• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (ESR), päättyi 12/2020)

Hankkeen materiaalit ja tulokset

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin sekä tuloksiin. Sisältöjä päivitetään marras-joulukuussa 2020. 

Tutustu hankkeen tuloksiin

Linkki Eine Pakarisen tekemään tallenteeseen ammattikoulutuksessa oleville nuorille tehdyn kyselyn yhteenvetoa.

 

Mistä hankkeessa on kyse?

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on vähentää osaltaa sosiaaltyöntekijöiden vajetta sekä tuottaa innovaatio- ja kehittämisalusta Kymenlaakson maakuntaan ja edistää kehittämisosaamista erityisesti sosiaalihuollon alalla osana alueen SOTE-rakenteiden uudistumista. Kymenlaakson kesäyliopisto on osatoteuttajana ESR -rahoitteisessa Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeessa. Päätoteuttajana ja hallinnoijana hankkeessa toimii Itä-Suomen yliopisto. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Kymsote ja Eksote.

Sosiaalityön maisteriohjelma 

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen sosiaalityöntekijöiden vajetta kouluttamalla pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalityön maistereita Kymenlaaksoon. Syksyllä 2018 käynnistyneeseen maisteriohjelmaan otettiin 25 henkilöä. Itä-Suomen yliopisto vastaa opetuksesta. Maisterikoulutus ja samanaikaisesti tehtävä kehittämistyö kytkeytyvät hankkeessa toisiinsa. Opiskelijoiden harjoitustehtävien ja gradujen aiheet kerätään sosiaalityön asiantuntijoiden kokemuksista ja näkemyksistä ja ovat osa hankkeessa tehtävää sosiaalityön kehittämistä.

Kehittäminen ja SOCOBA-ekosysteemi

Kymenlaakson sosiaalityötä kehitetään hankkeessa työelämälähtöisesti SOCOBA -ekosysteemin avulla. SOCOBA on korkeakoulujen (UEF ja Kymenlaakson kesäyliopisto) ja Kymenlaakson kuntien uusi yhteistyömalli (ekosysteemi), jossa yhteistyön osapuolilla on yhteisesti sovitut roolit ja tehtävät kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Tavoitteena on luoda ekosysteemistä pysyvä toimintamalli, jonka innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla voidaan tunnistaa keskeisiä sosiaalialaan vaikuttavia ilmiöitä ja vaikuttaa niihin.

Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa hankkeessa tehtävän kehittämistyön alueellisesta koordinoinnista Kymenlaaksossa. Hanke kutsuu sosiaalityön asiantuntijoita eripuolilta Kymenlaakson mukaan yhteiseen kehittämistyöhön ja ekosysteemin luontiin mm. työpajojen, verkostotapaamisten ja seminaarien myötä. 

SOCOBA -SEMINAARISARJA 2018–2020

- Hankkeessa järjestetään kahdeksan SOCOBA -seminaaripäivää
- Seminaaripäivät ovat maksuttomia ja jokainen seminaaripäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa
- Seminaaripäivien teemat ovat hankkeen kärkiteemoja: Asiakasturvallisuus ja Digitalisaatio
- Itä-Suomen yliopiston, Kymenlaakson sosiaalityön sekä muiden asiantuntijoiden puheenvuoroja ja vuorovaikutteista työpajatyöskentelyä
- Maisteriopiskelijoiden sekä Kymenlaakson sosiaalityön ammattilaisten yhteinen kohtaamispaikka
- Edistää ammatillista osaamista, tarjoaa mahdollisuuden osallistua Kymenlaakson sosiaalityön kehittämiseen
-Kymenlaakson alueella sosiaalialan parissa työskenteleville sekä alaa opiskeleville henkilöille

Seminaariaikataulu:
Seminaarit järjestettiin Kouvolassa klo 10-15.

27.09.2018 SOCOBA -seminaari 1, Asiakasturvallisuus, Kuusankoskitalo
31.10.2018 SOCOBA -seminaari 2, Digitalisaatio, Kuusankoskitalo   
25.01.2019 SOCOBA -seminaari 3, Asiakasturvallisuus: Johtaminen on asiakasturvallisuutta, Kouvola-talo       
28.03.2019 SOCOBA -seminaari 4, Digitalisaatio: Hyvinvointi tekoälystyvässä yhteiskunnassa, Kouvola-talo                                   
19.9.2019 SOCOBA -seminaari 5, Asiakasturvallisuus: Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät muutosten katalysaattoreina!, Kouvola-talo.                    
31.10.2019 SOCOBA -seminaari 6, Digitalisaatio: Näkökulmia sähköiseen asiointiin, Kouvola-talo. 
6.2.2020 SOCOBA -seminaari 7, Asiakasturvallisuus: Kansalaislähtöisyyden haasteet ja mahdollisuudet, Kouvola-talo.
2.4.2020 SOCOBA -seminaari 8, Digitalisaatio, Kouvola-talo, PERUTTU!

Hankkeen nettisivut Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla

 

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa