Hankkeet

Yhteisellä polulla - Lapsilähtöinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen

Hanketta rahoittaa Opetushallitus 1.5.2019 - 31.12.2019

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuuria kehitetään vastaamaan alueen haasteisiin kehittämällä opetushenkilöstön sekä johdon osaamista. Hankkeessa edistetään sidosryhmien verkostomaista toimintatapaa sekä rakennetaan varhaiskasvatuksen ja alkuopetukseen yhteistä osaamispolkua, joka vastaa joustavasti lasten kasvun ja kehityksen tarpeita. Maksuton täydennyskoulutuskokonaisuus sisältää: kaksi moniammatillisen yhteistyön seminaaria, kolme monimuotona toteutettavaa opintojaksoa varhais- ja perusopetuksen henkilöstölle sekä esimiehille. Hankkeen tuloksena Kymenlaakson varhais- ja perusopetuksen henkilöstö saa työkaluja arjen haasteiden kohtaamiseen entistä paremmin lasten tarpeita vastaavalla tavalla.

Hae mukaan koulutukseen ilmoittautumalla 31.8.2019 mennessä!

Ilmoittaudu esimiesten koulutukseen

Ilmoittaudu henkilöstökoulutuksen Kouvolan ryhmään

Ilmoittaudu henkilöstökoulutuksen Kotkan ryhmään

Yhteyshenkilö:
Jaana Lauhkonen-Teräväinen, projektikoordinaattori, jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Kymenlaakson kesäyliopisto on osatoteuttajana ESR -rahoitteisessa Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeessa. Päätoteuttajana ja hallinnoijana hankkeessa toimii Itä-Suomen yliopisto. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Kymsote ja Eksote.

SOCOBA -SEMINAARISARJA 2018–2020

- Hankkeessa järjestetään kahdeksan SOCOBA -seminaaripäivää
- Seminaaripäivät ovat maksuttomia ja jokainen seminaaripäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa
- Seminaaripäivien teemat ovat hankkeen kärkiteemoja: Asiakasturvallisuus ja Digitalisaatio
- Itä-Suomen yliopiston, Kymenlaakson sosiaalityön sekä muiden asiantuntijoiden puheenvuoroja ja vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä
- Maisteriopiskelijoiden sekä Kymenlaakson sosiaalityön ammattilaisten yhteinen kohtaamispaikka
- Edistää ammatillista osaamista, tarjoaa mahdollisuuden osallistua Kymenlaakson sosiaalityön kehittämiseen.

Kenelle:
-Kymenlaakson alueella sosiaalialan parissa työskenteleville henkilöille
-hankkeen sosiaalityön maisteriopiskelijoille sekä sosiaalialan muille opiskelijoile ja opettajille

Ilmoittautumiset: käytännön järjestelyjen vuoksi viim. viikko ennen seminaaria
Lisätietoja seminaareista: jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518  

Seminaariaikataulu:
Seminaarit järjestetään Kouvolassa klo 10-15. Kahvitarjoilu ennen seminaareja klo 9:30 alkaen.

27.09.2018 SOCOBA -seminaari 1, Asiakasturvallisuus, Kuusankoskitalo
31.10.2018 SOCOBA -seminaari 2, Digitalisaatio, Kuusankoskitalo   
25.01.2019 SOCOBA -seminaari 3, Asiakasturvallisuus: Johtaminen on asiakasturvallisuutta, Kouvola-talo       
28.03.2019 SOCOBA -seminaari 4, Digitalisaatio: Hyvinvointi tekoälystyvässä yhteiskunnassa, Kouvola-talo                                   
19.9.2019 SOCOBA -seminaari 5, Asiakasturvallisuus: Organisaatiokansalaisuus vahvistaa asiakasturvallisuutta!, Kouvola-talo. Ilmoittaudu tästä 12.9.2019 mennessä.                         
31.10.2019 SOCOBA -seminaari 6, Digitalisaatio, Kouvola-talo                                             
6.2.2020 SOCOBA -seminaari 7, Asiakasturvallisuus, Kouvola-talo                         
2.4.2020 SOCOBA -seminaari 8, Digitalisaatio, Kouvola-talo    

Seminaarien ainestoja löydät Itä-Suomen yliopiston hankesivulta

Sosiaalityön maisteriohjelma 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen sosiaalityöntekijöiden vajetta kouluttamalla pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityön maistereita Kymenlaaksoon. Syksyllä 2018 käynnistyvään
maisteriohjelmaan otetaan 25 henkilöä. Itä-Suomen yliopisto vastaa maisterikoulutuksen opetuksesta. Koulutukseen liittyvä lähiopetus tapahtuu Kouvolassa. Maisterikoulutus ja samanaikaisesti tehtävä kehittämistyö kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa. Opiskelijoiden harjoitustehtävien ja gradujen aiheet kerätään sosiaalityön asiantuntijoiden kokemuksista ja näkemyksistä ja ovat osa hankkeessa tehtävää sosiaalityön kehittämistä.

Kehittäminen ja SOCOBA-ekosysteemi

Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa innovaatio- ja kehittämisalusta Kymenlaakson maakuntaan ja edistää kehittämisosaamista erityisesti sosiaalihuollon alalla osana alueen SOTE-rakenteiden
uudistumista. Kymenlaakson sosiaalityötä kehitetään hankkeessa työelämälähtöisesti SOCOBA -ekosysteemin avulla. SOCOBA on korkeakoulujen (UEF ja Kymenlaakson kesäyliopisto) ja Kymenlaakson kuntien uusi yhteistyömalli (ekosysteemi), jossa yhteistyön osapuolilla on yhteisesti sovitut roolit ja tehtävät kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Tavoitteena on luoda ekosysteemistä pysyvä toimintamalli, jonka innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin.

Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa hankkeessa tehtävän kehittämistyön alueellisesta koordinoinnista Kymenlaaksossa. Hanke kutsuu sosiaalityön asiantuntijoita eripuolilta Kymenlaakson mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja ekosysteemin luontiin mm. työpajojen, verkostotapaamisten ja seminaarien myötä.                                       

Tehdään yhdessä ”Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso”

Yhteyshenkilö Kymenlaaksossa:
Jaana Lauhkonen-Teräväinen, Projektikoordinaattori, jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518

Hankkeen nettisivut Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla
Hankkeen facebook -sivu

Ke­säy­li­opis­toil­ta di­gio­saa­mis­ta

Kesäyliopistot vastaavat vahvasti aikuisten puutteellisiin digitaalisiin taitoihin luomalla kaksi pysyvää ja kestävää koko maan kattavaa koulutusmallia. Kymenlaakson kesäyliopisto on mukana Opetushallituksen rahoittamissa valtakunnallisissa DIKATA- ja GERONET-hankkeissa.

DiKATA-hanke

DiKATA-hankkeessa kehitetään aikuisten digitaitoja. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jolla suomalaiset saavuttavat digiosaamisessa riittävät taidot päivittäiseen asiointiin ja palvelujen hyödyntämiseen verkossa. Kokonaisuuttaa koordinoi Snellman-kesäyliopisto Kuopiossa. Lisätietoja hankkeesta.

GERONET-hanke

GERONET -hanke vahvistaa ikääntyvien digitaitoja ja arjessa selviytymistä tietoyhteiskunnan vaatimalla tavalla. Tavoitteena on luoda GERONET-tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja senioreille mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto. Lisätietoja hankkeesta.

Vapaaehtoisia senioreja kutsutaan mukaan Geronet-tutorkoulutuksiin. Keväällä 2019 koulutettiin ensimmäinen erä tutoreita. Ota yhteyttä mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan, järjestämme kiinnostuken mukaan syksyllä 2019 uuden koulutuskierroksen.Koulutus sisältää kolme (3) koulutuspäivää. Aktiivisille tutoreille löytyy kysyntää.

Kaikille avoimet digiopastukset syksyllä 2019

Kouvolan kirjastojen digi-opastukset
Geronet -tutoreita on mukana kirjastojen toiminnassa muiden vapaaehtoisten nettiopastajien kanssa. Kirjaston digiopastuspäivään voit tulla oman matkapuhelimesi, tablettisi tai kannettavan tietokoneesi ongelman kanssa ja saada apua leppoisilta, mutta asiantuntevilta vertaisohjaajilta.

Kirjaston digi-opastuspäivät:
Kausalan kirjasto joka kuun 1. tiistai klo 12:00-14:00 3.9.,  1.10., 5.11., 3.12.
Valkealan kirjasto joka kuun 1. keskiviikko klo 12:00-14:00 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.
Elimäen kirjasto joka kuun 1. torstai klo 13:00-15:00  5.9., 3.10., 7.11., 5.12.
Myllykosken kirjasto joka kuun 1. perjantai klo 10:00-12:00 6.9., 4.10., 8.11., 13.12.
Kuusankosken kirjasto joka kuun 2. keskiviikko klo 12:00-14:00 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.

Nordean digipäiväkahvit Kouvolassa
Miten kirjaudun pankkitunnuksilla eri palveluihin?
Tule nauttimaan iltapäiväkahvia sekä kuuntelemaan pankkitunnusten turvallisesta käytöstä kirjautumisessa eri palveluihin (mm. Omakanta, vero.fi, kela.fi). Halutessasi autamme sinua myös harjoittelemaan, joten ota mukaan älylaitteesi sekä pankkitunnuksesi, jos sinulla sellaiset jo ovat. Sinua ovat opastamassa Geronet-verkoston tutorit sekä Nordean ammattilaiset ja tervetulleita ovat kaikkien pankkien asiakkaat. Mukaan mahtuu kerralla n. 20 henkilöä.

Kouvolan konttori, Hansa-keskus 2. krs:
tiistai 10.9.2019 klo 13:30-15:00
tiistai 15.10.2019 klo 13:30-15:00
tiistai 12.11.2019 klo 13:30-15:00
tiistai 10.12.2019 klo 13:30-15:00

Osuuspankin Digiaamut Kouvolan konttorin alakerrassa:
tiistai 3.9.2019 klo 9:00-10:00
tiistai 1.10.2019 klo 9:00-10:00
tiistai 5.11.2019 klo 9:00-10:00
tiistai 3.12.2019 klo 9:00-10:00

Kouvolan kansalaisopisto
Geronet -vertaisohjaajat toimivat oppilaiden ja opettajan apuna senioreille suunnatuilla atk-kursseilla.

Ratevan digiopastukset Miehikkälä-Virolahti
- maanantaisin klo 9 - 10.30 Suur-Miehikkälän seurantalo (Soppikankaantie 30, 49760 Suur-Miehikkälä)
- tiistaisin klo 10 - 11.30 Virojoki Sammontalo (Rantatie 2, 49900 Virolahti)
- parillisten viikkojen tiistaina klo 12.30 - 14 Muurikkala seurojentalo (Lappeenrannantie 904, 49730 Muurikkala)
- keskiviikkoisin klo 10 - 12 Klamila, kylätupa Ronkuli (Museotie 1878, 49860 Klamila)
- keskiviikkoisin klo 12.30 - 14 Virolahden kirkonkylä, Pitäjäntupa (Kirkontie 480, 49900 Virolahti)
- torstaisin klo 9 - 10 Miehikkälä, Rateva (Keskustie 5A, 49700 Miehikkälä)
Aikataulu varmistuu loppukesällä, muutokset ovat siis mahdollisia. Säännöllisten opastusten lisäksi pidetään erillisiä infotilaisuuksia silloin tällöin.

Yhteystiedot: Ite ja yhessä – toiminta, myoyhessa@rateva.fi, p. 0400-914 410

Geronet -hanke, yhteyshenkilö:

Jaana Lauhkonen-Teräväinen, projektikoordinaattori, jaana.lauhkonen-teravainen@kymenlaakso.fi, puh. 044 747 8518