Hankkeet

Yhteisellä polulla - Lapsilähtöinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen

Hanketta rahoittaa Opetushallitus 1.5.2019 - 31.12.2020

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuuria kehitetään vastaamaan alueen haasteisiin kehittämällä opetushenkilöstön sekä johdon osaamista. Hankkeessa edistetään sidosryhmien verkostomaista toimintatapaa sekä rakennetaan varhaiskasvatuksen ja alkuopetukseen yhteistä osaamispolkua, joka vastaa joustavasti lasten kasvun ja kehityksen tarpeita. Maksuton täydennyskoulutuskokonaisuus sisältää: kaksi moniammatillisen yhteistyön seminaaria, kolme monimuotona toteutettavaa opintojaksoa varhais- ja perusopetuksen henkilöstölle sekä esimiehille. Hankkeen tuloksena Kymenlaakson varhais- ja perusopetuksen henkilöstö saa työkaluja arjen haasteiden kohtaamiseen entistä paremmin lasten tarpeita vastaavalla tavalla.

Henkilöstön opintokokonaisuus 8 op, ryhmät Kouvolassa ja Kotkassa: Moniammatillinen yhteistyö ja konsultoiva työote 1 op, Tiimin pedagoginen osaaminen ja johtaminen 6 op, Lapsen sensitiivinen kohtaaminen 1 op
Esimiesten opintokokonaisuus 7 op: Moniammatillinen yhteistyö ja konsultoiva työote 1 op, Pedagoginen johtaminen 6 op

Syksyn 2019 aikana otamme vielä mahdollisuuksien mukaan osallistujia koulutusryhmiin.

Yhteystiedot:

Anna-Mari Hentilä, koulutussuunnittelija, anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi, puh. 040 538 0213
Jaana Lauhkonen-Teräväinen, projektikoordinaattori, jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Kymenlaakson kesäyliopisto on osatoteuttajana ESR -rahoitteisessa Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeessa. Päätoteuttajana ja hallinnoijana hankkeessa toimii Itä-Suomen yliopisto. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Kymsote ja Eksote.

SOCOBA -SEMINAARISARJA 2018–2020

- Hankkeessa järjestetään kahdeksan SOCOBA -seminaaripäivää
- Seminaaripäivät ovat maksuttomia ja jokainen seminaaripäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa
- Seminaaripäivien teemat ovat hankkeen kärkiteemoja: Asiakasturvallisuus ja Digitalisaatio
- Itä-Suomen yliopiston, Kymenlaakson sosiaalityön sekä muiden asiantuntijoiden puheenvuoroja ja vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä
- Maisteriopiskelijoiden sekä Kymenlaakson sosiaalityön ammattilaisten yhteinen kohtaamispaikka
- Edistää ammatillista osaamista, tarjoaa mahdollisuuden osallistua Kymenlaakson sosiaalityön kehittämiseen.

Kenelle:
-Kymenlaakson alueella sosiaalialan parissa työskenteleville henkilöille
-hankkeen sosiaalityön maisteriopiskelijoille sekä sosiaalialan muille opiskelijoile ja opettajille

Ilmoittautumiset: käytännön järjestelyjen vuoksi viim. viikko ennen seminaaria
Lisätietoja seminaareista: jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518  

Seminaariaikataulu:
Seminaarit järjestetään Kouvolassa klo 10-15. Kahvitarjoilu ennen seminaareja klo 9:30 alkaen.

27.09.2018 SOCOBA -seminaari 1, Asiakasturvallisuus, Kuusankoskitalo
31.10.2018 SOCOBA -seminaari 2, Digitalisaatio, Kuusankoskitalo   
25.01.2019 SOCOBA -seminaari 3, Asiakasturvallisuus: Johtaminen on asiakasturvallisuutta, Kouvola-talo       
28.03.2019 SOCOBA -seminaari 4, Digitalisaatio: Hyvinvointi tekoälystyvässä yhteiskunnassa, Kouvola-talo                                   
19.9.2019 SOCOBA -seminaari 5, Asiakasturvallisuus: Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät muutosten katalysaattoreina!, Kouvola-talo.                    
31.10.2019 SOCOBA -seminaari 6, Digitalisaatio: Näkökulmia sähköiseen asiointiin, Kouvola-talo. Ilmoittaudu tästä 15.10.2019 mennessä.                                     
6.2.2020 SOCOBA -seminaari 7, Asiakasturvallisuus, Kouvola-talo                         
2.4.2020 SOCOBA -seminaari 8, Digitalisaatio, Kouvola-talo    

Seminaarien ainestoja löydät Itä-Suomen yliopiston hankesivulta

Sosiaalityön maisteriohjelma 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen sosiaalityöntekijöiden vajetta kouluttamalla pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityön maistereita Kymenlaaksoon. Syksyllä 2018 käynnistyvään
maisteriohjelmaan otetaan 25 henkilöä. Itä-Suomen yliopisto vastaa maisterikoulutuksen opetuksesta. Koulutukseen liittyvä lähiopetus tapahtuu Kouvolassa. Maisterikoulutus ja samanaikaisesti tehtävä kehittämistyö kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa. Opiskelijoiden harjoitustehtävien ja gradujen aiheet kerätään sosiaalityön asiantuntijoiden kokemuksista ja näkemyksistä ja ovat osa hankkeessa tehtävää sosiaalityön kehittämistä.

Kehittäminen ja SOCOBA-ekosysteemi

Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa innovaatio- ja kehittämisalusta Kymenlaakson maakuntaan ja edistää kehittämisosaamista erityisesti sosiaalihuollon alalla osana alueen SOTE-rakenteiden
uudistumista. Kymenlaakson sosiaalityötä kehitetään hankkeessa työelämälähtöisesti SOCOBA -ekosysteemin avulla. SOCOBA on korkeakoulujen (UEF ja Kymenlaakson kesäyliopisto) ja Kymenlaakson kuntien uusi yhteistyömalli (ekosysteemi), jossa yhteistyön osapuolilla on yhteisesti sovitut roolit ja tehtävät kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Tavoitteena on luoda ekosysteemistä pysyvä toimintamalli, jonka innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin.

Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa hankkeessa tehtävän kehittämistyön alueellisesta koordinoinnista Kymenlaaksossa. Hanke kutsuu sosiaalityön asiantuntijoita eripuolilta Kymenlaakson mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja ekosysteemin luontiin mm. työpajojen, verkostotapaamisten ja seminaarien myötä.                                       

Tehdään yhdessä ”Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso”

Yhteyshenkilö Kymenlaaksossa:
Jaana Lauhkonen-Teräväinen, Projektikoordinaattori, jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518

Hankkeen nettisivut Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla
Hankkeen facebook -sivu

Ke­säy­li­opis­toil­ta di­gio­saa­mis­ta

Kesäyliopistot vastaavat vahvasti aikuisten puutteellisiin digitaalisiin taitoihin luomalla kaksi pysyvää ja kestävää koko maan kattavaa koulutusmallia. Kymenlaakson kesäyliopisto on mukana Opetushallituksen rahoittamissa valtakunnallisissa DIKATA- ja GERONET-hankkeissa.

DiKATA-hanke ja avoimet verkkokoulutukset

DiKATA-hankkeessa kehitetään aikuisten digitaitoja. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jolla suomalaiset saavuttavat digiosaamisessa riittävät taidot päivittäiseen asiointiin ja palvelujen hyödyntämiseen verkossa. Kokonaisuuttaa koordinoi Snellman-kesäyliopisto Kuopiossa. Maksuttomat verkkokoulutukset käynnistyvät syyskuussa 2019. Käy tutustumassa tarjontaan ja ilmoittaudu koulutuksiin Kymenlaakson kesäyliopiston nettisivuilla kohdassa "Luennot ja muu koulutus"

Lisätietoja hankekokonaisuudesta.

Lisätietoja Kymenlaakson kesäyliopiston DiKATA koulutuksista: koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä, anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi, puh. 040 5380213

GERONET-hanke edistää ikäihmisten digitaitoja

GERONET -hanke vahvistaa ikääntyvien digitaitoja ja arjessa selviytymistä tietoyhteiskunnan vaatimalla tavalla. Tavoitteena on luoda GERONET-tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja senioreille mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto. Lisätietoja hankkeesta.

Vapaaehtoisia senioreja kutsutaan mukaan Geronet-tutorkoulutuksiin. Keväällä 2019 koulutettiin ensimmäinen erä tutoreita. Ota yhteyttä mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan, järjestämme kiinnostuken mukaan syksyllä 2019 uuden koulutuskierroksen.Koulutus sisältää kolme (3) koulutuspäivää. Aktiivisille tutoreille löytyy kysyntää.

Kaikille avoimet digiopastukset syksyllä 2019

POHJOIS-KYMENLAAKSON KIRJASTOJEN DIGIOPASTUKSET
Geronet -tutoreita on mukana kirjastojen toiminnassa muiden vapaaehtoisten nettiopastajien kanssa. Kirjaston digiopastuspäivään voit tulla oman matkapuhelimesi, tablettisi tai kannettavan tietokoneesi ongelman kanssa ja saada apua leppoisilta ja asiantuntevilta vertaisohjaajilta.

Vertaisohjaajien digi-opastuspäivät kirjastoissa:
Valkealan kirjasto
joka kuun 1. keskiviikko klo 12:00-14:00 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.
Kustaa III tie 12, puh. 020 615 4516, kirjasto.valkeala@kouvola.fi
Elimäen kirjasto
joka kuun 1. torstai klo 13:00-15:00  5.9., 3.10., 7.11., 5.12.
Vanhamaantie 17, puh. 020 615 4812, kirjasto.elimaki@kouvola.fi
Myllykosken kirjasto
joka kuun 1. perjantai klo 10:00-12:00 6.9., 4.10., 8.11., 13.12.
Paperitehtaantie 10, puh. 020 615 4745, kirjasto.myllykoski@kouvola.fi
Kuusankosken kirjasto
joka kuun 2. keskiviikko klo 12:00-14:00 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.
Kymenlaaksonkatu 1, puh. 020 615 6109, kirjasto.kuusankoski@kouvola.fi
Iitin kunnankirjasto Kausalassa
joka kuun 1. tiistai klo 12:00-14:00
3.9., 1.10., 5.11., 3.12.
Kausansaarentie 3, puh. 040 483 3800 kirjasto@iitti.fi
Muu digiopastus:
Kouvolan pääkirjastossa saa digitukea Mediamajassa
ma-to klo 12-18 ja pe klo 10-16. Salpausselänkatu 33, puh. 020 6151 333, kirjasto@kouvola.fi

 KOUVOLAN KANSALAISOPISTO
Geronet -vertaisohjaajat toimivat oppilaiden ja opettajan apuna senioreille suunnatuilla atk-kursseilla.
 

NORDEAN DIGIPÄIVÄKAHVIT KOUVOLASSA
Miten kirjaudun pankkitunnuksilla eri palveluihin?
Tule nauttimaan iltapäiväkahvia sekä kuuntelemaan pankkitunnusten turvalli-sesta käytöstä kirjautumisessa eri palveluihin (mm. Omakanta, vero.fi, kela.fi). Halutessasi autamme sinua myös harjoittelemaan, joten ota mukaan älylaitteesi sekä pankkitunnuksesi, jos sinulla sellaiset jo ovat. Sinua ovat opastamassa Geronet-verkoston tutorit sekä Nordean ammattilaiset ja tervetulleita ovat kaikkien pankkien asiakkaat.  Mukaan mahtuu kerralla n. 20 henkilöä, joten mikäli haluat varmistaa paikkasi, voit ilmoittautua sähköpostiin sanna.kettunen@nordea.com tai puhelimitse 050-574 0040.
Paikka: Kouvolan konttori, Hansa-keskus 2. krs
tiistai 10.9.2019 klo 13:30-15:00
tiistai 15.10.2019 klo 13:30-15:00
tiistai 12.11.2019 klo 13:30-15:00
tiistai 10.12.2019 klo 13:30-15:00

OP KYMENLAAKSON DIGIAAMUT KOUVOLASSA
Pankki- ja vakuutusasiat OP-mobiililla kätevästi missä ja milloin tahansa
Tervetuloa aamukahville ja opettelemaan yhdessä OP-mobiilin käyttöä. Voit ottaa oman älypuhelimen tai tablettitietokoneen mukaasi. Otathan myös laitteesi sovelluskaupan tunnukset mukaan, jotta voimme tarvittaessa ladata OP-mobiilin yhdessä. Jos sinulla on jo verkkopalvelutunnukset, voit ottaa myös ne mukaasi, jotta voimme harjoitella yhdessä esimerkiksi laskujen maksamista. Tilaisuudessa on myös mahdollista avata verkkopalvelutunnukset. Otathan sitä varten henkilökortin tai passin mukaasi. Paikalla on sekä pankin asiantuntijoita että Geronet-verkoston tutoreita opastamassa sinua askarruttavissa digiasioissa.

Paikka: OP Kymenlaakson Kouvolan konttori, Kouvolankatu 16
tiistai 3.9.2019 klo 9:00-10:00
tiistai 1.10.2019 klo 9:00-10:00
tiistai 5.11.2019 klo 9:00-10:00
tiistai 3.12.2019 klo 9:00-10:00

Yhteystiedot: puh 0100 0500, kymenlaakson@op.fi
 
KOTIHARJUN PALVELUKESKUS
Geronet -vertaisohjaajat opastavat digiasioissa Kotiharjun lyhytaikaispaikoilla olevia henkilöitä ja omaishoitajia/omaisia.

HYVINVOINTIASEMA SARASTUS
Vertaisohjaaja opastaa keskiviikkoisin klo 10-12 (alk. 4.9.2019)
Palveluohjaaja opastaa arkisin klo 10-12.
Kymijoen Hoiva ry, Valtatie 10, Inkeroinen
Yhteys: p. 040 536 0156 hyvinvointiasema@kymijoenhoiva.fi
https://kymijoenhoiva.fi/hyvinvointiasema/

HYVINVOINTIASEMA IKÄASEMA
Vertaisohjaaja opastaa ti-to klo 10 – 12
Palveluohjaaja opastaa arkisin klo 9 – 14:30
Hansakeskus 2.krs, Torikatu 3, Kouvola
Yhteys: p. 040 484 9882, toni.puuronen@kymsote.fi
www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Ikääntyneiden-palvelut/Hyvinvointiasemat/p/hyvinvointiasemat
 

ITE JA YHESSÄ -TOIMINNAN DIGIOPASTUKSET, MIEHIKKÄLÄ-VIROLAHTI
Suur-Miehikkälän seurantalo
maanantaisin klo 9 – 10:30.
Soppikankaantie 30, Suur-Miehikkälä
Virojoki Sammontalo tiistaisin klo 10 – 11:30. Rantatie 2, Virolahti
Muurikkala seurojentalo parillisten viikkojen tiistaina klo 12:30 – 14. Lappeenrannantie 904,  Muurikkala
Klamila Kylätupa Ronkuli keskiviikkoisin klo 10 – 12. Museotie 1878, Klamila
Virolahden kirkonkylän Pitäjäntupa keskiviikkoisin klo 13:30 – 14:30
Kirkontie 480, Virolahti
Miehikkälä Rateva torstaisin klo 9 – 10. Keskustie 5A, Miehikkälä
Opastus on kaikille avointa ja maksutonta. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla.
Yhteys: Ite ja yhessä – toiminta,
p. 0400 914 410, myoyhessa@rateva.fi

KOTKASSA, HAMINASSA JA LOVIISASSA DIGITUTORIT AKTIIVISEN KANSALAISEN APUNA (STEA 2018-2020)
Koulutettujen, vapaaehtoisten Digitutorien tarjoamaa maksutonta digineuvontaa. Tuo oma laitteesi sekä kysymyksesi tai harjoitellaan talon koneilla. Teemana aina: tyhmiä kysymyksiä ei ole. Lämpimästi tervetuloa!
Digiopastukset:    
www.kumppanuustaloviikari.fi/digiopastuspaikatkotkahaminaloviisa
Yhteys: p. 050 592 2821, elina.sakkara@korttelikoti.fi

 

Geronet -hanke, yhteyshenkilö:

Jaana Lauhkonen-Teräväinen, projektikoordinaattori, jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518