohteesta. Vaikka opintojakso vaatii paneutumista ja työtä, monet jäivät kaipaamaan hienoa yhteyttä, joka syntyi opiskelukavereiden kanssa yhteisten työskentelyviikkojen aikana.

Seuraavat opintojaksot syventävät

TUTU2, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -jaksolla syvennytään tarkemmin erilaisiin menetelmiin lähestyä tulevaisuutta. Myös tähän jaksoon kuuluu seitsemän tuutoritapaamista verkossa kevään aikana. TUTU3, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen ja TUTU4, Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta -opintojaksot menevät verkkokoulutuksena syksyn 2024 aikana. TUTU5 on vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso ja sen suorittamisessa on erilaisia vaihtoehtoja, joita voidaan suunnitella yhdessä sen mukaan, mikä opiskelijaa kiinnostaa.

Mikäli tulevaisuus ja sen analysointi kiinnostaa sinua, kannattaa tulla mukaan opiskelemaan! Voit kysellä lisätietoja Elinalta, joka toimii opintojen tuutorina. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutustu Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuteen lisää tästä.

 

Oletko kiinnostunut yhteiskuntatieteistä?

Pohditko mielelläsi yhteiskunnallisia ilmiöitä? Oletko harkinnut kenties yhteiskuntatieteellisiä yliopisto-opintoja? Yhteiskuntatieteelliset opinnot perehdyttävät yhteiskunnan eri puoliin ja tehtäviin. Opinnoissa tarkastellaan yhteiskunnan ilmiöitä ja jatkuvaa muutosta.

Kymenlaakson kesäyliopisto tarjoaa Itä-Suomen avoimen yliopiston (UEF) opetussuunnitelman mukaisia yhteiskuntatieteellisiä oppinaineita. Opinnot ovat verkkopohjaisia, joten voit suorittaa niitä paikkakunnasta riippumatta. Tarjoamme kaikissa yhteiskuntatieteiden aineissa myös oman tuutoriryhmän tuen. Tuutorointi pidetään Zoomissa noin kerran kuussa. Katso tarkemmat tiedot jokaisen oppiaineen opetussuunnitelman kuvauksesta.

Tule kuulemaan opinnoista webinaariin!

Tule kuuntelemaan lisää opinnoista webinaariin torstaina 15.8. klo 17.00-18.00. Ilmoittaudu webinaariin 11.8.2024 mennessä. Itä-Suomen avoimen yliopiston suunnittelija Veera Kiiski kertoo lisää erilaisista vaihtoehdoista.

Yhteiskuntatieteellisiin aineisiin ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025 aukeaa alkukesästä koulutussivullamme. Tutustu opintokokonaisuuksien sisältöihin ja lähde opiskelemaan!

  • Sosiaalipedagogiikka perusopinnot
  • Sosiaalipsykologia perusopinnot
  • Sosiologia perusopinnot
  • Yhteiskuntapolitiikka perusopinnot

Jos avoimessa yliopistossa opiskelu on sinulle uusi asia, tutustu ensin tähän artikkeliin:
Kuinka toimit, kun avoimen yliopiston opinnot kiinnostavat

Näissä tarjonnassa olevissa yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa on myös väylähaun mahdollisuus Itä-Suomen yliopistoon! Jos väylähaku ei ole sinulle tuttua, tutustu siihen!

Kymenlaakson kesäyliopistosta saat myös apua ja ohjausta opintosuunnitelmiisi! Ota yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteiskuntatieteellisiä opintoja tutkintotavoitteisesti opiskeleville

Yhteiskuntatieteellisen perusopintokokonaisuuden lisäksi tutkintotavoitteisesti opiskeleva voi tehdä avoimessa yliopistossa myös muita opintoja, joiden suorittaminen edesauttaa valituksi tulemista väylähaussa ja ne samalla vievät eteenpäin tutkinto-opintoja.

Oppiaineiden tutkintorakenteisiin voit tutustua UEFin opinto-oppaassa.

Tutkintoon kuuluvia muita opintoja, joita opiskelija voi suorittaa avoimessa yliopistossa ovat esimerkiksi:

Kieli- ja viestintäopinnot

  • Academic and Professional English 1 2 op
  • Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille (kirjallinen ja suullinen taito samassa) 4 op
  • Kirjoitusviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op
  • Vuorovaikutusosaaminen kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op

Menetelmäopinnot

  • Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
  • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Filosofian opinnot (tutkintoon kuuluu yhteensä 4 op eli valitaan kaksi seuraavista)

  • Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op,
  • Johdatus tieteenfilosofiaan, kirjatentti 2 op
  • Johdatus etiikkaan, kirjatentti 2 op

Yhteiskuntatieteissä kandidaatin tutkintoihin kuuluu myös 60 opintopisteen verran sivuaineopintoja, joita opiskelija voi suorittaa tai aloittaa myös jo avoimessa yliopistossa. Sopivista sivuainemahdollisuuksista ota yhteyttä Kymenlaakson kesäyliopistoon.

 

Tunnetko väyläopintojen mahdollisuudet?

Onko sinulla mielessäsi yliopiston ala, jonne ei vielä ole paikkaa auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Haluaisitko opiskella jotain yliopiston oppiainetta mutta et ole oikein varma, onko se kuitenkaan sinun juttusi? Vietätkö parhaillaan välivuotta ja pohdit tulevaisuuttasi? Onko työelämä tuonut mukanaan uusia osaamistarpeita, ja opiskelu on alkanut pyöriä mielessäsi?

Kaikkiin näihin yllä oleviin kysymyksiin väyläopinnot avoimessa yliopistossa tarjoavat loistavia mahdollisuuksia. Väyläopinnot tarkoittavat sitä, että voit aloittaa opinnot joustavasti avoimen yliopiston kautta. Pääset tutustumaan oppiaineeseen, opiskelutaitosi harjaantuvat ja keräät jo suoritettuja opintopisteitä. Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi näiden jo avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiesi opintojen perusteella. Avoimessa yliopistossa tekemäsi opintojaksot ovat aina tutkinnon osia, joten opinnot ovat samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijat suorittavat yliopistossa. Kun pääset väyläopintojen haun kautta sisään yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, voidaan aiemmin tekemiäsi opintoja sisällyttää osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa valmistumistasi.

Miten väyläopintoja suoritetaan?

Tutustu eri oppiaineisiin Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustarjonnan verkkosivuilla. Tarjoamme avoimen yliopiston opintoja viiden eri yliopiston opintosuunnitelmien mukaan: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Taideyliopisto. Väylähaku on tarjolla monissa oppiaineissa, mutta kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei järjestetä avoimen väylän hakua.

Eri yliopistoilla ja oppiaineissa on jokaisen yliopiston itse määrittelemät mahdollisuudet väylähakuun ja haun kriteerit. Väylän haussa vaadittavien opintojen määrä vaihtelee hakukohteesta riippuen. Opinnot ovat suoritettavissa yleensä yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Opinnot mitoitetaan opintopisteinä: yksi opintopiste (op) tarkoittaa noin 27 tuntia opiskelua (sis. opetukseen osallistuminen ja itsenäinen työ).

Tällä hetkellä väylähaku on mahdollista näissä Kymenlaakson kesäyliopiston kautta tarjolla olevissa avoimen yliopiston opinnoissa:

  • Logopedia, Turun yliopisto
  • Kasvatustieteelliset alat: erityispedagogiikka, varhaiskasvatus, kasvatus- ja aikuiskasvatus, Itä-Suomen yliopisto
  • Kauppatieteelliset alat: kauppatiede, markkinointi, laskentatoimi, johtaminen, Itä-Suomen yliopisto
  • Sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto
  • Sosiaalipedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
  • Sosiaalipsykologia, Itä-Suomen yliopisto
  • Sosiologia, Itä-Suomen yliopisto
  • Yhteiskuntapolitiikka, Itä-Suomen yliopisto

Voit siis aloittaa opinnot näissä oppiaineissa tekemällä perusopinnot (25-30 op) Kymenlaakson kesäyliopiston kautta. Enemmistö avoimen yliopiston perusopinnoista on verkkopohjaisia opintoja, joten et ole sidottu paikkaan. Kymenlaakson kesäyliopiston opintotuutori tukee ja opastaa sinua tarvittaessa opintojen aikana. Tutustu myös, kuinka toimit, kun haluat aloittaa opinnot.

Miten väyläopintojen jälkeen haetaan yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi?

Avoin yliopisto ei koskaan myönnä kokonaisia tutkintoja, vaan sitä varten pitää hakeutua yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Haku tutkinto-opiskelijaksi on erillishaussa keväisin samaan aikaan kuin yhteishaku. Yliopistojen valintaperusteet tarkistetaan vuosittain ja ne julkaistaan yliopiston verkkosivuilla sekä Opintopolku-palvelussa. Valintaperusteisiin voi tulla muutoksia eli tarkistathan valintaperusteet aina ennen hakuaikaa. Avoimessa yliopistossa tekemiesi opintojen tulee olla suoritettuina niin, että saat niistä todistuksen tai suoritusotteen väylän hakuaikaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

Väylän kautta täytettäviä aloituspaikkoja on rajoitetusti eli väylä ei ole automaatti. Siksi on tärkeää myös panostaa avoimen yliopiston kautta tehtyihin opintoihin ja niiden arvosanoihin, sillä valintaperusteina on usein paitsi suoritettujen opintopisteiden määrä niin myös opintojaksojen arvosanat. Väylähaussa ei siis enää ole erillistä valintakoetta. Väylähaun rinnalla on toki mahdollista hakea myös pääsykokeen kautta. Silloinkin aiemmin tekemiäsi avoimen yliopiston opintoja voidaan sisällyttää tutkintoosi ja opinnoista kertynyt tieto tukee sinua pääsykokeeseen valmistautuessasi.

Yliopistotutkintojen kokonaisrakenne:
• kandidaatin tutkinto eli alempi korkeakoulututkinto (180 op)
• maisterin tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto (120 op)
Valmis maisteritutkinto sisältää siis yleensä 300 op. Yleensä tutkinto-opintoihin sisältyy pääaine- ja sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelu ja opinnäytetyö (gradu).

Ota yhteyttä Kymenlaakson kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., kun suunnittelet ja pohdit opintoja ja mahdollisuuksia! Olemme täällä sinua varten ja autamme mielellämme opintopolullasi eteenpäin. Hyvä suunnittelu tukee oppimisen iloa ja tavoitteen saavuttamista!