placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Oletko kiinnostunut yhteiskuntatieteistä?

Pohditko mielelläsi yhteiskunnallisia ilmiöitä? Oletko harkinnut kenties yhteiskuntatieteellisiä yliopisto-opintoja? Yhteiskuntatieteelliset opinnot perehdyttävät yhteiskunnan eri puoliin ja tehtäviin. Opinnoissa tarkastellaan yhteiskunnan ilmiöitä ja jatkuvaa muutosta.

Kymenlaakson kesäyliopisto tarjoaa Itä-Suomen avoimen yliopiston (UEF) opetussuunnitelman mukaisia yhteiskuntatieteellisiä oppinaineita. Opinnot ovat verkkopohjaisia, joten voit suorittaa niitä paikkakunnasta riippumatta. Tarjoamme kaikissa yhteiskuntatieteiden aineissa myös oman tuutoriryhmän tuen. Tuutorointi pidetään Zoomissa noin kerran kuussa. Katso tarkemmat tiedot jokaisen oppiaineen opetussuunnitelman kuvauksesta.

Tule kuulemaan opinnoista webinaariin!

Tule kuuntelemaan lisää opinnoista webinaariin torstaina 15.8. klo 17.00-18.00. Ilmoittaudu webinaariin 11.8.2024 mennessä. Itä-Suomen avoimen yliopiston suunnittelija Veera Kiiski kertoo lisää erilaisista vaihtoehdoista.

Yhteiskuntatieteellisiin aineisiin ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025 aukeaa alkukesästä koulutussivullamme. Tutustu opintokokonaisuuksien sisältöihin ja lähde opiskelemaan!

 • Sosiaalipedagogiikka perusopinnot
 • Sosiaalipsykologia perusopinnot
 • Sosiologia perusopinnot
 • Yhteiskuntapolitiikka perusopinnot

Jos avoimessa yliopistossa opiskelu on sinulle uusi asia, tutustu ensin tähän artikkeliin:
Kuinka toimit, kun avoimen yliopiston opinnot kiinnostavat

Näissä tarjonnassa olevissa yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa on myös väylähaun mahdollisuus Itä-Suomen yliopistoon! Jos väylähaku ei ole sinulle tuttua, tutustu siihen!

Kymenlaakson kesäyliopistosta saat myös apua ja ohjausta opintosuunnitelmiisi! Ota yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteiskuntatieteellisiä opintoja tutkintotavoitteisesti opiskeleville

Yhteiskuntatieteellisen perusopintokokonaisuuden lisäksi tutkintotavoitteisesti opiskeleva voi tehdä avoimessa yliopistossa myös muita opintoja, joiden suorittaminen edesauttaa valituksi tulemista väylähaussa ja ne samalla vievät eteenpäin tutkinto-opintoja.

Oppiaineiden tutkintorakenteisiin voit tutustua UEFin opinto-oppaassa.

Tutkintoon kuuluvia muita opintoja, joita opiskelija voi suorittaa avoimessa yliopistossa ovat esimerkiksi:

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Academic and Professional English 1 2 op
 • Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille (kirjallinen ja suullinen taito samassa) 4 op
 • Kirjoitusviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op
 • Vuorovaikutusosaaminen kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op

Menetelmäopinnot

 • Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
 • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Filosofian opinnot (tutkintoon kuuluu yhteensä 4 op eli valitaan kaksi seuraavista)

 • Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op,
 • Johdatus tieteenfilosofiaan, kirjatentti 2 op
 • Johdatus etiikkaan, kirjatentti 2 op

Yhteiskuntatieteissä kandidaatin tutkintoihin kuuluu myös 60 opintopisteen verran sivuaineopintoja, joita opiskelija voi suorittaa tai aloittaa myös jo avoimessa yliopistossa. Sopivista sivuainemahdollisuuksista ota yhteyttä Kymenlaakson kesäyliopistoon.

 

Hanna Laitvirta, Elina Ivakko

 • Osumia: 86

Kiinnostaako sinua psykologian opinnot yliopistossa?

Kiinnostaako sinua psykologian opiskelu? Haaveiletko kenties psykologin ammatista? Psykologia on yksi suosituimmista tieteenaloista yliopistossa mutta tiesitkö, että voit aloittaa opintoja jo avoimessa yliopistossa?

Kymenlaakson kesäyliopisto tarjoaa Itä-Suomen avoimen yliopiston (UEF) opetussuunnitelman mukaisia psykologian perus- ja aineopintoja. Opinnot ovat verkkopohjaisia, joten voit suorittaa niitä paikkakunnasta riippumatta. Mikäli aiot jatkaa psykologian opintoja avoimessa yliopistossa aineopintoihin, tulee perusopintojen arvosanan olla vähintään 3/5. Psykologian opinnoissa ei ole ns. väylähakua mutta voit edistää tutkintotavoitteisia opintojasi suorittamalla avoimessa yliopistossa psykologian perus- ja aineopinnot, sivuaineopintoja sekä psykologian kandidaatin tutkintoon sisältyviä kaikille yhteisiä menetelmäopintoja sekä filosofian opintoja. Nämä opinnot tukevat sinua suuresti myös pääsykokeessa ja mahdollisesti tutkinto-opiskelijaksi päästyäsi monet opintojaksot voidaan sisällyttää tutkintoosi. 

Jos avoimessa yliopistossa opiskelu on sinulle uusi asia, tutustu ensin tähän artikkeliin:
Kuinka toimit, kun avoimen yliopiston opinnot kiinnostavat

Psykologian perus- ja aineopintojen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025 aukeaa alkukesästä koulutussivullamme.

Kymenlaakson kesäyliopistosta saat myös apua ja ohjausta opintosuunnitelmiisi! Ota yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Psykologian opintoja tutkintotavoitteisesti opiskeleville

Psykologian perus- ja aineopintojen lisäksi voit opiskella Itä-Suomen avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaan seuraavia opintojaksoja jo tutkintotavoitteisesti:

Menetelmäopinnot:

 • Valitse kvantitatiivinen tutkimus 1 tai Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
 • Valitse kvantitatiivinen tutkimus 2 tai Tilastotieteen peruskurssi 5 op

Filosofian opintoja 5 op oman valinnan mukaan:

Sivuaineopinnot:

Vapaavalintaisen sivuaineen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op) TAI kahden sivuaineen perusopinnot (väh. 2 x 25 op). Myös sivuaineiksi sopivan tarjonnan löydät Kymenlaakson kesäyliopiston koulutuskalenterista.

Esimerkiksi:

 • Työ- ja organisaatiopsykologia
 • Sosiologia
 • Erityispedagogiikka
 • Kasvatustiede
 • Sosiaalipsykologia
 • Gerontologia
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
 • Yhteiskuntapolitiikka 
 • Oikeuspsykologia

Muuta:

(Kieli- ja viestintäopinnot)

 • Academic and Professional English 1 2 op
 • Kirjoitusviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op
 • Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille (kirjallinen ja suullinen taito samassa) 4 op
 • Vuorovaikutusosaaminen kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op

Tutustu psykologian kandidaatti + maisteri -koulutuksen tutkintorakenteeseen täältä.

 

Hanna Laitvirta, Elina Ivakko

 • Osumia: 75

Positiivinen johtaminen käden ja sydämen yhteistyönä

Mitä positiivinen johtaminen on?

Positiivinen johtaminen on johtamisteoria, jota Suomessa on tutkinut ja kehittänyt KT Sanna Wenström. Positiivista johtamista voidaan määritellä teoreettisena sateenvarjona ihmisläheisen johtamisen muodoille, joihin luetaan autenttisen, transformationaalisen, palvelevan, eettisen ja henkisen johtamisen teoriat. Toisaalta positiivisella johtamisella voidaan myös tarkoittaa väljästi positiivisen psykologian tutkimustiedon soveltamisena johtamiseen ilman systemaattista viitekehystä.

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot (25 op) -koulutuksessa nojataan Sanna Wenströmin (2020) määritelmään positiivisesta johtamista vuorovaikutuksessa tapahtuvana ihmistyönä, humanistisena johtamisena, ”käden ja sydämen yhteistyönä” ja opiskellaan tämän teorian mukaisia sisältöjä.

Wenströmin mukaan positiivinen johtaja

 • Tarkastelee omaa ajatteluaan, tunteitaan, asenteitaan, arvojaan ja ihmiskäsitystään sekä omaa tapaansa johtaa ja olla vuorovaikutuksessa.
 • Haluaa kehittyä johtajana, sitoutuu henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun
 • Soveltaa tietoisesti ja tavoitteellisesti positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoa ja tutkimustietoon pohjautuvia menetelmiä ja kehittää niiden varassa organisaationsa toimintaa
 • Ymmärtää syvällisesti ja laaja-alaisesti positiivisen johtamisen teoreettisen perustan ja vaikutusmekanismit

Valmennus- ja kehittämisohjelman tavoitteena on, että osallistuja saa omaan johtamistyöhönsä tutkimusperustaisen ja tutkitun sekä käytännössä toimivan viitekehyksen. Lisäksi osallistuja kehittää omaa positiivisena johtajuuttaan omaa ja johdettaviensa hyvinvointia vahvistaen.

Mitä positiivisella johtamisella tavoitellaan? – Työn imun vahvistumista

Positiivista johtamista soveltamalla voidaan edistää ihmisten kokonaisvaltaista, aktiivista ja myönteistä työhyvinvointia organisaatioissa eli työn imua ja työssä kukoistamista. Työn imulla puolestaan on tutkitusti laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia sekä yksilön henkilökohtaiseen hyvinvointiin eri elämänalueilla että organisaation tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja laatuun. Työn imu on yhteydessä myös esimerkiksi muutoskyvykkyyteen, innovatiivisuuteen ja oppimiseen, mitkä ovat tärkeitä tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän näkökulmasta. Positiivisella johtamisella ja positiivisen johtamisen valmennukseen osallistumisella on myös johtajan omaa hyvinvointia vahvistava vaikutus (Ström et al., submitted).

Positiivinen johtaminen vahvistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja sekä psykologisen turvallisuuden toteutumista ja auttaa ihmisiä voimaan hyvin, innostumaan ja oppimaan myös muutoksissa ja haastavissa tilanteissa. Positiivinen johtaminen on keino johtaa organisaatioita inhimillisesti, humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan nojautuen, kestävää hyvinvointia ja tulevaisuutta sekä positiivista toimintakulttuuria edistäen.

Miten johdetaan positiivisesti? – PRIDE-teoria positiivisen johtamisen sateenvarjona ja silmälaseina

Positiivisen johtamisen ja organisoinnin käytännön ”sateenvarjona ja silmälaseina” toimii PRIDE-teoria, jota Wenström on tutkinut, soveltanut ja kehittänyt eteenpäin väitöstutkimuksessaan ja muissa tutkimuksissaan sekä kehittämishankkeissaan.

PRIDE-teorian osa-alueet kiinnittävät huomiomme niihin tekijöihin, joilla tutkimusten mukaan on yhteys hyvinvointiin ja tuottavuuteen. PRIDE-teoria on kirjainlyhenne positiivisen organisaation osa-alueista,

 • P, positive practices eli myönteiset käytänteet;
 • R, relationship enhancement eli vuorovaikutus ja yhteistyö;
 • I, individual attributes eli yksilölliset vahvuudet;
 • D, dynamic leadership eli positiivinen johtajuus sekä
 • E, emotional wellbeing eli myönteiset tunteet ja ilmapiiri
  (Cheung, 2014; Wenström et al., 2018).

PRIDE-teoriaa on hyödynnetty ja sovellettu organisaatioissa esim. strategian ja toimintakulttuurin sekä tiimitoiminnan ja työyhteisöjen kehittämisessä. PRIDE-teoria jäsentää myös tämän koulutuksen sisältöjä, ja on tarkoitus, että osallistujat oppivat sitä hyödyntämään niin arkityön kuin strategiankin tasolla yhteisenä ajattelua ja toimintaa ohjaavana ja kehittämistä jäsentävänä viitekehyksenä. Lisäksi osallistujat perehtyvät uusimpaan tutkimustietoon ja pääsevät hyödyntämään myös teorian pohjalta kehitettyjä työkaluja.  

Miten positiivisena johtajana voi kehittyä? – 6xT-reflektiopolku

Tutkimusten mukaan positiivisena johtajana kehittyminen voi tapahtua 6xT-reflektiopolun avulla (Ilies et al., 2005; Wenström, 2023). Sen mukaisesti positiivinen johtaja

 • Tunnistaa omia vahvuuksiaan, tunteitaan sekä tapaa kohdata ja olla vuorovaikutuksessa
 • Tunnustaa kehittämisen ja kehittymisen kohteitaan
 • Tutkii ja reflektoi itseään ja johtajuuttaan
 • Saa tukea johtajana kehittymiseen
 • Tutustuu teoriaan ja tutkimukseen
 • Toimii ja kokeilee eli soveltaa positiivista johtamista käytäntöön.

6xT muodostaa tämän valmennuksen pedagogisen prosessin. Tärkeänä osana prosessia on koulutukseen kuuluva positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus eli D-ryhmä, D-ryhmissä omaa johtajuutta reflektoidaan ja siihen saadaan tukea työnohjaajalta ja vertaisryhmässä. D-ryhmän vetäjänä toimii kokenut johdon työnohjaaja ja positiivisen johtamisen asiantuntija Lea Veivo.

Miksi positiivinen johtaminen on ajankohtaista?

⭐Positiivinen johtaminen on TIEDOLLA johtamista – ihmisten hyvinvointia koskevalla tiedolla johtamista. Positiivisen johtamisen monitieteinen tutkimustausta työ- ja organisaatiopsykologiasta, humanistisesta psykologiasta ja positiivisesta psykologiasta sekä sitä koskeva jatkuva akateeminen tutkimustyö varmistavat johtamiselle vahvan selkänojan ja juuret. On tärkeää, että johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen sekä erilaiset kehittämisohjelmat perustuvat tutkitulle tiedolle, niiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat akateemisesti pätevät asiantuntijat ja että niiden vaikuttavuus on tieteellisesti perusteltavissa ja osoitettavissa.

⭐Positiivinen johtaminen perustuu humanistiselle ihmiskäsitykselle ja arvomaailmalle eli on INHIMILLISTÄ johtamista. Inhimillinen, hyvinvointia tukeva johtaminen on johtamisen ajankohtainen paradigma.  Se tarkoittaa tulosten saavuttamista ihmisten avulla, ei heidän kustannuksellaan. Positiivinen johtaminen tarjoaa viitekehyksen, jäsennyksen, teorian ja käytännön työkaluja niin arkeen kuin organisaatioiden strategiseen kehittämiseen inhimilliseltä arvopohjalta.

⭐Positiivinen johtaminen on aina HYVINVOINNIN johtamista – se tähtää yksilöiden ja yhteisöjen optimaaliseen hyvinvointiin. Positiivinen johtaminen tukee ja vahvistaa hyvinvointia ja auttaa jaksamaan myös muutoksissa ja haasteissa eli on myös MUUTOSJOHTAMISTA. Muutos edellyttää yksilöiltä ja organisaatioilta ”muutoskyvykkyyttä”, jota voidaan kuvata työn imun ja positiivisen psykologisen pääoman käsittein. Niitä voidaan tutkitusti edistää positiivisella johtamisella ja mm. vahvuuksien laaja-alaisella hyödyntämisellä.

Mitä osallistuja saa valmennuksesta?

 • Tutkitun ja tieteellisen viitekehyksen oman johtamistyönsä, organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisen selkänojaksi
 • Tutkimusperustaisia menetelmiä, aktiviteetteja ja ”työkaluja” suoraan käytännön arkeen sovellettavaksi
 • Matkan omaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, voimaantumiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen
 • Tukea omaan johtajuuteen ryhmältä, valmentajilta sekä positiivisen johtamisen teemallisesta työnohjauksesta eli D-ryhmästä.

Miksi juuri tämä valmennus?

 • Tieteellinen ja tutkittu sisältö, viitekehys ja toteutustapa: Valmennuksen sisältö ja rakenne perustuvat positiivisen johtamisen vakiintuneelle määritelmälle (Wenström, 2020), positiivisen organisaation PRIDE-teorialle sekä 6xT-mallille positiivisena johtajana kehittymisessä.
 • Kouluttajana aiheen alkuperäistutkija ja kehittäjä: Pääkouluttajana toimii positiivisen johtamisen alkuperäistutkija, kehittäjä, valmentaja ja ainoana Suomessa aiheesta väitellyt KT Sanna Wenström, joka on jo vuosien ajan auttanut johtajia, organisaatioita ja työyhteisöjä ottamaan käyttöön ja soveltamaan positiivista johtamista ja organisointia. Hän on julkaissut aiheesta satoja blogikirjoituksia, kymmeniä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja sekä kaksi tietokirjaa (www.ps-kustannus.fi/7116). Wenströmillä on oman jatkuvan tutkimus- ja kehittämistyönsä kautta uusin tutkimustieto ja positiivisen johtamisen tutkimusperustaiset työkalut jaettavanaan osallistujille.
 • Pedagoginen osaaminen ja laatu: Kouluttajat ovat akateemisen asiantuntijuutensa lisäksi erittäin kokeneita ja päteviä ammattipedagogeja, opettajankouluttajia ja erityispedagogeja eli koulutus on myös pedagogisesti huippulaadukas.  
 • Työnohjausprosessi sisältyy koulutukseen. Koulutukseen sisältyy työnohjaus: positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus eli D-ryhmä on osa koulutusta. Työnohjaajana on D-ryhmien kehittäjä – erittäin pidetty ja kokenut johdon työnohjaaja (STOry) Lea veivo.
 • VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus (5 op) ja käyttölisenssi sisältyvät koulutukseen: Koulutukseen sisältyy laajaan vahvuusnäkemykseen ja vahvuuksien johtamiseen pätevöittävä VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus sekä elinikäinen lisenssi voimakehä-menetelmän hyödyntämiseen organisaation sisäisessä johtamis- ja kehittämistyössä. Lisenssin vuosittainen arvo on 350 € + alv. Lisenssiin sisältyy mm. laajan materiaalipankin ja valmentajaportaalin käyttö sekä erilaisia valmiskonsepteja.

Artikkelin kirjoittaja Sanna Wenström                                                                     Lea Veivo                                    

Sanna Wenström        Lea Veivo

                             

 • Osumia: 195

Tunnetko väyläopintojen mahdollisuudet?

Onko sinulla mielessäsi yliopiston ala, jonne ei vielä ole paikkaa auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Haluaisitko opiskella jotain yliopiston oppiainetta mutta et ole oikein varma, onko se kuitenkaan sinun juttusi? Vietätkö parhaillaan välivuotta ja pohdit tulevaisuuttasi? Onko työelämä tuonut mukanaan uusia osaamistarpeita, ja opiskelu on alkanut pyöriä mielessäsi?

Kaikkiin näihin yllä oleviin kysymyksiin väyläopinnot avoimessa yliopistossa tarjoavat loistavia mahdollisuuksia. Väyläopinnot tarkoittavat sitä, että voit aloittaa opinnot joustavasti avoimen yliopiston kautta. Pääset tutustumaan oppiaineeseen, opiskelutaitosi harjaantuvat ja keräät jo suoritettuja opintopisteitä. Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi näiden jo avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiesi opintojen perusteella. Avoimessa yliopistossa tekemäsi opintojaksot ovat aina tutkinnon osia, joten opinnot ovat samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijat suorittavat yliopistossa. Kun pääset väyläopintojen haun kautta sisään yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, voidaan aiemmin tekemiäsi opintoja sisällyttää osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa valmistumistasi.

Miten väyläopintoja suoritetaan?

Tutustu eri oppiaineisiin Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustarjonnan verkkosivuilla. Tarjoamme avoimen yliopiston opintoja viiden eri yliopiston opintosuunnitelmien mukaan: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Taideyliopisto. Väylähaku on tarjolla monissa oppiaineissa, mutta kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei järjestetä avoimen väylän hakua.

Eri yliopistoilla ja oppiaineissa on jokaisen yliopiston itse määrittelemät mahdollisuudet väylähakuun ja haun kriteerit. Väylän haussa vaadittavien opintojen määrä vaihtelee hakukohteesta riippuen. Opinnot ovat suoritettavissa yleensä yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Opinnot mitoitetaan opintopisteinä: yksi opintopiste (op) tarkoittaa noin 27 tuntia opiskelua (sis. opetukseen osallistuminen ja itsenäinen työ).

Tällä hetkellä väylähaku on mahdollista näissä Kymenlaakson kesäyliopiston kautta tarjolla olevissa avoimen yliopiston opinnoissa:

 • Logopedia, Turun yliopisto
 • Kasvatustieteelliset alat: erityispedagogiikka, varhaiskasvatus, kasvatus- ja aikuiskasvatus, Itä-Suomen yliopisto
 • Kauppatieteelliset alat: kauppatiede, markkinointi, laskentatoimi, johtaminen, Itä-Suomen yliopisto
 • Sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto
 • Sosiaalipedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
 • Sosiaalipsykologia, Itä-Suomen yliopisto
 • Sosiologia, Itä-Suomen yliopisto
 • Yhteiskuntapolitiikka, Itä-Suomen yliopisto

Voit siis aloittaa opinnot näissä oppiaineissa tekemällä perusopinnot (25-30 op) Kymenlaakson kesäyliopiston kautta. Enemmistö avoimen yliopiston perusopinnoista on verkkopohjaisia opintoja, joten et ole sidottu paikkaan. Kymenlaakson kesäyliopiston opintotuutori tukee ja opastaa sinua tarvittaessa opintojen aikana. Tutustu myös, kuinka toimit, kun haluat aloittaa opinnot.

Miten väyläopintojen jälkeen haetaan yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi?

Avoin yliopisto ei koskaan myönnä kokonaisia tutkintoja, vaan sitä varten pitää hakeutua yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Haku tutkinto-opiskelijaksi on erillishaussa keväisin samaan aikaan kuin yhteishaku. Yliopistojen valintaperusteet tarkistetaan vuosittain ja ne julkaistaan yliopiston verkkosivuilla sekä Opintopolku-palvelussa. Valintaperusteisiin voi tulla muutoksia eli tarkistathan valintaperusteet aina ennen hakuaikaa. Avoimessa yliopistossa tekemiesi opintojen tulee olla suoritettuina niin, että saat niistä todistuksen tai suoritusotteen väylän hakuaikaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

Väylän kautta täytettäviä aloituspaikkoja on rajoitetusti eli väylä ei ole automaatti. Siksi on tärkeää myös panostaa avoimen yliopiston kautta tehtyihin opintoihin ja niiden arvosanoihin, sillä valintaperusteina on usein paitsi suoritettujen opintopisteiden määrä niin myös opintojaksojen arvosanat. Väylähaussa ei siis enää ole erillistä valintakoetta. Väylähaun rinnalla on toki mahdollista hakea myös pääsykokeen kautta. Silloinkin aiemmin tekemiäsi avoimen yliopiston opintoja voidaan sisällyttää tutkintoosi ja opinnoista kertynyt tieto tukee sinua pääsykokeeseen valmistautuessasi.

Yliopistotutkintojen kokonaisrakenne:
• kandidaatin tutkinto eli alempi korkeakoulututkinto (180 op)
• maisterin tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto (120 op)
Valmis maisteritutkinto sisältää siis yleensä 300 op. Yleensä tutkinto-opintoihin sisältyy pääaine- ja sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelu ja opinnäytetyö (gradu).

Ota yhteyttä Kymenlaakson kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., kun suunnittelet ja pohdit opintoja ja mahdollisuuksia! Olemme täällä sinua varten ja autamme mielellämme opintopolullasi eteenpäin. Hyvä suunnittelu tukee oppimisen iloa ja tavoitteen saavuttamista!

 

Hanna Laitvirta, Elina Ivakko

 • Osumia: 367

Mitä hyötyä opiskelusta on hyvinvoinnillesi?

Totta vai tarua? Testaa tietosi opiskelun hyödyistä

Opiskelu lisää pyrkimyksiä noudattaa terveitä elämäntapoja.

Totta. Kymmenessä Euroopan maassa tehty tutkimus aikuisten omaehtoisesta opiskelusta (2015) osoittaa, että opiskelu johtaa muutoksiin myös terveyskäyttäytymisessä. Opiskelu lisää uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja tämä voi saada aikaan muutoksia myös terveyskäyttäytymisessä. Positiivisempi asennoituminen ja usko mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämään on havaittu myös muissa tutkimuksissa terveydentilan paranemista selittävänä tekijänä. Kansalaisopisto-opiskelua selvittäneessä suomalaisessa tutkimuksessa yli 60 % vastaajista kertoi, että pyrkimykset noudattaa terveitä elämäntapoja olivat kasvaneet.

Vapaaehtoinen opiskelu aikuisena lisää henkistä hyvinvointia.

Totta. Koulutukseen osallistumisen on todettu lisäävän henkistä hyvinvointia erityisesti lisääntyneen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöön osallistumisen kautta. Laajassa eurooppalaisessa tutkimuksessa yli 80 % tutkimukseen osallistuneista aikuisista kertoi omaehtoisen koulutuksen parantaneen henkistä hyvinvointia. Koulutukseen osallistumisella oli vaikutuksia mielenterveyteen, onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen elämään.

Opiskelu parantaa tulotasoa.

Totta. Koulutus muokkaa ihmisen tietoja, taitoja ja arvoja. Se vaikuttaa työmarkkina- ja ammattiasemaan sekä sitä kautta myös tulotasoon ja taloudelliseen asemaan (THL). Myös omaehtoinen opiskelu tutkinnon jälkeen voi tuoda taloudellista hyötyä. Koulutustason on todettu vaikuttavan tilastollisesti ihmisen kokemaan onnellisuuteen siten, että se takaa paremmat tulot ja turvaa sekä kartuttaa voimavaroja, jotka auttavat elämään terveemmin ja parantavat elämänhallintaa.

Monet kielikursseille kursseille osallistuneet kokevat fyysisen terveytensä parantuneen.

Totta. Aikuiskoulutuksella on todettu olevan suora positiivinen vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Kun ihmiset voivat henkisesti paremmin, he alkavat kiinnittää entistä enemmän huomiota omaan terveyteensä ja tämä puolestaan johtaa fyysisen terveydentilan kohenemiseen. Professori Jyri Mannisen tutkimuksessa kansalaisopisto-opiskelun vaikutuksista tutkittavat raportoivat yllättäen positiivisesti omasta terveydestään riippumatta siitä, osallistuvatko he liikunta- vai kielikurssille.

Opiskelu aikuisena auttaa jaksamaan arjessa ja parantaa elämänlaatua.

Totta. Kansainvälisen Benefits of Lifelong Learning (BeLL) -tutkimuksen (2015) mukaan vapaaehtoiset aikuisopiskelijat ovat muita terveempiä, sosiaalisesti aktiivisempia ja he pitävät parempaa huolta hyvinvoinnistaan. Sosiaalisissa ympäristöissä tapahtuva oppiminen antaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia. Nämä rakentavat sosiaalista pääomaa, luottamusta omiin kykyihin ja elämänhallinnan kokemuksia, jotka puolestaan edistävät arjen hyvinvointia ja lisäävät henkistä hyvinvointia.

 

Lähteet:

Manninen, Jyri & Meriläinen, Matti 2015: Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin. Artikkeli Aikuiskasvatus-lehdessä 2/2015. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/94128/52806

THL 2019: Terveys- hyvinvointierot/Koulutus. Artikkeli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/koulutus

Halme, Paula 2021: Suomalaisella aikuiskoulutuksella onnen lähteille. Artikkeli Euroopan komission aikuiskoulutusverkosto EPALE:n verkkosivuilla. https://epale.ec.europa.eu/fi/blog/suomalaisella-aikuiskoulutuksella-onnen-lahteille

Hurme, Lauramaija 2018: Uusi tutkimus osoittaa: kansalaisopisto-opiskelulla positiivisia vaikutuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Artikkeli aikuiskoulutusverkosto EPALE:n verkkosivuilla.https://epale.ec.europa.eu/fi/content/uusi-tutkimus-osoittaa-kansalaisopisto-opiskelulla-positiivisia-vaikutuksia-seka-yksilolle

Juntunen, Linda 2019: Koulutuksen ja terveyden monisyinen yhteys. Artikkeli aikuiskoulutusverkosto EPALE:n verkkosivuilla. https://epale.ec.europa.eu/fi/blog/koulutuksen-ja-terveyden-monisyinen-yhteys

TILAA UUTISKIRJEEMME, NIIN KUULET ENSIMMÄISENÄ UUSISTA KOULUTUKSISTAMME.

 • Osumia: 294

Mietitkö koulutuksen hintaa? Tutustu maksuvaihtoehtoihimme

Koulutus on aina investointi rahallisesti ja ajallisesti. Vastineeksi voit oppia uusia asioita ja kerryttää osaamispääomaa, joka säilyy sinulla aina. Ammatillinen kehittyminen ja työn tehostuminen tai asiakkaiden entistä parempi palvelu voi maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti. Uuden pätevyyden hankkiminen koulutuksen avulla voi olla pidemmällä tähtäimellä hyvinkin kannattava sijoitus. Käytännön tasolla moni miettii, miten järjestää opintojen rahoitus.

Kymenlaakson kesäyliopiston maksukäytännöt vaihtelevat koulutuksen pituuden ja tyypin mukaan. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin koulutuksen tiedoista sekä tästä linkistä.

Pitkät koulutusohjelmat

Useimpien pitkien koulutusohjelmiemme maksut on mahdollista tarvittaessa suorittaa erissä. Jos haluat maksaa erissä, ota yhteyttä koulutussihteereihimme sopiaksesi asiasta. Ensimmäinen erä laskutetaan koulutuksen käynnistyessä ja loput maksut tasaerissä koulutuksen etenemisen mukaisesti, joten maksut jakautuvat koko opintoajalle eikä sinun tarvitse varautua suuriin kertamaksueriin. Ensimmäinen erä tulee olla maksettuna koulutuksen alkaessa ja viimeinen 14 vuorokautta ennen koulutuksen päättymistä.

Lyhytkurssit

Lyhyiden (kesto alle 1 pvä – muutama päivä) koulutusten maksut laskutetaan yleensä yhdessä erässä koulutuksen alkaessa. Huomaathan että ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.

Avoin yliopisto

Kymenlaakson kesäyliopiston osuus opintomaksusta lähetetään opintojen alkaessa, avoimen yliopiston maksua ja ilmoittautumista varten saat meiltä ohjeet. Eri avoimien yliopistojen opintomaksujen laskutuskäytäntö vaihtelee yliopistojen välillä. Joissakin avoimissa yliopistoissa maksat opintokokonaisuuden opintomaksun kerralla (esim. Turun yliopisto) ja toisissa (esim. Itä-Suomen yliopisto) yliopiston opintomaksut tulevat osissa opintojaksokohtaisesti.

Peruutukset

Voit perua osallistumisesi kuluitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Mikäli perut ilmoittautumisen tämän jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Maksettuja maksuja ei palauteta ja mahdolliset laskuttamatta olevat osallistumismaksut laskutetaan. Maksu peritään kokonaisuudessaan myös siinä tapauksessa, jos keskeytät kurssin tai opintokokonaisuuden. Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka jättäisit tulematta koulutukseen tai kurssimaksun maksamatta. 

Avoimen yliopiston opinnoissa osallistumisen voi perua kuluitta vain ilmoittautumisajan ollessa vielä avoinna. Peruutus tehdään sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tervetuloa koulutuksiimme!

 • Osumia: 258

Kuka on sanataideohjaaja?

Sanataide on laaja kenttä, ja se sisältää paljon muutakin kuin kirjoittamisen opettamista. Se muun muassa hyödyntää muita taiteenlajeja sekä sisältää kytköksiä hyvinvointiin. Meillä itsellämme sanataideohjaajina on kokemusta esimerkiksi draaman kirjoittamisen ohjaamisesta, sanataiteen hyödyntämisestä luokanopettajan työssä, ilmastoon liittyvien tunteiden käsittelystä sanataiteen avulla (Joanna), monikielisen luovan kirjoittamisen opettamisesta yliopistotasolla, sanataiteen ja audion yhdistämisestä, pelikirjoittamisesta (Marras) sekä chatfictionista, kirjallisuuslähtöisestä sanataiteesta sekä laajasti eri-ikäisten ohjaamisesta (Roosa)

Olemme koostaneet Kymenlaakson kesäyliopiston sanataideohjaajakoulutuksen tätä laajaa kenttää ajatellen. Haluamme antaa koulutukseen osallistujille eväitä niin lasten kuin aikuisten ohjaamiseen. Monet asiat oppii parhaiten tekemällä, ja siksi koulutus on käytännönläheinen ja sisältää myös konkreettista ohjaamisharjoittelua ja tutustumista sanataiteen työllistymismahdollisuuksiin. Oma kirjoittajuus kulkee kokonaisuudessa myös vahvasti mukana, sillä se kytkeytyy olennaisesti ohjaajaidentiteettiin. Koulutuksen kautta pääset myös verkostoitumaan muihin alalle suuntautuviin.   

Sanataiteen ohjaaminen on siitä erikoinen kenttä, ettei sillä ole suojattua ammattinimikettä ja periaatteessa kuka tahansa voi alkaa kutsua itseään sanataideohjaajaksi. Käytännön tasolla sanataideohjaajalta kuitenkin kaivataan laajaa osaamista, joka on saavutettu mieluiten sekä koulutuksen että työskentelyn kautta. Jotkut tahot voivat vaatia ohjaajalta myös opettajan pedagogiset opinnot.

Sanataideohjaajakoulutus sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi esimerkiksi luokanopettajille, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille, varhaiskasvatuksen opettajille, lasten ja nuorten ohjaajille, kirjastoalan työntekijöille sekä vanhusten ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville. Oman ammatin ei kuitenkaan tarvitse liittyä suoraan sanataiteeseen, sillä sanataideohjaajakoulutuksen myötä on mahdollista löytää kokonaan uusia uramahdollisuuksia. Me itse tunnemme useampia henkilöitä, jotka ovat erilaisten sanataidekoulutusten kautta vaihtaneet alaa.

Sanataideohjaajana olet kielellä leikkimisen ja luomisen asiantuntija. Kieli on se aines, jolla rakennamme ympäröivää maailmaa ja itseämme. Kieli koostuu sanoista. Laajassa mittakaavassa sanataide antaa ihmisille keinoja käyttää kieltä ja siten myös keinoja toimia yhteiskunnassa. Myös sanojen ja tarinoiden luoma ilo, leikki ja ymmärrys itsestä ovat tärkeitä teemoja, joiden ytimeen sanataide pystyy johdattamaan niin lapsen kuin aikuisen.

Jos olet kiinnostunut sanataiteesta ja sen ohjaamisesta, niin käy katsomassa koulutuksemme kuvaus.

Kouluttajat Roosa Berg, Joanna Heinonen ja Marras Mustonen

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 426

Voimauttava valokuva

Useimmiten ennätän seuraamaan vain vierestä kaikkia niitä mielenkiintoisia koulutuksia, joita meillä Kymenlaakson kesäyliopistolla on tarjolla. Vihdoinkin otin itselleni aikaa ja osallistuin vuoden mittaiseen Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op koulutukseen, josta olin haaveillut pitkään. Nyt kurssin päätyttyä täytyy sanoa, että se kyllä kannatti. Kurssilla otettuja kuvia selatessa nousee edelleen lämpöiset muistot kaikesta yhdestä koetusta ja opitusta.

Meitä oli aivan upea ryhmä ja koronan tuomista alkuhankaluuksista huolimatta saimme paljon mieleenpainuvia yhteisiä hetkiä, kun jaoimme kuviamme ja tarinoita niiden takana. Opettelimme kouluttajamme Miina Savolaisen mukaisesti lempeää katsetta, niin itseä kuin toisia kohtaan. Toisella hetkellä kaivettiin liikutuksesta nenäliinat esiin ja toisena hetkenä naurettiin yhdessä. Hitsauduimme yhteen ja tuimme toinen toisiamme.

Koulutuksen alettua jakauduimme pienryhmiin, joissa toimimme tiiviimmin ja jaoimme tekemiämme kotitehtäviä sekä kuvasimme kahtena päivänä. Kuvauspäivistä ensimmäinen oli lumituiskuisena tammikuun päivänä, jolloin luonnonvaloa oli vain hetken ja kylmyys toi omat haasteensa. Toisaalta keli ei haitannut meitä, vaan heittäydyimme päivään täysillä ja välillä makoilimme lumessa tai puunrungolla Kymijoen varrella. Illan hämärässä harjoittelimme pitkää valottamisaikaa ja kuljimme lyhdyt kädessä lumista polkua pitkin. Toisen kerran kuvasimme aurinkoisemmissa oloissa syyskuussa, jolloin valoa riitti huomattavasti pidempään ja saimme nauttia luonnon vihreydestä ja kukkaniityistä. Suuntasimme matkamme myös Kouvolasta Kotkaan meren ääreen Katariinan puistoon, joka tarjosi meille myös omanlaisensa upean kuvausympäristön.

Voimauttava valokuva 1

Kuvaamisen ja kuvatuksi tulemisen lempeä kokemus

Kännykkä- ja digikamera-aikaan tottuneelle perinteisen järjestelmäkameran käyttö tuntui ensin hieman haastavalta. Alkuun pelotti, osaanko laittaa filmiä kameraan ja saanko sen valottumatta pois ja onnistunko ottamaan ryhmäläisistä heidän toivomiaan kuvia. Miina kyllä lohdutti, että tärkeintä on yhteinen matka, vaikka kuvat eivät onnistuisikaan aivan huippuhyvin.

Filmikameran pelko osoittautui aiheettomaksi, ja kun jännityksellä hain valokuvaliike Näppäristä opiskelijoidemme ottamia kuvia, sain mukaani 45 pakettia valokuvia eli yhteensä n. 1620 kuvaa. Jokainen osallistuja kuvasi siis noin kolme 36 kuvan filmirullaa kummallakin kuvauskerralla. Eli kuvia tuli jokaista opiskelijaa kohden reilu 100. Koska kuvia ei saanut kurkistella etukäteen, hykerryttävä jännitys tiivistyi seuraavaan koulutuskertaan, kun Miina jakoi meille kuvat: ihastuneita huokauksia, muisteluja kuvaushetkistä, käsinkosketeltava jännityksen ja lempeyden ympäröimä tunnelma, kun levitimme kuvapaketin toisensa jälkeen katsottavaksi. Kuvista heijastui intensiivisten kuvauspäivien tunnelma ja se lempeys, millä katsoimme toisiamme. Oli upeaa saada käteensä paperikuvia, nähdä niiden pehmeys ja erilainen valo kuin nykyisissä digikuvissa. Kiersimme katsomassa jokaisen ryhmän kuvat ja kirjoitimme ihastuneesti kommentteja toisten kuvista heille muistoksi. Kahden kuvauskerran aikana kuvia tuli yhteensä n. 3200, eli jokainen opiskelija otti n. 200 kuvaa! Huima määrä ihania kuvia, joihin tulee palattua koulutuksen jälkeenkin yhä uudestaan, jolloin niistä löytää vielä erilaisia ulottuvuuksia.

Voimvalokuva_3

Koulutukseen kuului myös erilaisia väliaikojen tehtäviä. Kuvasimme itseämme ja läheisiämme. Kuvaukset olivat matka omaan itseen, kun katselimme elämänpolkua valokuvien kautta. Samoin osansa saivat läheiset ja ystävät, eikä työyhteisökään säästynyt tältä. Vaikka itse en toimi suoraan asiakastyössä, voin helposti hahmottaa, mikä hyöty tästä on erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä esimerkiksi sote- ja opetusalalla. Kuulimme aivan upeita asiakastarinoita, kuinka osa opiskelijoista oli käyttänyt menetelmää asiakkaidensa kanssa jo koukutuksen aikana. Minäkin jatkan tämän hyödyntämistä lähipiirissäni ja eihän sitä koskaan tiedä, mitä tästä vielä kehitän.

Kiitos Miina Savolainen lempeästi otteestasi, olet kehittänyt jokaista ihmistä voimauttavan menetelmän. Sinulla on uskomaton taito saada meitä katsomaan toisiamme ja kuviamme lempeällä katseella.

Kiitos koko ihanalle ryhmälle ja erityisesti vielä Kristiinalle ja Pirkolle niistä kaikista yhteisistä hetkistä, kun kuvasimme ja jaoimme ajatuksia sekä tuntojamme omassa pienryhmässämme.

Elina

 • Osumia: 1461

Kiinnostaako sinua opiskella kauppatieteellisiä opintoja tutkintotavoitteisesti kohti kauppatieteen maisterin tutkintoa?

Kiinnostaisiko sinua kauppatieteelliset opinnot, mutta yliopistossa opiskelu tuntuu niin kaukaiselta? Näin minäkin joitakin vuosia sitten ajattelin.  Olen Elina Ivakko ja toimin Kymenlaakson kesäyliopiston rehtorina. Olin opiskellut avoimessa yliopistossa ennenkin ja huomannut sen edut. Kauppatieteelliset opintoni alkoivat ikään kuin vahingossa. Olin suorittanut työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot ja opiskeluinto jäi päälle. Hetken mietin, mitä voisin seuraavaksi suorittaa ja kauppatieteelliset opinnot houkuttelivat. Aloitin kauppatieteen perusopinnoista, jonka opintojaksoissa tutustuin johtamiseen, markkinointiin, laskentatoimeen, rahoitukseen ja yritysjuridiikkaan. Nämä opinnot antoivat kuvan siitä, mihin kauppatieteellisissä opinnoissa tahtoisin suuntautua ja loppujen lopuksi valitsin palvelujohtamisen.

Suoritin avoimessa yliopistossa kauppatieteen perus- ja aineopinnot sekä sivuaineopintoja. Hakeuduin lopulta väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Väylän kautta voi hakeutua, jos on suorittanut jo tietyn määrän ja tiettyjä kauppatieteellisiä opintoja. Väyläkriteerit vaihtelevat vuosittain hieman ja ne kannattaa tarkastaa yliopiston sivuilta. Päästyäni tutkinto-opiskelijaksi suoritin loput opintoni joustavasti työn ohessa. Opintojen edistymistä helpotti, kun takana oli jo hyvä pohja avoimessa yliopistossa tehtyjä opintoja, jolloin olin samalla oppinut opiskelutekniikkaa ja tutustunut alaan. Toki työn ja opiskelun yhteensovittaminen vaatii joustamista ja motivaatiota, mutta näin jälkikäteen ajateltuna opiskelu ei ollut ylivoimaista, kun saatoin itse aikatauluttaa, miten vien opintojani eteenpäin.

Kymenlaakson kesäyliopisto tarjoaa yhteistyössä Itä-Suomen avoimen yliopiston kanssa useita mahdollisuuksia opiskella kauppatieteellisiä oppiaineita. Jollet osaa päättää mihin suuntaudut, niin kauppatieteen perusopinnot on erinomainen vaihtoehto aloittaa opinnot. Opinnot sisältävät niitä jaksoja, joita joka tapauksessa kuuluu kauppatieteen maisterin tutkintoon, eli samalla edistät jo tulevaa maisterin tutkintoasi ja samalla tutustut moniin mahdollisuuksiin. Kymenlaakson kesäyliopistossa on tarjolla kauppatieteen perus- ja aineopinnot, johtamisen ja markkinoinnin perus- ja aineopinnot, laskentatoimen perusopinnot ja markkinoinnin perusopinnot. Lisäksi voit ottaa yksittäisiä jaksoja opintokokonaisuuksien sisältä täydentääksesi osaamistasi.

Voit aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun joustavasti Kymenlaakson kesäyliopiston kautta avoimessa yliopistossa ja hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, kun hakukriteereihin vaadittavat opintosuoritukset ovat täyttyneet. Avoimessa yliopistossa opiskelu on joustavaa ja voit suorittaa opintoja vaikka työn ohessa. Samalla edistät opintojasi ja valmistuminen nopeutuu, sillä avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat tutkinnon osia, eli aivan samoja, mitä opiskelijat suorittavat yliopistossa. Samoin edistät jo opiskeluvalmiuttasi ja tutustut alaan, joka helpottaa myöhempää opiskelua.

Voit tutustua kevään 2023 väyläinfon dioihin lataamalla alla olevan tiedoston. Joitakin muutoksia on tulossa tulevana lukuvuonna, ja kriteerit kannattaa tarkastaa joka vuosi huolellisesti, mutta saat tuosta kuvan, kuinka väylän kautta edetään tutkinto-opiskelijaksi.

Kauppatieteiden_Vaylat_kevat2023_UEF.pdf

Lisäksi voit tutustua linkin kautta väylän kriteereihin. Tulevan vuoden tiedot päivitetään syksyllä, kun valintaperusteet tiedekunnassa vahvistetaan.

Tutustu tarkemmin kauppatieteellisten oppiaineiden opetussuunnitelmiin ja valitse itsellesi sopivat opinnot Kymenlaakson kesäyliopiston avoimen yliopiston opintojen nettisivuilta.

Kuuntele Itä-Suomen avoimen suunnittelija Marjaana Mukkalan pitämä info kauppatieteellisistä opinnoista ja tutkintotavoitteisen opiskelun mahdollisuuksista tästä.

Webinaarin aineistoon voit perehtyä tästä.

Me kesäyliopistolla autamme sinua opinnoissasi ja voimme suunnitella opintopolkua kanssasi. Meillä on apuna myös tuutori, joka ohjaa sinua opinnoissasi. Jos opinnot pohdituttavat ja sinulla herää kysyttävää, ole epäröimättä yhteydessä meihin Kymenlaakson kesäyliopistossa! Autamme sinua mielellämme eteenpäin oman opintopolun löytämisessä!

 

 

 

Hanna Laitvirta, kauppatieteet

 • Osumia: 303

Matka eläinavusteiseen työhön

Lue Maria Suurnäkin tarina eläinavusteisesta työstä

Olen Maria Suurnäkki ja tällä hetkellä seurakuntapastorina Pieksämäen seurakunnassa. Aiemmin olen tehnyt kirkossa diakoniatyötä ja olen pohjakoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Minulla on kokemusta, miten koira soveltuu työpariksi diakoniatyössä sekä papin työssä. Diakoniatyössä asiakastyössä niin toimistolla kuin kodeissa koira oli oivallinen työpari. Koira pystyi sellaisen merkityksen antamiseen, mihin minulla ei ole mitään mahdollisuutta. Leiripäivissä ja ryhmissä oli myös koiratapaamisia. Papin työssä iso osa työstä on sellaista, mihin koiraa ei voi ottaa, mutta aina jotain löytyy, kun into on kova ja jos ei muuta, niin työkavereiden päivän piristys. Olenkin todennut, että sekään ei ole väheksyttävä asia.

Minulla on tällä hetkellä neljä valkoistapaimenkoiraa, jotka esittelen seuraavaksi.

Della on vauhdikas tyyppi ja on ollut mukana rippikoulussa ja erilaisissa tapahtumissa. On ollut hienoa havaita, miten nuoret sekä aikuiset haluavat kontaktia koiraan. Näissä kohtaamisissa näkyy merkityksellisyys. Tässä kuvassa Della on rippikouluisosen kanssa ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että koirasta pitää näkyä, että koirallakin on kivaa töissä. Della oli tässä opiskeluvaiheessa, siksi ei ole vielä huivia kaulassa.

Della-koira mukana seurakuntyössä

Joskus voi sattua hienoja asioita suunnittelematta, koska koira nyt vaan on mukana autossa.

Surun keskelle voi koiran sädehtivä luonne tuoda valon.

Elli on rauhallisempi ja vähän ujon sorttinen ja tykkääkin enemmän olla vain yhden tai muutaman ihmisen kanssa. Kotikäynnillä Elli on oivallinen työpari. Elli on käynyt myös ilahduttamassa työyhteisöä. Ellin ilmeestä näkee, ettei pelkää ja on kiinnostunut, mutta vähän ujostuttaa uusi ihminen.

Urho alkoi opiskella työparikseni jo pikkupentuna. Urho ilahdutti kotikäynneillä vanhuksia ja toimistolla asiakkaita sekä hurmasi rippikoululaiset ja työyhteisön. Suuri suru on, että jo puoli vuotiaana Urholla todettiin paha selkäsairaus, eikä Urho ole töissä mukana. Tämä on opettanut sitä, että minulla voi olla toiveita, mutta välttämättä koira syystä tai toisesta ei voikaan olla siinä tehtävässä mukana, mitä olisin toivonut.

Martin tuli meille 8 kuukauden ikäisenä ja on nyt juuri täyttänyt 2 vuotta. Martin on aloittanut matkan papin työpariksi ja onkin aikamoinen hurmuri. Tässä kuvassa nykyisiä työtovereitani, seurakunnan diakoneja.

Koira seurakunnan työntekijöiden kanssa

Kaikkien koirien kohdalla on ollut niin, että yksin matkaa ei voi tehdä. Tarvitaan sukulaisia ja ystäviä vauvasta mummoon, joihin koira voi tehdä tuttavuutta. Tarvitaan ihania ihmisiä töissä, jotka ottavat opiskelevan koiran vastaan. Tarvitaan työpaikka ja työkaverit, jotka ottavat koiran kanssani työhön ja osoittavat myös koiralle, että se on tervetullut. Tarvittiin myös bussifirma, joka auttoi kuvaamaan tarvittavat matkustusvideot, koska koirat kulkevat normaalisti omalla autolla.

Tästä eteenpäin toivon mukaan myös Martin saa huivin vuonna 2023 kokeen läpäisyn merkiksi ja pääsee Dellan ja Ellin kanssa huiviporukkaan.
(Dellan ja Ellin kuva blogikirjoitusten johdantosivulla)

Tässä kuvassa on Della ja kirkko, koira ja seurakunta, kaksi itselleni rakasta asiaa, mitkä haluan jatkossakin pystyä yhdistämään.

Opiskelu Eläinavusteiseksi valmentajaksi teki koiran työhön mukaan ottamisesta ammattimaista. Koiran mukanaololle on jokin syy ja osaan arvioida entistä paremmin myös koiran tarpeet ja turvallisuuden. On myös helpompi perustella koiran läsnäolo, koska olemme työpari silloin, kun olemme yhdessä töissä. 

Seuraava Eläinavusteinen valmentaja -koulutus alkaa syyskuussa 2024.

 • Osumia: 498

Opiskelisinko lyhytterapeutiksi?

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, psykoterapiaan sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

 lyhytterapian opiskelijatarina

Syksyllä 2022 ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuksesta valmistunut Ritva Oravuo kertoo haaveilleensa jo jonkin aikaa opinnoista ennen niiden aloittamista.

- Minua mietitytti, miten saan kiireisen työn ja opinnot yhdistettyä. Toisaalta mietin, että osaankohan ja pärjäänkö. Onneksi päätin hypätä mukaan. Koulutuksen selkeä aikataulutus kahdelle vuodelle helpotti opintojen sijoittamista työn oheen. Opettajat olivat upeita ammattilaisia, jotka tukivat ja kannustivat silloin, kun tuli pohdituttava tilanne esim. asiakastyössä. Oma opiskeluryhmä oli myös tärkeänä tukena opintojen aikana ja olemme yhteydessä toisiimme edelleen. Kesäyliopistolta sai aina apua, kun vaikka oppimisalusta Moodlen kanssa tuli erimielisyyksiä.

Vuonna 2022 valmistunut ryhmä aloitti opintonsa juuri pandemian alkaessa. Ritva toteaakin, kuinka ratkaisukeskeinen ajattelu joutui siinä heti käyttöön.

- Opettajat, ohjaajat ja kesäyliopisto joutuivat miettimään koulutuksen rakenteen uusiksi. Lähipäivistä tuli Zoom-päiviä ja välillä hymyilytti tehdä harjoitteita yksin omassa olohuoneessa. Ryhmähenkeen etäily ei vaikuttanut ja opimme samalla olemaan etänä asiakkaidemme kanssa. Tärkeä taito! 

Ritva kokee saaneensa koulutuksesta monenlaisia oppimiskokemuksia ja eväitä arkeen ja voi suositella koulutusta monenlaisiin lähtötilanteisiin.

- Tämä koulutus voi olla se ensimmäinen askel kohti terapeutin opintoja. Koulutus voi myös olla mahtava työkalupakki ohjaustyöhön ja oman ammatillisen osaamisen kasvattamiseen. Haluan tässä myös lähettää kiitokset ihanille opiskelijoille, opettajille ja kesäyliopistolle mahtavasta yhteistyöstä! 

Tutustu Kymenlaakson kesäyliopiston Lyhytterapeuttikoulutuksen tietoihin.

Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisenä uusista koulutuksistamme.

 

 • Osumia: 418

Koulutus auttoi tekemään eläinavusteista työtä ammattimaisesti

Piret Byckling työskentelee Kymsoten (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) Työelämäpalveluissa yksilövalmentajana. Työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä ja kuntouttaa sekä aktivoida asiakasta kohti työelämää. Piret Byckling tapaa asiakkaitaan usein muualla kun toimistossa ja monesti mukana on kaksi hänen omaa koiraansa.  

Piret Byckling ja koira tekevät eläinavusteista työtä yhdessä.

- Asiakas saattaa tuntea tapaamisissa jännitystä ja koirien läsnäolo auttaa lievittämään jännitystä, kertoo Piret.

Jokaisella meillä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Eläin näkee sinut heti ja ottaa sinut sellaisena kuin olet. Syntyy aito kohtaaminen.  

- Saatan antaa asiakkaalle toisen koiran talutettavaksi ja itselläni on toinen koira. Ulospäin näytämme kahdelta koiran ulkoiluttajalta. Tällaisissa tilanteissa syntyy helposti arkipäivän kohtaamisia muiden ulkona liikkuvien ihmisten kanssa. Tämä auttaa esimerkiksi sellaista asiakasta, jolla on ulkona liikkumiseen liittyviä pelkotiloja.

Piret käyttää eläintyöparin kanssa työskentelyä myös toimiessaan neuropsykiatrisena valmentajana lapsille ja nuorille.
- Lasten ja nuorten kanssa teen usein erilaisia harjoitteita. Esimerkiksi keskittymistä voi harjoitella koiran kanssa ja saada kokemuksen siitä, miltä keskittyminen tuntuu. Kokemusta voi soveltaa esimerkiksi koulussa.

Eläimen koskettaminen tuottaa tutkitusti mielihyvää ja rauhoittaa. Se saa mielihyvähormoni oksitosiinin tuotannon liikkeelle. - Olen nähnyt, miten pelkkä eläimen näkeminen saa masentuneen hymyilemään, kertoo Piret Byckling. 

- Koulutus oli minulle ratkaiseva tekijä, joka auttoi tekemään eläinavusteista toimintaa ammattimaisesti. Sain koulutuksesta teoriatietoa ja innostusta sekä taitoa arvioida eläinavusteisen työskentelyn soveltuvuutta eri tilanteisiin. Koulutus avasi tärkeällä tavalla myös eläimen oikeuksien näkökulmaa ja eläimen kanssa työskentelyn eettistä puolta.

Kymenlaakson kesäyliopisto järjestää Eläinavusteinen valmentaja - SFAAT® (30 op) -koulutusta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville. Ota yhteyttä tai tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisenä uusista tulevista koulutuksista.

Johdantosivun ja artikkelin kuvat: Jenni Hautamäki

 • Osumia: 555

Taideterapeuttiset menetelmät rikastavat asiakastyötä

Taideterapian ohjaaja (30 op) -koulutuksen pääkouluttaja Hilkka Putkisaari suosittelee koulutusta henkilöille, jotka haluavat rikastuttaa sekä asiakastyötään että omaa henkilökohtaista elämäänsä taideterapeuttisilla menetelmillä.  
 
- Puhuminen ei ole kaikille yksilöille se luontevin tai aina edes mahdollinen tapa ilmaista itseään, siksi on hyvä että käytetään myös muita, luovia ilmaisukanavia, kertoo Hilkka.  
 
Hilkka Putkisaari on työskennellyt koulumaailmassa, lastensuojelussa ja vuosituhannen vaihteesta lähtien yrittäjänä: terapeuttina (ratkaisukeskeinen psykoterapia, kognitiivinen lyhytterapia, seksuaaliterapia ja taideterapia), työnohjaajana, kouluttajana ja tietokirjailijana. Perheeseen kuuluu aviomies ja kolme jo aikuista lasta, sekä pieni koira. Hilkka harrastaa mm. lukemista, käsitöitä, ulkoilua ja taiteita. 
 
-Taiteet sekä opetustyö/kouluttaminen on aina innostanut minua, Hilkka kertoo. Aluksi työskentelin koulumaailmassa, josta siirryin lastensuojelun puolelle ja terapiakentälle. Ympyrä sukeutui, kun palasin takaisin kouluttamaan, mutta tällä kertaa aikuisia. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja nykyisessä työssäni on ehdottomasti parasta kun saan tutustua uusiin ihmisiin.
 
Taideterapiaohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa monipuolisia valmiuksia ja työmenetelmiä taideterapeuttiseen asiakastyöhön.  
 
Koulutuksessa keskitytään pääasiassa kuvataideterapian, mutta myös muiden luovien terapioiden, esimerkiksi kirjallisuus-, tanssi- ja liike- sekä musiikkiterapian työmuotoihin. 
 
- Opiskelijapalautteen mukaan koulutus antaa erinomaiset valmiudet taideterapeuttiseen asiakastyöhön, lisäksi kokemukselliset harjoitukset lisäävät ja vahvistavat henkilökohtaista itsetuntemusta ja luovuutta, Hilkka toteaa. 

Kouluttaja Hilkka Putkisaari kertoo kuvataideterapiakouluksesta.

 

 • Osumia: 357

Miksi opiskella seksuaalineuvojaksi?

Seksuaaliterapeutti Tiina Vilponen on vetänyt Kymenlaakson kesäyliopistossa jo useamman seksuaalineuvontakoulutuksen ja hän kertoo, miksi kannattaa opiskella seksuaalineuvojaksi.

- Seksuaalineuvontakoulutus antaa paljon tietoja ja taitoja, jotka auttavat seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden kysymysten puheeksi ottamisessa ja käsittelyssä. Käytyään tämän koulutuksen osallistujalla on rutkasti osaamista, jolla kohdata ihmisiä seksuaalisen hyvinvoinnin tukemisessa.

- Opiskelija saa näkökulmia, miten kohdataan vastuullisesti ja sensitiivisesti monenlaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi hän saa paljon tietoa seksologiasta, kuten seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tiina kertoo, että tärkeää koulutuksessa on myös oma prosessi, koulutus auttaa itsetutkiskeluun eli siinä myllätään omia arvoja ja asenteita, tutustutaan omaan itseen, siihen kuka minä olen ja mitä asioista ajattelen. Tämä auttaa neuvontatilanteessa keskittymään asiakkaaseen ja lähtemään hänen maailmastaan.

Tiina korostaa myös työnohjauksen tärkeyttä.
- Tämä koulutus sisältää työnohjauksen, se kuuluu sekä hintaan että opetusohjelmaan. Työnohjaus tukee omaa kasvua seksuaalineuvojaksi, se tukee nykyhetkeä ja koulutuksen aikaista harjoittelua sekä auttaa suuntaamaan tulevaan asiakastyöhön.

Tiina korostaa, että tämä koulutus on sote- ja kasvatusaloilla nykyään jo varsin tunnettu. Työnantajat tunnistavat ja arvostavat koulutusta ja joillekin tämä on jopa ratkaissut sen, että he ovat tulleet valituksi siihen työhön, mitä he ovat hakeneet.

- Toiset sitten lähtevät tekemään sivutoimisesti yrittäjyyttä tai jatkavat seksuaaliterapian opintoihin. Seksuaalineuvontaopinnoissa tutustutaan paljonkin siihen, miten koulutusta voi hyödyntää nykyisessä tai tulevissa työtehtävissä.

Näkisin, että seksuaalineuvontakoulutus tarjoaa tietoa myös yhteiskunnallisista kysymyksistä eli samaan aikaan ollaan asiakastyön ytimessä, mutta tutkitaan myös ympäröivää yhteiskuntaa ja tutustutaan sen eri ilmiöihin. Koska seksuaalineuvonta tapahtuu aina jossakin kontekstissa, yhteiskuntaa ei voi sivuuttaa eikä jättää vastaanoton ulkopuolelle.

Koulutuksesta on paljon hyötyä. Tiina pohtii, että ensiksikin koulutuksen suorittanut saa seksuaalineuvojan nimikkeen, mutta samalla se on matka itseen, siitä saa työkaluja oman elämän hyvinvointiin sekä asiakassuhteisiin ajantasaiset tiedot ja taidot.
- Seksuaalineuvojan tutkinto tarjoaa monia vaihtoehtoja. Se ei ole sidottu yhteen kontekstiin vaan seksuaalineuvojan työtä voi harjoittaa monissa erilaisissa ammateissa ja toimenkuvissa.

Tiina kertoo olevansa erityisen iloinen, että seksuaalineuvojaksi tullaan kouluttautumaan eri aloilta, koska sitä voidaan hyödyntää kaikenikäisten parissa ja monissa eri yhteyksissä.

Seksuaalineuvontakoulutuksessa käsitellään paljon myös ihmissuhteita ja niiden monimuotoisuutta.

 Tiina Vilponen, TM, kliininen seksologi (NACS), seksuaaliterapeutti, Authorised Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)  

 • Osumia: 391

Seksuaalineuvojasta seksuaaliterapeutiksi

Opiskelijatarina

Pia Helveranta on opiskellut Kymenlaakson kesäyliopistossa seksuaalineuvojaksi ja jatkaa nyt opintojaan kohti seksuaaliterapeutin tutkintoa.

Hänellä on taustalla laaja pohjakoulutus, mikä kuvaa, miten erilaisilla taustatutkinnoilla voidaan tulla opiskelemaan seksuaalineuvojaksi. Pia on suorittanut lähihoitajan tutkinnon, jota hän on vielä täydentänyt mielenterveys- ja päihdetyön opinnoilla sekä yrittäjän ammattitutkinnon, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan sekä yhteisöpedagogin (AMK) tutkinnot.

Pia kertoo, että seksuaalineuvojaksi opiskelu oli ollut haaveena jo jonkin aikaa ennen kuin hän lähti opiskelemaan.
- Koulutukseen tarjoutui mahdollisuus YT-neuvotteluiden kautta, kun jouduin irtisanotuksi.  YT- pakettiin kuului työnantajan maksama koulutus. Siinä kohtaa minä päätin, että se on seksuaalineuvojakoulutus. Kun yksi ovi sulkeutui, niin toinen ovi avautui.

- Olen ollut nuorisopuolella töissä reilun kymmenen vuotta ja siellä nuorten parissa on ollut tarvetta käsitellä seksuaalisuutta. Olen tehnyt erilaisia tietoiskuja ja sellaista neuvontaa, joka on ollut minulle luonnollista. Tämän vuoksi hakeuduin seksuaalineuvojan koulutukseen.

Pia valmistui kesällä 2021 seksuaalineuvojaksi.
- Nyt kun tuli haku seksuaaliterapeuttikoulutukseen mietin sitä tovin ja miten sen rahoittaisin, mutta ajattelin, että nyt tai ei koskaan. Otin pienen lainan ja hyppäsin mukaan tähän koulutukseen, koska tämä on ollut haaveissa, että tahdon jatkaa seksuaaliterapeutiksi ja tässä sitä nyt ollaan. Ajattelin, että tämä koulutus maksaa itsensä takaisin, kun pääsee töihin.

Alkuvuodesta 2023 Pia on jäämässä työttömäksi ja suunnittelee hakevansa ammatilliseen opettajakoulutukseen.
- Haluaisin seksuaaliterapeuttina järjestää erilaisia koulutuksia, kuten parisuhdekursseja tai koulutusta hoitohenkilökunnalle. Pedagoginen koulutus toisi tukea osaamiseen. Suunnittelen mielessäni ja tulevan vuoden aikana käyn juttelemassa yrittäjyysasioista ja valmistelen siihen suuntaan.

- Nuorisoalan osaaminen on vankka, koska olen nyt työskennellyt etsivänä nuorisotyöntekijänä ja nähnyt sitä työn vaativampaa puolta. Mutta tuleva työ seksuaaliterapeuttina on varmaan työskentelyä kaiken ikäisten parissa, ei välttämättä keskity pelkästään nuoriin.

"On tärkeää puhua seksuaalisuudesta, koska se on elämän perusta vauvasta vaariin, ei pelkästään seksi vaan kaikki se, miten ilmennät itseäsi, miten tulet ihmisten kanssa toimeen."

Koulutus on hyödyllinen, koska se tuo laajasti tietotaitoa.
-Tärkeää on, että itsetuntemus kasvaa tässä, kun käsitellään aika syvältä omaa itseä. Etenkin terapiakoulutuksessa joutuu sukeltamaan sinne omaan itseen aika syvälle.

Lisäksi koulutus auttaa käsittelemään avoimesti seksuaalisuuteen liittyviä asioita perheessä ja vahvistaa perheen sisäistä tietoa ja ymmärrystä.
- Herkemmin lähtee keskusteluun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, kun näkee keskustelua vaikkapa parisuhteesta. Voi ehdottaa, oletteko miettineet tämmöistä tai tämmöistä vaihtoehtoa ja muutenkin tämä tuo työkaluja kaikkeen lisää, Pia toteaa.

Pia suunnittelee jo työtä itsenäisenä ammatinharjoittajana ja verkostoitumista erilaisten toimijoiden kanssa, jotta pääsee hyvin alkuun omassa tulevassa työssään. Pia pohtii, että

"yhteistyössä ja verkostoissa voisi olla turvallinen keino aloittaa työskentely seksuaaliterapeuttina."

 Pia Helveranta

 

 • Osumia: 566

Kesäyliopistot koulutuksen järjestäjänä

Kesäyliopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joiden laaja alueellinen koulutustarjonta varmistaa omalta osaltaan korkeakoulutettua väestöä palvelevan koulutuksen saavutettavuutta eri puolella maata. Kesäyliopistot ovat osa korkeakoulutuksen kansallista jatkuvan oppimisen verkostoa, jossa yhdessä niin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kuin muiden koulutusorganisaatioiden kanssa tavoitteena on mahdollistaa opiskeleminen työn ohella. Kesäyliopistot tunnetaan erityisesti työelämän osaamista vahvistavasta koulutuksestaan, sillä koulutuksen toteuttamisessa käytetään työelämän parhaita asiantuntijoita, joilla on uusinta tietoa omalta alaltaan.

Kesäyliopistot muodostavat maan laajuisen verkoston ja oppilaitosten keskinäisellä yhteistyöllä vahvistetaan koulutuksen laatua. Yhdessä toimien varmistetaan iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta kaikkien kansalaisten mahdollisuus korkeakoulutasoiseen opetukseen sekä yleissivistävään ja työelämälähtöiseen koulutukseen kaikkialla Suomessa.

Kymenlaakson kesäyliopisto on ollut osa Kymenlaakson liittoa koko liiton olemassaoloajan. Kymenlaakson kesäyliopiston oma historia ulottuu kuitenkin vielä kauemmas: Kymenlaakson kesäyliopisto on kouluttanut kymenlaaksolaisia jo yli 50 vuoden ajan.

Kesäyliopistot toimivat kiinteässä yhteistyössä omien alueidensa korkeakoulujen ja muiden koulutuksen tuottajien sekä työelämän asiantuntijoiden kanssa, mutta toimivat myös sellaisen korkeakouluopetuksen tarjoajana, jota paikkakunnan omilla korkeakouluilla ei ole koulutusvastuissaan. Kesäyliopistot tukevat opiskelijoita heidän jatkuvassa oppimisessaan tarjoamalla sijaintipaikkakunnillaan opetusta ja opiskelijan oppimista tukevia palveluja.

Nimestään huolimatta kesäyliopistot toimivat ympärivuotisesti painottaen toiminnassaan korkeakoulutasoista opetusta, työelämän osaamista vahvistavaa koulutusta, lasten ja nuorten tiedetoimintaa, ikääntyvien yliopistotoimintaa sekä yleissivistävää koulutusta, kuten kielikoulutusta sekä taide- että kulttuurialojen koulutusta.

Osaaminen näkyväksi

Kesäyliopistojen pitkäkestoisissa ammatillisissa koulutuksissa kertyy opiskelijalla monenlaista osaamista, jota voidaan hyödyntää työelämässä ja mahdollisissa myöhemmissä opinnoissa. Kesäyliopistot laativat näihin koulutuksiin osaamisperusteiset opetussuunnitelmat, joissa kuvataan koulutustarjonnan tuottama osaaminen opintokokonaisuuksien tasolla. Osaamisperusteisuudella tuetaan opiskelijan mahdollisuutta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja päällekkäisyyksien välttämiseen opintoja suoritettaessa.

Kesäyliopistojen opetussuunnitelmia laadittaessa pyritään ratkaisuihin, jotka kehittävät opiskelijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä tukevat heidän pyrkimyksiään jatkuvaan oppimiseen ja sivistykseen. Kunkin kesäyliopiston sijaintialueen ja sen väestön koulutustarpeet tuovat opetussuunnitelmaan kansallisen tason ohella tarvittavaa paikallisuutta. 

1.8.2021 alkaen myös Kesäyliopistojen tarjoamien koulutusten suoritustietoja voidaan opiskelijan suostumuksella tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Näiden koulutusten opetussuunnitelmat tallennetaan ePerusteet-palveluun.

Lainsäädännöllinen tausta, kesäyliopistojen tehtävä ja arvoperusta

Kesäyliopistojen toiminnasta säädetään vapaata sivistystyötä koskevassa lainsäädännössä. Lain mukaan vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista

Kesäyliopistojen tehtävässä korostuvat paitsi laaja ja monipuolinen korkeakoulutuksen saatavuus myös sivistystehtävä kaikkialla Suomessa. Kesäyliopistoilla on tärkeä rooli niin yleissivistyksen kuin työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamisessa elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Kesäyliopistot ovat osa korkeakoulutuksen verkostoa ja ne osaltaan tukevat yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Kesäyliopistojen visiona on tukea kansalaisten yksilöllisiä opintopolkuja ja kehittyä merkittäväksi jatkuvan oppimisen valtakunnalliseksi verkostoksi.

Kesäyliopistojen toiminta ja opetussuunnitelmien arvoperusta rakentuu kolmelle yhdessä määritellylle arvolle. Ne ovat sivistys, kumppanuus ja merkityksellisyys.

Sivistys on arvoista tärkein ja sen mukaisesti koulutuksen ja kasvatuksen kautta omaksuttu viisaus, avarakatseisuus ja henkinen kehittyneisyys ovat kesäyliopistojen toiminnan ytimessä. Sivistyksen arvosta kumpuaa kesäyliopistojen oppimiskäsitys, joka perustuu itseään kehittävän uteliaan ihmisen oppimisen polun viitoittamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Kumppanuus yhteistyön muotona on kesäyliopistojen arvoperustassa keskeinen. Kumppanuudessa kesäyliopistojen asiakkaisiin – niin kansalaisiin kuin yhteisöihin – kunnianhimoisena tavoitteena on toimia rinnalla kulkijana. Kesäyliopistot haluavat luoda opiskelijalle hyvän asiakaskokemuksen, jonka merkitsee enemmän kuin asiakastyytyväisyys. Kumppanuus toteutuu myös kesäyliopistojen tiiviinä keskinäisenä verkostoitumisena ja oppilaitosten yhteistyönä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja muihin oman alueensa koulutusorganisaatioihin.

Merkityksellisyys on arvo, jossa korostuu oppimisen kyky tuottaa itseään kehittävälle uteliaalle ihmiselle jotakin itsessään arvokasta. Kesäyliopistojen koulutus ei ole pelkkä väline, esimerkiksi taloudelliseen menestymiseen, vaan luo arvokkaan elämän kokemuksia. Merkityksellisyyden arvon mukaisesti koulutuksen tavoitteena on eettisesti kestävän hyvän tuottaminen ja ihmisarvoisen elämän ja osallisuuden edistäminen. Merkityksellisyys toteutuu koulutuksessa myös siten, että itseään kehittävä, utelias ihminen saa mahdollisuuksia ilmaista ja toteuttaa itseään ja luoda sitä kautta uutta.

Opetus kesäyliopistossa

Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Kesäyliopistojen oppimiskäsityksen ytimessä on itseään kehittävä, oppimishaluinen ja utelias ihminen osana oppivaa yhteisöä. Tämän mukaisesti opetuksessa ja oppimisessa korostuu ihmisen oma vastuu ja aktiivisuus itseohjautuvana toimijana. Tavoitteena on herättää oppivassa ihmisessä opittavaan asiaan liittyviä kysymyksiä, kykyä ymmärtämiseen ja ongelmanratkaisuun sekä halua ja intoa omiin kokeiluihin. Oppimiskäsityksen mukaan oppiva ja utelias ihminen rakentaa tietoa aikaisemman tietämyksensä ja kokemuksiensa perustalle. Kesäyliopistoissa oppiminen palvelee opiskelijan sivistysperustan rakentamista ja työelämäosaamisen vahvistamista. 

Osaaminen näkyväksi

 

 • Osumia: 576

Kymenlaakson kesäyliopistossa oli aina kesä - Muistoja vuosikymmenten varrelta

1980-luku – kesäopetuksesta ympärivuotiseen opetukseen

Tulin töihin Kymenlaakson kesäyliopistoon syyskuussa 1984 Puolustusvoimien täysin erilaisesta maailmasta. Kouvolan toimisto – tai kanslia, niin kuin sitä kutsuttiin tuohon aikaan – sijaitsi Kouvolan kauppahallin 2. kerroksessa. Kaksi huonetta, työvälineinä kynä ja paperi, kirjoituskone, lankapuhelin ja kopiokone. Toiminnanjohtaja, entinen merikapteeni Risto Rekimies opasti minut kesäyliopiston maailmaan, jossa sitten työskentelinkin lähes 38 vuotta. Tuon ensimmäisen syksyn yksi työtehtävistäni oli vuoden 1984 toimintakertomuksen kokoaminen. Ja sen jälkeen olen tehnyt niitä 37 lisää.

Koulutuksia alkoi olla tarjolla ympäri vuoden, mutta kesät olivat vieläkin vilkkainta aikaa. Tuo 80-luku on muistoissani iloinen, leppoisa, paljon opiskelijoita ja opettajia, jotka tulivat tutuiksi ja palasivat yhä uudelleen. Avoimen korkeakouluopetuksen ryhmät olivat suuria ja täydennyskoulutukset monipäiväisiä.  Esimerkiksi terveydenhuoltoalan seminaareihin tultiin viikoksi ympäri maata. Toiminnanjohtaja vaihtui vuonna 1989. Alkoi Ritva Javanaisen pitkä kausi toiminnanjohtajana ja rehtorina.

1990-luku – ulkomaanseminaarien aikaa

Kesäyliopistoon tulivat ensimmäiset tietokoneet vuonna 1990. Syyskuussa 1992 Kouvolan toimisto muutti Kasarminmäelle Helsingin yliopiston käännöstieteen laitoksen rakennukseen, ns. pitkään kasarmiin, joka oli juuri remontoitu uusille toimijoille. Ensimmäistä kertaa meillä oli Kouvolassa samassa talossa toimisto ja koulutustiloja.

1990-luvun loppupuoli oli vilkasta ulkomaanseminaarien aikaa – Viipuri ja Viro olivat ensimmäisinä kohteina. Virolais-suomalaiset hoitotyön seminaarit jatkuivat vuosien ajan, vuorovuosina Virossa ja Kymenlaaksossa. Kymenlaakson kesäyliopisto järjesti vuosina 1995 ja 1996 filosofi Esa Saarisen ensimmäiset Pafos-seminaarit, joita Esa myöhemmin jatkoi omatoimisesti. Olin noina kahtena kesänä Kyproksen helteessä mukana seminaarien järjestelyissä. Hoitotyön seminaari Bostonissa, Kunnallisjohdon EU-seminaari Brysselissä, Kielikurssi Englannissa, Työyhteisön toimivuus työyhteisön laadun hallinnan perustana -seminaari Madeiralla, Ilon ja voiman seminaari Italiassa, Uuno Klamin jalanjäljillä Pariisissa ja monta muuta kansainvälistä seminaarimatkaa, joita olen hoitanut ja muutaman kerran mukanakin ollut.

Kymenlaakson kesäyliopisto on ollut alusta lähtien huomattava avoimen korkeakouluopetuksen järjestäjä. Vuosikymmenten aikana nimi muuttui avoimeksi yliopisto-opetukseksi, opintoviikot opintopisteiksi ja approbaturit ja cum laude approbaturit perus- ja aineopinnoiksi. Runsas on se opiskelijajoukko, joka on saanut opintojamme suorittaessaan sysäyksen pyrkiä yliopiston varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi.

2000-luku – vuosittain toistuvia alue- ja kulttuuriseminaareja sekä kansainvälinen konferenssi Kouvolassa

Kymenlaakson kesäyliopistolla on vuosikymmenten ajan ollut ilo järjestää korkeatasoisia alue- ja kulttuuriseminaareja monien yhteistyökumppaneiden kanssa. Kymenlaakson kulttuurifoorumit, Kymenlaaksopäivät, Miehikkälän Salpaseminaarit, Ihmisarvoseminaarit Elimäellä, Uuno Klami -seminaarit, Aurinko ja kalterit -seminaarit Anjalassa, Iitin Henkisen kasvun kevätpäivät, Maaseutufoorumit, Junnu Vainio -seminaarit, Veikko Lavi -seminaarit, naistenpäivän seminaarit, Saarikoski-seminaarit ja monta muuta mielenkiintoista tapahtumaa, jotka toistuivat eri teemoin useampana vuonna.

Yksi ikimuistoisimpia tapahtumia kesäyliopistoaikanani on ollut vuoden 2006 kansainvälinen Research and Identity -konferenssi, johon tuli osallistujia ja puhujia useista eri maista. Muistan ikuisesti sen kesäkuisen yön, kun olin taksikuskin ja nimikyltin kanssa Kouvolan rautatieasemalla kello yhden jälkeen vastassa Hollannista tulevaa luennoitsijaa, joka vienosti hymyillen käveli meidän ohitsemme huomioimatta koko kylttiä. No hänet juostiin sitten kiinni ja hän pääsi onnellisesti taksilla hotelliin.

Vuoden 2008 lopussa kesäyliopiston Kouvolan toimipisteellä oli edessä muutto, koska Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tuli Kasarmin kampukselle ja tarvitsi kaikki siellä olevat tilat toimintaansa. Muutimme Kouvolan keskustaan, Hallituskatu 7:ään, entiseen virastotaloon, jonka 4. kerroksessa meillä oli kolme työhuonetta, keittiö, luokkahuone sekä kokoustila.

2010-luku – kulttuuria, kuvataidetta ja jälleen muuttoja

Vuosi 2012 muistuu mieleen Kymenlaakson kulttuurivuotena. Toki kulttuuriseminaareja ja -tapahtumia järjestettiin joka vuosi, mutta vuonna 2012 niitä oli yhteensä 25 ja niihin osallistui 1321 henkilöä. 2010-luvulla myös klassisen kuvataiteen opetus vakiinnutti asemansa kesäyliopiston koulutusohjelmassa.

Vuonna 2011 kesäyliopistoon koulutussuunnittelijaksi tullut Elina Ivakko aloitti rehtorina vuonna 2015, kun Ritva Javanainen jäi eläkkeelle.

Vuoden 2015 alkupuolella kesäyliopiston Kouvolan toimipiste muutti jälleen – muutaman sadan metrin päähän osoitteeseen Kouvolankatu 24, jossa meillä oli kaksi työhuonetta, yksi yhdistetty työhuone/pienryhmähuone, koulutustila sekä keittiö. Monet koulutukset ehdittiin järjestää tuossa toimitilassa, kunnes joulukuussa 2019 kesäyliopisto muutti yhdessä ylläpitäjänsä Kymenlaakson liiton kanssa Kouvolan entiseen Hovioikeuden taloon.

2020-luku – hybridit tulevat

Olimme muutaman kuukauden iloisia ja onnellisia uusista koulutustiloistamme ja kaikesta siitä, mitä yhteiselo Kymenlaakson liiton kanssa olisi tarjoava. Mutta sitten alkoi pandemia, etätyöt ja etäkoulutukset, zoomit, teamsit ynnä muut ja tapahtui kenties lopullinen siirtyminen verkko- ja hybridikoulutuksiin. Ja näissä tunnelmissa olen jäämässä pitkälle lomalle ja lopulta eläkkeelle 1.9.2022 alkaen.

Minulta on viime aikoina kysytty usein, että mikä on ollut parasta tässä työssä. Monipuolinen, vaihteleva työ, jonka laajuus itse asiassa valkeni minullekin täydellisesti vasta nyt, kun selailin vuosikymmenten aikana tekemiäni toimintakertomuksia. Valtava määrä erilaisia koulutuksia sekä ihania opiskelijoita ja kouluttajia, joista monet ovat olleet uskollisia Kymenlaakson kesäyliopistolle vuosia, jopa vuosikymmeniä. Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta. Kolme esimiestä ja mahtavia työkavereita, joiden kanssa on ollut ilo tehdä töitä. Tekemisen riemua ja tuskaa – kaikki ei aina ole sujunut niin kuin suunniteltiin, mutta kaikesta on selvitty. Hyvillä mielin siirryn viimeinkin syrjään ja suuntaan kohti uusia seikkailuja.

Lämmin kiitos kaikille työtovereille ja kouluttajille näistä vuosista – jatkakaa arvokasta työtänne jatkuvan oppimisen työsaralla. Ja kiitos Kymenlaakson kesäyliopiston koulutuksiin vv. 1984-2021 osallistuneille liki 103.000:lle opiskelijalle!  

Marjatta Niskanen,
Kymenlaakson kesäyliopiston kanslisti-kansliasihteeri-koulutussihteeri 1984–2022

 

 

 

 

 

 

 • Osumia: 474

Kun draaman opettamisesta syntyykin näytelmiä!

Kymenlaakson kesäyliopiston draaman kirjoittamisen kurssilla lähdettiin keväällä 2021 kokeilemaan toisenlaista lopputehtävää. Kolme niin sanottua luentomaista tapaamiskertaa mentiin vauhdilla läpi draaman historiaa, tyylejä, näytelmän rakentamista, vuoropuhelun saloja ja valtava määrä muutakin näytelmäasiaa.

Näissä etätapaamisissa kokeiltiin ja kommentoitiin. Kaikki yksitoista kurssilaista innostuivat siitä, että viimeisellä kolmella, aiemmin lähiopetuskerroiksi tarkoitetuilla tapaamiskerroilla tehtäisiin todella pieni pienoisnäytelmä parityönä. Vaikka jotkut jo kauhistuivat, juttu olikin äärimmäisen onnistunut ja varsinaisen opettavana. Paloina tehtyä näytelmää pystyi Zoom-ympäristössä porukalla yhdessä analysoimaan. Kaikkien kommentit pystyttiin näin saamaan kuulluiksi, vaikka kaukana toisistamme oltiinkin.

Päätimme yhdessä viimeisellä luentokerralla ennen kirjoitustapaamisten alkua, että näytelmien tapahtumapaikkana olisi sirkus, hahmoina ainakin kahlekuningas, klovni ja tirehtööri. Juonessa pitäisi olla rakkautta ja kuolemaa sekä kuusi kohtausta, kuvitteellinen väliaika, jota kohti juttu etenisi ihan perinteisten tai muiden näytelmän kehityskaarten mukaan. Vapauksia annettiin niin paljon kuin uskallettaisiin ottaa. Ohjaaja päätti kaikki muut parit paitsi yhden, jotka asuivat molemmat Hangossa ja halusivat pariksi. Parittomuuden takia kurssin vetäjä joutui yhden kirjoittajan pariksi. Jokainen pari, joita näin tuli kuusi, sai päättää näytelmän tyylin, tarvittavan juonen ja lisähenkilötkin.

Ensimmäiseksi tapaamiskerraksi piti tehdä kaksi kohtaus, toiseksi sitten kirjoittaa ensimmäiset kohtaukset uusiksi ja kaksi kohtausta lisää. Jotkut pareista innostuivat kirjoittamaan toiseksi kerraksi jutun valmiiksi, mutta joutuivat vielä palautteen takia kirjoittamaan uusiksi juttua., eikä kukaan valittanut vaan oltiin hyvin innossaan.

Viimeisellä kerralla näytelmän piti olla valmis. Kuusi näytelmää tuli valmiiksi. Yksi meni farssiksi, neljä realistisiksi komedioiksi ja yksi absurdiksi. Mikään pari ei valinnut liikaa realismia tai tragediaan kääntyvää kuviota. Kolmessa kuudesta yksi henkilö kuoli ja yhdessä kuolema jäi leijumaan mahdollisuutena. rakkautta käsiteltiin lähes jokaisessa sekä ihmisten välisenä että muunlaisena rakkautena. Lopputulokset olivat mainioita ja teräviä näkemyksiä sirkuksesta, ihmisistä, elämästä, kuolemasta ja tunteista. Kaikki meni niin kuin pitikin. Kurssilaiset kertoivat hämmentyneensä ja innostuneensa siitä, että parityöskentely toimi ja että samoista lähtökohdista tulee niin älyttömän erilaisia juttuja, ja sitten taas tapaamiskertojen välillä kirjoitettiin juttuja uusiksi ja uusiksi. Lopputulokset olivat kurssin ohjaajalle erittäin riemastuttavia ja nautittavia.

Ylimääräisellä tapaamiskerralla sitten näytelmät esitettiin ja nauhoitettiin Zoomissa. Kertaakaan ei harjoiteltu. Ylimääräiset henkilöt jaettiin lukijoille lennossa tai parenteesitkin päätettiin lukea ääneen. Kaksi näytelmää jäi esittämisistä pois tekijöiden kiireen takia ja yhden tekijät päättivät laittaa sen pelkästään tekstinä ihailtavaksi.

Kolme esitettävää näytelmää ovat:

Sirkus, tyylilajina farssi

Kirjoittaneet Taina Kohopää ja Ari Mikkilä.

Henkilöt ja rooleissa:

Peppi (tirehtööri), nuori sirkuksen perijätär kolmannessa polvessa: Taina Kohopää

Tirehtöörin äiti, kaunis nuori eläkeläinen: Terhi Lavonen

Kauppateknikko (tirehtöörin kihlattu sulhanen): Ari Mikkilä

Klovni (surullinen klovni), nuori ja rakastunut tirehtööriin: Mika Haaranen

Kahlekuningas (klovni isä), ikääntynyt mestari: Petri Pietiläinen

Parenteesit: Hanna Näremaa-Perälä

Linkki näytelmään: https://youtu.be/6tLbYCt3E3A

 

Kahleissa, tyylilajina komedia

Kirjoittaneet Mika Haaranen ja Tarja Kemppi

Henkilöt ja rooleissa:

Klovni: Mika Haaranen

Kahlekuningas: Petri Pietiläinen

Tirehtööri: Tarja Kemppi

Parenteesit: Hanna Näremaa-Perälä

 Linkki näytelmään: https://youtu.be/1FgOzoO5iGU

 

Circus Corona, tyylilajina absurdi

Kirjoittaneet Päivi Ranta ja Petri Pietiläinen

Henkilöt ja rooleissa:

Tirehtööri: Petri Pietiläinen

Kahlekuningas: Petri Pietiläinen

Surullinen klovni: Päivi Ranta

Parenteesit. Päivi Ranta

 Linkki näytelmään: https://youtu.be/gxJmgn7d2lU

 
Ohessa kirjallisena oleva näytelmä:

The Death Circus, tyylilaji realistinen komedia

Kirjoittaneet Terhi Lavonen ja Hanna Näremaa-Perälä

Linkki näytelmän tekstiin

Kurssin vetäjä ja blogin kirjoittaja Petri Pietiläinen

 

 • Osumia: 1182

Kuvataidemenetelmiä asiakastyöhön

Joulukuun 2017 alussa Kymenlaakson kesäyliopistolla käynnistyi uutena pitkäkestoisena koulutuksena 3 op:n mittainen koulutus Kuvan käyttäminen asiakastyössä. Opettajana toimi Johanna Wahlbeck, kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM) sekä Jyväskylän yliopistossa taidekasvatuksen tohtorikoulutettava. Johanna on itse kehittänyt oman monipuolisen kokemus- ja koulutustaustansa pohjalta tämän menetelmän koulutuksen erilaisten kuvallisten keinojen hyödyntämisestä asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Kuvan kautta voidaan saada kirjaimellisesti näkyviin enemmän kuin sanoin. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan piirtää tavoitteet ylös, tarkentaa mielikuvia ja toiveita ja kommunikoida myös silloin, kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton.

Koulutus oli suunnattu ohjauksellista asiakastyötä tekeville esim. työnohjaajille, terapeuteille, valmentajille, opinto-ohjaajille, opettajille, lastensuojelun työntekijöille sekä muissa opetus-,hoito- ja sosiaalialan ammateissa toimiville henkilöille.

Alla olevasta blogista voi lukea Johannan päiväkirjamerkinnät ensimmäisen koulutuksen jaksoilta. 

Blogissa seurataan 2.12.2017 Kouvolassa koulutuksen aloittaneen koulutusryhmän etenemistä kurssilla kouluttajan näkökulmasta. Ryhmä kokoontui lähiopetukseen kuutena lauantaina ja niiden välissä opiskelijat tekivät itsenäisiä harjoituksia sekä olivat tarvittaessa yhteydessä toisiinsa. Koulutuksen tavoitteena oli oppia soveltamaan kuvaa konkreettisella ja sopivalla tavalla omassa työssään jo koulutuksen aikana tutkivasti ja kokemuksellisesti oppien.

Johannan päiväkirjablogi: Kuvan käyttäminen asiakastyössä -koulutus 2017-2018

Merkintä 1:
Tunnelmia ensimmäisen lähiopetuskerran jälkeen, Johanna Wahlbeck:

”Lauantaina 2.12.2017 saavuin Helsingistä Kouvolaan puoli yhdeksältä ja vastassa oli innokas ryhmä koulutettavia. Sukelsimme jo ensimmäisenä koulutuspäivänä sekä taideteoreettisiin syvyyksiin että käytännön kuvan tekemiseen. Harjoittelimme erityisesti kuvan katsomista.

Kuva yllättää aina tekijänsä ja menee logiikan tuolle puolen, kuvan aihepiiriä ei voi kontrolloida samalla tavalla kuin sanoja. On tärkeää voida keskustella asiakkaiden kuvista arvottamatta ja tulkitsematta niitä toisen puolesta. Ihmettely on olennainen osa yhteistä rikastavaa kuvan katsomista, sekä silloin kun kuva on itse tehty että esimerkiksi taidenäyttelyissä. Huumori on myös sallittua, sekä kuvaa tehdessä että katsoessa, ja saimmekin myös nauraa koulutuspäivän aikana.

Lopuksi kysyin myös palautetta ja ilokseni kuulin, etten ollut tuottanut pettymystä suuresta innostuksesta huolimatta, kuulemma päinvastoin, vaikka annoin ihan aimo annoksen kehittämistehtäviäkin heti ensimmäisenä kurssipäivänä. Tästä on hyvä ilolla jatkaa ensi vuoden puolella!”

Merkintä 2:

"20.1.2018 koulutus jatkui toisella lähipäivällä ja ilmeisesti en onnistunut pettämään odotuksia, vaikka nyt niitä oli paljon enemmän kuin ennen ensimmäistä kertaa.

Kuulumisten jälkeen teetin osallistujilla puu-tehtävän, aiheena oli oma ura ja menetelmän pohjana elämänpuun kollektiiviset symboliset merkitykset.

Koulutuksen aikana tehdään erilaisia kuvallisia tehtäviä. Kun asiakastyössä sovelletaan kuvamenetelmiä, on tärkeää että myös niiden ohjaajalla, asiakastyöntekijällä, on kosketus omaan kuvailmaisuunsa ja kokemus siitä, millaista on esimerkiksi jakaa oman kuvan merkityksiä ryhmässä.

Pääpaino koulutuksessa on kuitenkin omaan työhön soveltamisessa. Soveltamista mietitään luottamuksellisesti ja työnohjauksellisesti. Jokaiseen tilanteeseen räätälöidään siihen sopiva menetelmä ja toteutuksen jälkeinen yhteinen reflektointi kuuluu myös asiaan. Tähän on koulutuksessa varattu paljon aikaa ja se on koulutuksen suurin anti.

Omia tunnelmia kuvitettiin lopuksi ja nauru raikui :D Jatkamme helmikuussa!"

Merkintä 3:

"Kolmannella koulutuksen tapaamisella käsittelimme muovailun mahdollisuuksia asiakastyössä (saven, massan tms.). Teorian lisäksi harjoittelimme tutkien omaa työskentelyä massatyön tekemisellä. Muovailu voi antaa jollekin sellaisella muodon, jolle ei ole vielä sanoja, kirjaimellisesti.

Opetin opiskelijoiden toiveeseen vastaten myös laveerausta iltapäivällä ja tehtiin koulutuksen puoliväliä - meneepä aika nopeasti! - kuvittava tunnelmakuva.

Teorian ja käytännön tekniikoiden lisäksi Kuvan käyttö asiakastyössä -koulutuksessa korostuu kuvamenetelmien soveltaminen työssä. Omaan työhön liittyvät kehittämistehtävät ovatkin iso osa koulutusta ja jokaisella tapaamiskerralla keskustellaan myös niistä työnohjauksellisesti ja kehitetään soveltamista eteenpäin.

Tällä kolmannella koulutuskerralla koettiin todella paljon onnistumisen ja ajatusten selkiintymisen kokemuksia. Ensi kerralla on vuorossa taas toisenlainen näkökulma kuvamenetelmien soveltamiseen asiakastyössä."

Merkintä 4:

"Tällä kertaa keskityttiin opiskelemaan kuvan tekemistä yhdessä asiakkaan kanssa. Teorian lisäksi tutkittiin yhdessä tekemistä kolmesta eri näkökulmasta kuvataidemenetelmillä käytännössä.

Esille tuli esimerkiksi se, että jopa sokkona vuorovaikutus voi olla jopa symbioottista ja toisen alueelle tulo yhdelläkin viivalla voi olla voimakas interventio.

Omien työnohjauksellisten tapausesimerkkien - kehittämistehtävien lisäksi tällä kertaa käytiin läpi vielä mm. värioppia.

Päivä katkaistiin tietenkin kiireettömällä lounaalla :)

Ensi kerta onkin sitten jo viides kuudesta ja lumi ollee silloin sulanut, aurinko lämmitti tänäänkin."

Merkintä 5:

"Aika menee nopeasti ja nyt on jo toiseksi viimeinen lähiopetuspäivä.

Tällä kertaa mietittiin sanojen yhdistämistä kuvaan ja kaksiulotteisen tekemistä kolmiulotteiseksi. Jokainen on työstänyt omia kehittämistehtäviä omaan työtilanteeseen sopivalla tavalla, toiset itsereflektoiden, toiset asiakkaiden kanssa tai sekä että. Koettiin vahvoja ahaa-elämyksiä kuvan voimasta. Kokemuksellisuus on oppimisessa tärkeää. On tärkeää tuntea omaa suhdetta kuviin voidakseen soveltaa kuvamenetelmiä asiakastyössä. Jatkoimme myös yhteisen ja yksilöllisen kuvakielen rajankäynnin tutkimista esimerkiksi taideteoreettisten muotokielellisten lainalaisuuksien hahmottamisen kautta."

Merkintä 6:

"Viimeinen kerta

Iloisin ja juhlavin mielin aloitimme koulutuksen viimeisen lähiopetuspäivän lauantaina 5.5. Aika on mennyt kuin siivillä! Ja viime kerran - vain kuukautta aikaisemmat - tunnelmat vaihtuneet talvisista kesäisiin.

Päivän aikana käytiin kertauksena läpi koko koulutuksen anti. Lisäksi koulutettavat esittivät yhteenvedon siitä, mitä on opittu ja miten jatkossa kuvamenetelmiä voi omassa työssä soveltaa. Opittiin vielä uuttakin, kävin läpi mitä erityistä huomioitavaa on, kun kuvallisia menetelmiä sovelletaan lasten kanssa, aikuisten kanssa ja ryhmissä. Tunnelmakuvan lisäksi työstettiin myös koulutusryhmässä olemista yhteisen, mutta silti erillisen, kuvan kautta. Päivän lopuksi oli todistusten jako ja tarjoilua, juhlistimme yhteisen kuvamatkan päättymistä. Jatkokoulutustakin jo toivottiin.

Yhden osallistujan kokemus koulutuksesta:
'Haikein mielin koulutuksen päätyttyä. Oli kyllä niin ihana ryhmä ja opettaja. En muista, olisko koskaan ollut mitään vastaavaa. Antoisa ja monipuolinen prosessi monella tapaa'

Kuva: Ella Tommila

 • Osumia: 1515

Miten voimauttaa toista ihmistä?


Kymenlaakson kesäyliopistossa alkoi syksyllä 2021 Voimauttavan valokuvan perusteet 10 op -koulutus, jossa perehdytään siihen, miten toista ihmistä voidaan voimauttaa. Koronaviruksen tuomat poikkeukselliset olot, rajoitustoimenpiteet ja epävarmuus, pelkokin ovat laittaneet tarkastelemaan asioita ja omaa ympäristöään toisin silmin. Toiset kestävät poikkeuksellisia olosuhteita hyvin ja keksivät keinoja selviytyä. Monet saavat voimaa läheisistä ihmisistä, luonnosta, lemmikeistä, kuka mistäkin. Koronaepidemia on vain yksi esimerkki, meillä jokaisella on erilaisia elämäntilanteita, jossa tarvitsemme apua ja voimaa selviytyäksemme. Voisiko voimauttavan valokuvan menetelmästä löytyä keinoja selviytyä elämän erilaisissa vaiheissa ja voimautua. Kurssi sopii erityisesti mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille, työnohjaajille, esihenkilöille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille, jotka voivat käyttää menetelmää omien asiakkaidensa kanssa. Miten sinä hyödyntäisit menetelmää työssäsi?

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä. Hän kehitti Suomen kaikkien aikojen rakastetuimman valokuvaprojektin Maailman ihanin tyttö. Miina Savolaisen ja lastenkodissa kasvaneiden nuorten naisten palkittu Maailman ihanin tyttö synnytti 1990-luvulla merkittävän sosiaalisen innovaation: voimauttavan valokuvan menetelmän. Tänä päivänä menetelmän vuoden mittaisen täydennyskoulutuksen on käynyt 3000 moniammatillista ihmistyön ammattilaista eri puolilla Suomea.

Voimauttavassa valokuvamenetelmässä valokuva ei itsessään ole terapeuttinen väline, vaan tapa millä sitä käytetään voi olla sitä. Vaikka kurssilla otetaan paljon kuvia, ei pääasia ole valokuvaus, etkä tarvitse hienoa kameraa tai valokuvaustaitoja, vaan tärkeää on katse ja näkemisen tapa, miten voidaan katsoa toisin ja nostaa esiin asioita, jotka eivät edes vielä kunnolla näy.

Lue lisää tästä upeasta menetelmästä Voimauttavan valokuvan omilta nettisivuilta, jossa kerrotaan tarkemmin menetelmän mahdollisuuksista ja esitellään Maailman ihanin tyttö projektia http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

Seuraavan Voimauttavan valokuvan -koulutuksen tiedot verkkosivuiltamme.

 

 • Osumia: 1917

Mikä sun ydin unelma on?

”Katse eteenpäin ja suupielet ylöspäin... teen vastoinkäymisistä voimaa. Mun pahin vastukseni kattoo peilistä mua, se haastaa ja aina pyrkii mun pään kääntämään…”
- Elastinen

”Emmä tiiä. Ei mulla oo unelmia. Emmä osaa unelmoida. Emmä voi saada mitään sellasta mitä mä oikeesti haluan...”
- Suomen nuoret

Olen oppinut, että me ihmiset tarvitsemme voimaannuttavia sanoja innostamaan itseämme. Aina ei kuitenkaan riitä, että itse tsemppaa itseään, vaan ne kannustavat ja voimaannuttavat sanat tarvitaan kuulla ulkopuolelta. Elastisen sanoista on helppo ammentaa voimaa, mutta kuka voimauttaa silloin kun elämä koettelee ja tuntuu, ettei mikään auta? Kuka sanoo ne sanat, jolla vaikea vaihe käännetään uudeksi poluksi, kun koko elämä on mennyt uusiksi ja unelmat sun on murskana?

Toivossa on hyvä elää - pitää paikkansa!

”Vanhanaikainen” lääketieteen malli on yleinen ajattelumalli ongelmalähtöisessä auttamistyössä, jossa asiantuntija ratkaisee periaatteessa asiantuntijuudellaan asiakkaan ongelman. Tällöin asiakas on matkustajan paikalla, eikä itse ohjaamossa, jossa hänen kuuluisi olla omassa elämässään. Miten se vastuu palautetaan takaisin ohjaamoon?

Jokainen ihminen haluaa kuulua johonkin ja jokaisella ihmisellä on sisäinen intohimo toteuttaa itseään. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on asenne, joka auttaa keskustelemaan ongelmista myönteisellä tavalla, sekä lähestymään ongelmia rakentavasti ja pyrkimään rakentamaan ratkaisuja. Kunnioittaminen, ystävällisyys, optimismi ja leikkisyys eivät ole vain ammattiauttajien kykyjä, vaan jokaisen ihmisen olemassa olevia taitoja, joita voidaan edelleen kehittää paremmiksi, vaikka joka päivä.

Ratkaisukeskeinen terapia on voimavarasuuntautunut psykoterapeuttinen lähestymistapa, jonka avulla ratkaistaan ongelmia auttamalla ihmisiä miettimään miten he itse haluavat elämänsä laadun parantuvan ja löytämään itsestään voimavarat tarvittavien muutosten tekemiseen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, voi olla juuri se toivon antaja, joka kykenee esittämään ne oikeat voimavarasuuntautuneet kysymykset juuri oikealla tavalla välittäen uskon toisen ihmisen sisäiseen hyvyyteen. Toivo on herännyt. Matka voi alkaa!

Keskiössä on aina asiakkaan voimaannuttaminen ja asiakkaan vahvuudet, mutta vastuu on kuitenkin meidän jokaisen omissa käsissämme loppujen lopuksi. On päästävä irti vanhanaikaisesta ajattelumallista, että joku muu; ehkä lääkäri, pappi, talonpoika, lukkari, viranomainen, äiti, isä, sisko, talon miehen kummin kaima ja loputon lista jedimestareita sekä muita hahmoja; tulee ja pelastaa. Ei tule. Vastuu on sun!

Ja vastuu on mun. Meidän tehtävämme aikuisina on viedä se tieto lapsillemme ja maamme nuorille, ettei vieläkään, kukaan voi tehdä puolesta, mutta tukea ja voimauttaa voi, jotta oikea suunta taas löytyy. Kyse on asenteista.

Kun ihmisen itsestään omaksuma näkemys on muuttumaton, hän uskoo älykkyytensä ja lahjojensa pysyvän aina samoina. Kasvun asenteen ominut puolestaan uskoo, että lahjoja ja älykkyyttä on mahdollista kehittää. Muuttumattomuuden asenne estää todellista eheytymistä tai menestymistä. Esimerkiksi lahjakas urheilija voi luulla menestyvänsä ilman ponnisteluja. Vastoinkäymisistä hän syyttää muita, kritiikin jättää huomiotta ja kokee toisten menestyksen uhkana.

Kun oppii avaamaan itsensä kasvun asenteelle, ymmärtää ettei menestys ole kiinni pelkästään synnynnäisestä lahjakkuudesta. Tällöin haasteet otetaan vastaan, ei anneta periksi, otetaan opiksi kritiikistä ja tehdään lujasti töitä sekä osataan innostua toisten menestyksestä. Ei anneta periksi!

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot Kymenlaakson kesäyliopistossa

Opintoihin Kymenlaakson kesäyliopistossa lyhytterapeutiksi työn ohella tarvittiin juuri tuota kasvuasennetta ja -ajattelua. Kymenlaakson kesäyliopisto tarjosi oikein hyvät puitteet ja fasiliteetit opiskelulle kaikin puolin. Opiskelu sujui kätevästi moodle ympäristössä kotoa käsin iltaisin, sekä kaksi lähipäivää kuukaudessa taittui hyvinkin vaivattomasti paikan päällä. Työn ohessa opiskelu vaatii veronsa, mutta jokainen hetki oli sen arvoinen kehittää itseään. Tästä opiskelu rutistuksesta, en saanut vain todistusta käteeni, vaan matkan itseeni, uusia ystäviä, syvempiä ystävyyssuhteita ja vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien ovia itselleni uusiin unelmiin.

Kiitokseni tästä matkasta menevät totta kai kouluttajille Siria Instituuttiin, El Camino Ry:n ydin ryhmälle ja erityisesti työyhteisöni Saviston Kodin henkilöstölle. Saviston Kodin ydin johto sekä erityisesti henkilöstö ovat inspiroineet rakentamaan ratkaisuja sekä mahdollistaneet ratkaisukeskeisen työotteen kehittämistä nuorten päihdetyössä. Kiitos kuuluu siis kaikille arjen sankareille, jotka ovat jaksaneet uskoa aina viimeiseen asti kaikkiin niihin nuoriin, joita kauttamme maailmalle on mennyt.

Nöyrä kiitos kuuluu myös näille nuorille, heiltä olen oppinut eniten!

Kouvolalainen El Camino Ry opastanut nuorten polkuja tavoitteisiin jo vuosia Kymenlaaksossa

Oma innostus ratkaisukeskeiseen koulutukseen lähti El Camino -menetelmän kehittäjän Ville Saresvirran mukaansa tempaavasta innokkuudesta auttaa ihmisiä ratkaisukeskeisellä ja terapeuttisella työotteella. Ratkaisukeskeistä El Caminoa on käytetty menestyksekkäästi jo vuosia nuorisotyössä, josta hyvänä esimerkkinä yhteistyötä tekevä kouvolalainen Saviston Koti Oy sekä kuusankoskelaiset perhekodit Bertel ja Wolmar, jotka ovat myös El Camino -menetelmään perustuvia perhehoitoyksikköjä. Näistä hyvistä, joskin reaktiivisista kokemuksista on syntynyt tahtotila saada menetelmä ennaltaehkäisevänä myös varhaiskasvatuksen käyttöön.

Ratkaisukeskinen El Camino menetelmä on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tehostaa elämänhallintaa ja kykyä tehdä valintoja paremmin, ja tätä kautta parantaa mahdollisuuksiaan saavuttaa tavoitteitaan ja unelmiaan. Menetelmän perustana on asiakkaan oma suunnitelma, joka kuvitetaan asiakkaan näkemyksen mukaan. Asiakas voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö, joka tarvitsee valmennusta vaiheeseen, josta halutaan eteenpäin. Juuri tänä maailman aikana – emme saa antaa periksi, vaan menemme yhdessä eteenpäin!

Kaunista kevättä ja valoa kaikille innokkaille opiskelijoille toivottaen

Myy Eronen
El Camino Ry / Saviston Koti Oy

Kirjoittaja on sosiaalialan esimies, nuorten päihdetyöntekijä, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sekä elämänhallinta ja -taito ohjauksia & koulutuksia tuottavan El Camino -yhdistyksen yksi perustaja jäsen - tavallinen arjen kohtaaja.

 

 • Osumia: 4724

Terapian tarpeessa?

Teetkö työtä, jossa olisi hyvä osata kohdata ihmisiä erilaisine ongelmineen? Oletko ajatellut uraa terapia- tai ohjaustyössä? Tiesitkö, että Kymenlaakson kesäyliopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman koulutusta, joka auttaa sinua täydentämään osaamistasi tai löytämään uuden ammatillisen suunnan.

Meillä on ohjelmassa joka vuosi useita koulutusohjelmia, jotka on suunnattu terapia- ja hoitotyön ammattilaisille sekä muille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville. Tutustu alla oleviin esimerkkeihin ja valitse sinulle sopiva vaihtoehto!

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (50 op) antaa sinulle valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Ratkaisukeskeinen lyhytterapiapätevyys on arvokas lisä ammattitaitoosi. Pohjakoulutuksesi voi olla esimerkiksi sosiaali- ja terveys- tai opetus- ja kasvatusalalta. Koulutus tarjoaa sinulle työkaluja ja taitoja auttaa asiakkaitasi löytämään ratkaisuja ja voimavaroja omassa elämässään. Koulutus sisältää sekä lähi- että etäopetusta, joten saat mahdollisuuden tavata muita ammattilaisia.

 Keväällä 2020 valmistunut opiskelijamme, My, kirjoitti blogitekstin "Mikä sun ydin unelma on?" perustuen omiin kokemuksiinsa ratkaisukeskeisestä lyhytterapeuttikoulutuksesta.

Haluatko syventää osaamistasi neuropsykiatristen haasteiden, kuten ADHD:n, autismikirjon häiriöiden tai oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja kohtaamisessa? Hae mukaan Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen (30 op) ja edistä erityislasten ja -nuorten hyvinvointia. Koulutus soveltuu mm. sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat oppia uusia keinoja tukea neuropsykiatrisia haasteita kohtaavia asiakkaita. Koulutus on ollut Kymenlaakson kesäyliopiston tarjonnassa jo vuodesta 2013 lähtien ja olemme kouluttaneet satoja nepsy-valmentajia.

Kuuluuko työhösi erilaisten ryhmien ohjaamista tai kehittämistä? Työskenteletkö tiimivastaavana, esihenkilönä, johtajana tai projektipäällikkönä? Työnohjaajakoulutus voi auttaa sinua toimimaan ohjaus-, kehittämis- ja esimiestehtävissä entistä paremmin tai löytämään uuden ammatillisen suunnan. Valmentava työnohjaaja 60 op -koulutuksemme on suunnattu työelämän kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat toimia työnohjaajina ja/tai muutosprosessien konsultteina ja ohjaajina.

Uutena terapiakoulutuksena tulossa vuonna 2024 Vakauttava pari- ja perheterapiakoulutus (30 op), jonka ovat kehittäneet kouluttajapsykoterapeutit Minna Koskinen ja Aino Maija Rautkallio. Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan traumatisaation aiheuttamia vuorovaikutusilmiöitä perheissä, vanhemmuudessa, hoitosuhteissa ja auttamisverkostoissa. Tämä koulutus on tarkoitettu pari- ja perheterapeuteille sekä perheiden kanssa työskenteleville sote-ammattilaisille.

Sanataideohjaaja (28 op)-koulutus antaa valmiudet sanataiteen ohjaamiseen erilaisissa tilanteissa. Sanataideohjaajalla voi olla moninaisia rooleja. Hän voi opettaa kirjoittamista, ohjata ryhmiä, esim. vanhusten muisteluryhmää tai voimaannuttavaa kirjoittamista mielenterveyskuntoutujille. Sanataiteen kenttä on laaja – se on kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja kertomiseen. Vauvasta vaariin ja kaikkea siltä väliltä, menetelmää on käytetty mm. saattohoitopotilaiden kanssa (lue HS:n artikkeli aiheesta).  Sanataideharjoituksiin voi yhdistää myös muita taiteen ja ilmaisun lajeja, esimerkiksi kuvaa, musiikki ja liikettä. 

Kiinnostaako sinua kestävän hyvinvoinnin edistäminen, vastuullisuus ja planeettamme kantokyvyn huomioiminen? Systemic green coach 35 op -koulutus antaa sinulle laaja-alaiset valmiudet toimia muutoksen tekijänä ja valmentajana kestävyysosaamisen ja kestävän hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Opit tunnistamaan ja ilmentämään kestävyysarvoja ja saat eväät järjestelmälähtöiseen ajatteluun. Koulutukseen sisältyy Green care ja puutarhaterapeuttiset toimintamallit työhyvinvoinnin edistäjinä -osio (4 op), jonka voit suorittaa myös erillisenä.

Olemme saaneet positiivista palautetta Seksuaalineuvontakoulutuksesta (30 op), joka on toteutettu useita kertoja. Neuvontakoulutuksen tietoja syventää Seksuaaliterapiakoulutus (30 op), jonka suorittaneet saavat oikeuden käyttää nimikettä seksuaaliterapeutti.

Eläinavusteinen valmentaja -koulutus on (30 op) tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa asiakastyöympäristöissä ja haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat toimia eläimen kanssa vapaaehtoistyön parissa.

Löytyisikö näistä Sinua kiinnostavaa koulutusta - Tutustu tarjontaan sivuillamme.

Käy tilaamassa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisenä tulevista koulutuksistamme! Tai jos olet kiinnostunut jostain tietystä koulutuksesta, ota meihin yhteyttä.

 • Osumia: 6513

Itsenäisen opiskelun haasteet

Onko Sinulla uuden, alkaneen vuoden tuomaa uutta virtaa, innostusta? Haluaisitko aloittaa jonkin uuden taidon oppimisen? Ehkäpä haluaisit aloittaa yliopisto-opintoja? Ehkä oletkin jo ilmoittautunut opintoihin, mutta odottelet vielä Ilpa-tunnuksia, jotka avaavat tien Moodlen ihanaan ja ihmeelliseen maailmaan? Mutta mitä: Moodlessa odottaakin opintojakso toisensa perään oppimistehtävineen. Missä on lähiopetus? Missä ovat luennot? Vilkaiset kirjallisuusluetteloa, ahdistaako vai inspiroiko? Ohessa muutama opiskeluvinkki ennen kuin ahdistus vie mennessään.

”Miksi minä edes rupesin tähän?”

Siksi, koska olet päättänyt kehittää itseäsi ja haluat oppia uusia asioita. Ehkäpä halusit opintojen myötä uuden työpaikan tai säilyttää nykyisen työsi? Kenties haaveilit uralla etenemisestä? Aikuisopiskelijana parasta on oman pääoman kartuttaminen. Opintojen myötä rakennat itsellesi uusia verkostoja, jotka voivat viedä Sinua urallasi uusiin sfääreihin. Saat ajankohtaista tietoa alastasi ja ennen kaikkea rakennat omaa osaamistasi entistä paremmaksi.

Tehtävä numero 1:

Kirjoita jo nyt ylös tavoitteesi opintojesi suhteen. Olipa se sitten uralla eteneminen, uuden osaamisen hankkiminen, uusi ammatti tai työpaikka… Oli syy mikä tahansa, kirjaa tavoitteesi ylös, jotta heikolla hetkellä voit taas muistuttaa itseäsi, miksi aloitit opinnot. Tämä ”syy” voi olla jossakin kohtaa se motivaatiota lisäävä tekijä heikkona hetkenäsi.


”Osaankohan enää opiskella? Mistä edes aloitan?"

Voi olla, että edellisistä opinnoistasi on jo vierähtänyt tovi. Älä anna sen kuitenkaan lannistaa. Aikuisopiskelijana Sinulla on jo karttunut elämänkokemusta, joka edesauttaa Sinua uusien asioiden ymmärtämisessä ja omaksumisessa. Pystyt liittämään oppimasi asiat helposti käytäntöön ja jopa suoraan työhösi.

Suuri osa avoimen yliopiston opinnoista tehdään verkko-opintoina. Tämä, jos mikä, vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta, ja sitä meiltä aikuisilta löytyy elämänkokemuksen myötä.

Tehtävä numero 2:

Laadi itsellesi opintosuunnitelma. Kirjaa ylös mitä aineita Sinun tulee opiskella ja missä ajassa. Osassa avoimen yliopiston opintoja on olemassa jo valmiit aikataulut, mutta suurimmassa osassa ei. Tällöin opiskelijan itsensä tulee rakentaa itselleen aikataulu.

Esimerkiksi psykologian perusopinnot, 25 op, koostuvat viidestä opintojaksosta. Näihin opintoihin ei ole valmista aikataulua, vaan opiskelija itse suunnittelee oman opiskeluaikataulunsa.
Katso opintojakson sisältö, tavoitteet, suoritustavat ja kirjallisuus ja mieti kuinka kauan Sinulla menee opintojakson suorittamiseen. Missä ajassa saat hankittua vaaditun kirjallisuuden? Miten hyvin ehdit lukea kirjallisuutta? Varaatko tehtävän tekoon viikon vai riittääkö viikonloppu? Milloin palautat tehtävän vai onko sille olemassa valmis deadline? Merkitse alustava suunnitelmasi kalenteriin.
Psykologian perusopinnot alkavat ”kehityspsykologian perusteet”-opintojaksosta. Saat kolme erilaista vaihtoehtoa, miten suorittaa opintojakso:
Opintojakso suoritetaan valitsemalla yksi seuraavista suoritustavoista:
a) kolme oppimistehtävää (2 op, 1 op ja 2 op)
b) kolme verkkotenttiä (2 op, 1 op ja 2 op)
c) oppimistehtävien ja verkkotenttien yhdistelmä (yhteensä 5 op)

Mikä em. vaihtoehdoista on Sinulle sopivin? Katso Moodlesta tehtävänannot ja mieti onko Sinun helpointa tehdä tehtävät vai opitko parhaiten tenttimällä? Vai tuntuuko kolme tenttiä liian suurelta palalta, olisiko parhain vaihtoehto kuitenkin tentin ja oppimistehtävän yhdistelmä? Seuraavaksi kannattaa katsoa kuinka suuri kirjamäärä tarvitsee lukea suorittaakseen opintojakson.

Opintojakson kirjallisuus on seuraavanlainen:
1) Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. 2007.
2) Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. Ihmisen psykologinen kehitys. 2014 (1. – 6. painos) (myös e-kirjana).
3) Salmivalli, C. Kaverien kanssa – vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. 2008.

Kyseiset kirjat ovat helposti kirjastosta saatavilla. Kuinka kauan arvioit aikaa menevän kirjojen lukemiseen tenttiä varten? Kalenteriin on hyvä jälleen merkitä jonkinlaista aikataulua ihan lukemiseenkin.

Käy samalla tavalla kaikki opintojaksot läpi ja mieti mitä ne Sinulta vaativat.

Mikäli opintojaksoon sisältyy tentti, suunnittele milloin suoritat tentin ja ilmoittaudu siihen jo nyt. Yleensä opinnot kannattaa suorittaa järjestyksessä, mutta aina sekään ei ole pakollista.

Olisiko Sinun opiskelutahtisi 5 opintopistettä eli opintojakso kuukaudessa? Tällöin esimerkiksi 25 opintopisteen perusopinnot vievät Sinulta aikaa viisi kuukautta. Vai 5 opintopistettä kahdessa kuukaudessa, jolloin kokonaisaika opiskelussa on 10 kk? Opiskeluaikaa perusopinnoissa on 1,5 vuotta, joten jos elämässä tapahtuu suuria muutoksia tai sairastut, ehdit silti ”kuroa” menetetyn ajan takaisin. Älä laadi kuitenkaan turhan tiukkaa aikataulua, vaan muista jättää aikaa myös läheisillesi! Liian väljä aikataulu puolestaan saattaa hidastaa opintojasi entisestään ja pian huomaat, että opintoaikasi meni umpeen. Ja jos ei vain kerta kaikkiaan nappaa, pidä vaikka kuukauden tauko opinnoista, mutta päätä, että ensi kuussa jatkat taas.

Muista myös, että kaikki opintojaksot eivät välttämättä ole yhtä motivoivia, ja sekin on ihan ok. Kaiva tällöin kohdassa 1 kirjoittamasi syy, miksi aloitit opinnot ja yritä ajatella positiivisesti: opintojakson suorittamalla, olet taas askeleen lähempänä tavoitettasi…

Motivaatio – check, opintojen aikataulu – check”

Nyt ei sitten muuta kuin hankkimaan kirjallisuutta kotiin ja tehtävien tekoon. Ihan vinkkinä, älä suotta lue koko kirjaa tai artikkelia tehtävien tekoa varten. Aloita sisällysluettelosta ja mieti mitä tehtävänanto aiheesta vaatii.

Silmäile teosta, tee muistiinpanoja ja laita pieniä post-it-lappuja niihin kohtiin, joita voit hyödyntää tehtävässäsi. Koko kirjaa ei yleensä tarvita mihinkään tehtävään, mutta tätähän me ei opettajalle kerrota, vaan leikitään, että ollaan luettu koko kirja. Hahmottele Wordille, paperille tmv. mitä ja missä järjestyksessä kirjoitat. Samalla kun kirjoitat tehtävää, merkitse vähintään edes lauseen/ kappaleen loppuun kirjan sivunumero tulevia lähdemerkintöjä varten, jollet merkitse lähdetietoja heti. Moodlesta löydät aina kunkin yliopiston käyttämät lähdemerkinnät.

Olipa lähdevaatimuksena oleva artikkeli suomen- tai englannin kielinen, aloita aina johdannosta. Johdanto on, entistä yliopisto-opettajaani siteeraten, käyntikortti artikkeliin. Tämän jälkeen lue teoriaosuus, tulokset (jos ne selkeästi kertovat jotakin uutta ja tärkeää tehtävääsi) sekä pohdinta. Toisinaan tulokset on avattu parhaiten pohdinnassa, joten itsekään en aina jaksa tuloksia edes lukea kovin tarkkaan.

Muista, että kirjoittaminen on prosessi. Harvoin meistä kukaan tempaisee loisteliasta 15 sivun esseetä yhden päivän aikana, vaan välillä kannattaa nukkua yön yli ja jatkaa seuraavana päivänä tekstin työstöä. Varsinkin lopputyötä kirjoittaessa ihminen usein sokaistuu tekstilleen, joten joskus lyhyemmätkin tehtävät kannattaa antaa jollekin toiselle luettavaksi. Toinen pystyy paremmin ehkä jopa kertomaan, onko tekstisi sisältö ja rakenne loogisia, ja ymmärtääkö hän kirjoittamaasi. Muista peilata tekstiäsi myös tehtävänantoon – vastaatko tehtävänantoon?

Mikäli opiskelu ei kotona onnistu vaikkapa liikaa pälpättävän puolison takia, kirjasto on mukavan hiljainen paikka eikä siellä useimmin törmää tuttuihin. Pakkaa termariin kahvia tai teetä sekä eväät mukaan ja suuntaa lähikirjastoon läppärisi kanssa.

Kun olet saanut tehtävän valmiiksi ja palautettua:

Tehtävä numero 3:

Muista onnitella itseäsi. Se voi olla vaikkapa jonkin kivan asian ostaminen, kakkupala kahvilassa tmv. mutta muista joka ikinen kerta taputtaa itseäsi olalle, että ”Sinä teit sen!”
Tehtävän palautuksen ja uuden opintojakson aloittamisen väliin kannattanee jättää pari päivää lepoa, mutta ei liikaa. Näin saat pidettyä hyvän opiskelutahdin päällä.

”Tentti tulossa, mutta just nyt kotona ois niin paljon siivottavaa…”

Käsi pystyyn kuinka moni aloittaa siivousprojektin, kun pitäisi lukea tenttiin? Ikinä ei koti ole niin puhdas kuin silloin, kun tentti lähestyy. Se onkin jännä ilmiö, johon lähes kaikki törmäämme…
Avoimen yliopiston tentteihin tulee ilmoittautua yleensä 10-14 vrk aikaisemmin. Muista varmistaa Moodlesta mikä on Sinun yliopistosi käytäntö.

Tehtävä numero 4:

Ilmoittaudu tenttiin ajoissa ja jaa kalenteriisi päivittäinen lukualue. Jälleen suunnittele milloin ja missä luet, ja kuinka paljon kerralla. Kun luet, tee samalla muistiinpanoja, joita voit kerrata jokaisen lukuhetkesi jälkeen. Ja vaikka imurointi ja lattioiden pesu tuntuisivatkin paljon kiinnostavimmilta kuin tenttiin lukeminen, kaiva se kirja esille. Kurjempaa on joutua tekemään tentti uudelleen huonon valmistautumisen takia. Myöskin se tehtävässä 1 kirjoittamasi tavoite joutuu odottamaan.

Älä koskaan jätä lukemista viimeiseen iltaan. Viimeinen ilta tulisi käyttää asioiden kertaamiseen. Myöskään juuri ennen tentin alkua ei kannata enää päntätä. Keskity ennen tenttiä itsesi sparraamiseen: Sinä osaat, olet hyvin valmistautunut, Sinulla on kynä ja kumi mukana ja puhelin äänettömällä ja tentti menee tosi hyvin.

Kun tentti alkaa, ota suttupaperi esiin ja ala ensin hahmotella paperille mitä kaikkea tenttikysymykseen liittyy. Jotkut tekevät mind-mapin, toiset ranskalaisia viivoja. Olipa tyylisi mikä tahansa, kirjaa ensin kaikki asiat lyhyesti suttupaperille, ja aloita vasta sitten kirjoittaminen. Näin koevastauksestasi tulee hyvin jäsennelty ja looginen. Muista taas, ennen kuin palautat tenttipaperin, tarkistaa vastasitko tehtävänantoon.

”Ei tästä tule yhtään mitään!”

Muistan, kun tein erityispedagogiikan opintoja erääseen yliopistoon. Olin jo kokenut opettaja, suorittanut valtavan määrän opintoja, ja sain aivan järkyttävän huonon arvosanan erkkapedan tehtävästä. En käsittänyt ollenkaan mikä vika tehtävässäni oli. Lähestyin opintojakson opettajaa sähköpostitse ja kysyin suoraan, miksi sain näin huonon arvosanan.

Tehtävä numero 5:

Pyydä palautetta. Älä jää miettimään huonoa arvosanaa tehtävästä tai tentistä, vaan kysy opettajalta palautetta. Mikä meni pieleen? Mitä voit oppia palautteesta? Sitäkään ei kannata jäädä murehtimaan, jos yksi opintojakso menee alle arvosanan 3. Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, tarvitset pääsääntöisesti vähintään arvosanan 3 KOKO perusopinnoista. Yksittäinen heikompi arvosana ei siis perus- tai aineopinnoissa kaada koko pakkaa.

Tehtävä numero 6:

Aikuisopiskelija on ihan super ihminen, joka klaaraa useimmiten työ- ja perhe-elämän opintojen ohella. Välillä voi ja pitää olla armollinen itseä kohtaan. Pidä taukoja opinnoissa, mutta älä liian pitkiä. Nauti elämästä opiskelun ohella.

Terkuin, Anna-Maria (01/2020)

 • Osumia: 2117

Erilaisia polkuja opettajaksi

Onko tähtäimessäsi ura opettajana tai kasvatustieteiden asiantuntijana? Tiesitkö, että voit aloittaa Kymenlaakson kesäyliopistossa varhaiskasvatuksen-, luokan-, erityis-, aineen-, S2- ja terveystieteiden opettajan opinnot avoimen yliopiston kautta? Opinnot ovat mahdollisia suorittaa työn ohessa ja omalla paikkakunnallasi. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman sivuaineiksi soveltuvia opintoja, joilla voit täydentää jo olemassa olevaa tutkintoasi. Kesäyliopiston oma tutor on apunasi ja tukenasi opintojesi ajan.

Seuraavassa tekstissä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hyödyntää esimerkiksi välivuoden tai opiskella työnohella itsellesi uutta ammattia tai pätevöityä opettajana johonkin uuteen.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus antaa mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen tutkinto-opiskelijaksi väylän kautta, mutta ei vielä sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Voit kuitenkin aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun suorittamalla kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op ja opiskelemalla sivuainekokonaisuuden, joka hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi. Sivuainevaihtoehdoiksi soveltuvat esimerkiksi

 • erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • psykologian perusopinnot 25 op tai
 • lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op.

Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmaan Itä-Suomen yliopistossa ”Muut reitit”-hakukohteessa saat varhaiskasvatukseen suuntautuneilla perusopinnoilla tai aiemmilla kasvatustieteellisillä perusopinnoilla. Hakukriteereistä löydät lisää täältä. Itä-Suomen yliopiston väyläopinnoista löydät lisätietoa täältä.

Luokanopettaja

Onko haaveissasi luokanopettajan ammatti? Luokanopettajan tutkinnon nimi on kasvatustieteiden maisteri. Opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnosta, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto (UEF) jakautuu:

 • Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op
 • Kasvatustiede, aineopinnot 45 op
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
 • Valinnainen sivuaine 25 op
 • Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Muita opintoja 10 op

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus

Avoimen väylän kautta Sinun on mahdollista hakea kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen, jos olet suorittanut kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai muut vastaavat kasvatustieteellisen alan perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Valinnan perusteena olevien opinnot saavat olla korkeintaan 10 vuotta vanhoja. Opinnot eivät voi sisältyä aiempiin tutkintoihin.

Valinnassa on mahdollista saada lisäpisteitä seuraavista opinnoista:

 • kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot (35 op) tai muut vastaavat kasvatustieteellisen alan aineopinnot (35 op)
 • korkeakoulu- tai yliopistotasoiset kieliopinnot
 • yksi sivuaineopintokokonaisuus

Erityisopettaja

Erityisopettajaksi voi opiskella pariakin eri reittiä. Erityisopettajan kandidaatin opinnot Itä-Suomen yliopistossa koostuvat seuraavista opinnoista:

 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • erityispedagogiikan aineopinnot
 • erityispedagogiikan syventävät opinnot, joihin sisältyvät erityisopettajan opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot
 • kieli- ja viestintäopinnot
 • kahden sivuaineen opinnot (toinen on pakollinen sivuaine)

Kymenlaakson kesäyliopistossa voit suorittaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon erityisopettajan tutkinnosta erityispedagogiikan perusopinnot sekä vapaasti valittaviin opintoihin vaikkapa suomen kielen opettaminen toisena/vieraana kielenä -perusopinnot. Avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi.

Mikäli Sinulla on jo luokanopettajan kelpoisuus TAI yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) JA erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuina, voit hakea suoraan yliopistoon erillisten erityisopettajien opintojen haussa (UEF).

Jyväskylän yliopistossa hakijan vaatimukset vaihtelevat haettavan ryhmän perusteella.

Myös Tampereelta, Helsingistä ja Oulusta löytyy 60 opintopisteen erilliset erityisopettajan opinnot.

Aineenopettaja

Jos haaveilet aineenopettajan työstä peruskoulussa, Sinulla tulee olla:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot 60 op  

Esimerkiksi opiskelemalla historiasta sekä perus- että aineopinnot, voit opettaa peruskoulussa historiaa.

Jos haluat opettaa lukiossa, Sinulla tulee olla:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • muissa aineissa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot 60 op
 • Sinun tulee opiskella perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot opetettavasta aineesta. Esimerkiksi psykologian opettajaksi tarvitset perus-, aine- ja syventävät opinnot psykologiasta (120 op).  
   

Kymenlaakson kesäyliopistossa voi pätevöityä aineenopettajaksi elämänkatsomustiedossa sekä terveyden edistämisessä ja terveystiedossa.

Terveystieteiden opettaja

Jos Sinulla on sosiaali- ja terveysalalta ammattikorkeakoulututkinto suoritettuna, voit lähteä opiskelemaan terveystieteiden opettajaksi, joka opettaa ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa. Polku terveystieteiden opettajaksi alkaa hoitotieteen aineopinnoilla, 33 op, Itä-Suomen yliopistoon. Perusopinnot korvataan aiemmalla amk-tutkinnollasi.

Hoitotieteen aineopintojen lisäksi Sinun on mahdollista opiskella tutkintoon sisältyvä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen kokonaisuus (25 op).

Päivitetty 3.6.20/ AMH

 • Osumia: 8595

Minustako psykologi?

Yksi ammattiryhmä, sosiaalityöntekijöiden ohella, josta on pulaa Suomessa, ovat psykologit. Psykologeja koulutetaan Helsingin, Jyväskylän, Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa.
Psykologin työ on vaativaa työtä, joka edellyttää hyvää koulutusta ja soveltuvuutta alalle. Sosiaali- ja terveysalan alan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää laillistukset ja valvoo psykologien toimintaa yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Näin taataan, että jokaisella psykologin työtä tekevällä on riittävä koulutus ja ammattitaito. https://www.psyli.fi/psykologin-tyo-ja-koulutus/

Käyttääkseen laillistetun psykologin nimikettä ja tehdäkseen psykologin työtä, tulee työntekijällä olla suoritettuna maisterin tutkinto, jossa pääaineena on ollut psykologia. Psykologien opinnot ovat muita maisteriopintoja pitempiä (150 op), sillä opiskeluun kuuluu 5 kuukauden pakollinen harjoittelujakso. Maisteritutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua psykologian jatko-opintoihin. Opiskelija voi myös jatkaa opintojaan psykoterapeutiksi tai hankkia erikoistumiskoulutuksen vaikkapa työ- ja organisaatiopsykologian, neuropsykologian tai lasten ja nuorten erikoispsykologiksi. Lue lisää erikoistumisesta täällä https://www.psyli.fi/psykologin-tyo-ja-koulutus/koulutus/erikoispsykologikoulutus/

Mitä psykologin työ käytännössä on?

Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija. Psykologin asiantuntijuus koostuu tieteellisestä ajattelusta ja tutkimusosaamisesta, psykometriikan tuntemuksesta, kliinisestä kokemuksesta, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen teoreettisesta tuntemuksesta sekä ymmärryksestä erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista aina kahdenkeskisistä suhteista organisaation ja yhteiskunnan tasolle saakka.

Suuri osa psykologeista työskentelee kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa. Työpaikkana voi olla esimerkiksi terveyskeskus, koulu tai muu oppilaitos, päiväkoti, perheneuvola, psykiatrian osasto tai poliklinikka.

Yksityisellä puolella psykologit voivat työskennellä työterveyshuollossa, kuntoutuslaitoksissa, psykoterapeutteina, työ- ja organisaatiopsykologian alan konsultteina tai jopa henkilöstöpäällikköinä.
Osa psykologeista toimii yrittäjänä oman toiminimen kautta esimerkiksi psykoterapeuttina. Löytyypä työkenttiä korkeakouluista tutkijoina, opettajina, TE-toimistoissa ammatinvalinnan ja uraohjauksen tehtävistä sekä vankiloista. Psykologeja tarvitaan myös liikennepsykologian, käytettävyystutkimuksen, urheilu- ja oikeuspsykologian sekä psyykkisen valmennuksen parissa. Työkenttä on siis laaja! 

Käytännössä työ eri työpaikkojen välillä vaihtelee. Voit lukea lisää, mitä tekee vaikkapa neuropsykologi tai oikeuspsykologi.

Miten aloittaa psykologian opinnot?

Kymenlaakson kesäyliopistossa on mahdollista aloittaa psykologian perus- ja aineopinnot Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli Sinulla ei ole vielä lainkaan psykologian opintoja pohjalla, aloitat perusopinnoista. Jos olet jo suorittanut perusopinnot, voit siirtyä aineopintoihin. Psykologian perus- ja aineopinnot (60 op) sisältyvät psykologian kandidaatin tutkintoon, joten suorittamalla ko. opinnot ns. etukäteen, lyhennät opiskeluaikaasi yliopistolla. Suorittamasi psykologian opinnot sisällytetään suoraan opintoihisi, mikäli haet Itä-Suomen yliopistoon. Muissa yliopistoissa yliopisto arvioi, vastaavatko opintosi heidän opintojaan. Joskus toiseen yliopistoon joutuu opintoja täydentämään esimerkiksi ylimääräisellä tehtävällä, mutta muutoin opinnot pääsääntöisesti saadaan hyvin hyväksiluettua.

Mikäli Sinulla on jo aikaisempi maisterin tutkinto, voit hakea kevään yhteishaussa suoraan psykologian maisteriopintoihin, jos olet suorittanut psykologian perus- ja aineopinnot. Tällöin aikaisempi tutkintosi kattaa kandidaatin tutkinnon muut opinnot, ja pääset suoraan maisterivaiheeseen.

Tutustu avoimen yliopiston opintotarjontaan.
Jos sopivaa vaihtoehtoa ei löydy, ota yhteyttä ja tiedustele, milloin haku avoinna seuraavan kerran.

 • Osumia: 3966

Sosionomista sosiaalityöntekijäksi?

Sosiaalityön opiskelu Kymenlaakson kesäyliopistossa

Lukuvuosi 2023-2024

Oletko sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK, geronomi AMK tai kuntoutuksen ohjaaja AMK? Haluaisitko pätevöityä sosiaalityöntekijäksi? Kymenlaakson kesäyliopistossa sinun on mahdollista opiskella tutkintotavoitteisesti sosiaalityötä omalla paikkakunnallasi ja saada opintoihisi hyväksilukuja aiemmasta tutkinnostasi.

Tutkintotodistusta et voi kesäyliopistosta saada, mutta suorittamalla sosiaalityön perus- ja aineopinnot sinun on mahdollista hakea yhteishaussa sosiaalityön maisteriopintoihin. Opintojesi tukena toimii kesäyliopiston oma tutor sekä tutorryhmä, jotka auttavat Sinua opinnoissasi eteenpäin.

Sosiaalityöntekijän sijaispätevyys

Mikäli suoritat avoimessa yliopistossa sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi sosiaalityön käytäntö 2:n, sinun on mahdollista hakea sosiaalityöntekijän sijaisuuksia. Sijaispätevyydestä löydät lisää tietoa Valviran sivuilta: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/sosiaalihuollon-tehtavissa-toimiminen

Sosiaalityön perusopinnot

Sosiaalityön perusopinnot (25 op UEF) koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
 • Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op
 • Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
 • Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
 • Tutkiva sosiaalityö 5 op

Perusopintojen suositeltu suoritusaika on 3 lukukautta, mutta niiden suorittaminen onnistuu myös yhden lukuvuoden aikana.

Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet -opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk-, geronomi amk-, kuntoutuksen ohjaaja amk- tai yhteisöpedagogi amk-koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (sosiaali-, terveys-, kasvatusala), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö- opintojakson kirjallisuustentin saa hyväksiluettua sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK tai yhteisöpedagogi AMK tutkinnoilla. Muu opintojakson sisältö suoritetaan normaalisti.

Tutkiva sosiaalityö- opintojaksosta saa hyväksiluvun aiemmalla yliopistotutkinnolla.

Jotta hyväksiluvut ovat mahdollisia, on opintojaksoille ilmoittauduttava, koska vain näin voi saada opinto-oikeuden ja suoritus voidaan kirjata. Hyväksilukua haetaan opinto-oikeuden saamisen jälkeen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sosiaalityön aineopinnot

Sosiaalityön aineopinnot (35 op UEF) sisältävät seuraavat opintojaksot:

 • Sosiaalityön etiikka 5 op
 • Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
 • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
 • Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op
 • Sosiaalihuolto-oikeus 5 op
 • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op
 • Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op
 • Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op
 • Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op

Aineopintojen suositeltu suoritusaika on 4 lukukautta. Osassa opintojaksoja on vaatimuksena aiempia opintoja perus- ja/tai aineopinnoista. Tämä kannattaa huomioida jaksojen suoritusjärjestyksessä.


Muut Kymenlaakson kesäyliopistossa tarjolla olevat sosiaalityön tutkintorakenteeseen (UEF) kuuluvat opinnot

 • Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
 • Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op

Näiden kahden opintojaksojen suorittaminen on erittäin suositeltavaa viimeistään aineopintojen aikana, sillä niiden suorittamista vaaditaan edeltävinä opintoina muun muassa kandityön opintojaksolle.

 • Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op
 • Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op

Nämä opintojaksot kuuluvat maisterivaiheen opintoihin, mutta suorittaminen Kymenlaakson kesäyliopistossa on mahdollista jo esimerkiksi aineopintojen loppuvaiheessa.

 • Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op

Nämä perusopinnot ovat sosiaalityön sivuaineita, joista toisen suorittaminen on pakollista viimeistään maisterivaiheen opinnoissa. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot ovat tarjolla Kymenlaakson kesäyliopistossa lukuvuonna 2023–2024.

Opintojen aloittaminen kandidaatin tutkinnosta

Mikäli sinulla ei ole aiempaa AMK- tai maisteritutkintoa, jolla voisit hakea yliopistoon sosiaalityön maisteriopintoihin (suoritettuasi sosiaalityön perus- ja aineopinnot), voit kuitenkin opiskella sosiaalityötä Kymenlaakson kesäyliopistossa tutkintotavoitteisesti. Tällöin opinnot alkavat kandidaatin tutkinnon opinnoista, joihin myös sosiaalityön perus- ja aineopinnot (60 op) sisältyvät. Näiden lisäksi voit suorittaa kanditutkinnon opinnoista Kymenlaakson kesäyliopistossa:

 • Valinnaiset sivuaineet 45 op, esimerkiksi työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot. 

Tutustu avoimen yliopiston opintotarjontaamme.

Päivitetty 22.6.2023/NS 

 • Osumia: 28259

5 syytä opiskella Kymenlaakson kesäyliopistossa

Miksi opiskella Kymenlaakson kesäyliopistossa?

Tässäpä viisi hyvää syytä:

1. Sijainti

Sijaitsemme tilojemme puolesta hyvien kulkuyhteyksien päässä. Toimimme kahdessa eri kaupungissa: Kotkassa ja Kouvolassa. Molempiin kaupunkeihin pääsee sujuvasti junalla tai bussilla, ja tilamme ovatkin muutaman sadan metrin päässä molempien kaupunkien juna-asemilta. Esimerkiksi Helsingistä Kouvolaan sujahtaa junalla tunnissa ja 20 minuutissa, Lappeenrannasta 39 minuutissa, Kotkasta 48 minuutissa ja Mikkelistäkin tunnissa.

2. Laaja koulutustarjonta 

Järjestämme monipuolista lyhyttä ja pitkäkestoista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus-ja opetusalalle sekä työelämän ja hallinnon tarpeisiin. Näiden lisäksi toteutamme yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston välittämiä ikääntyvien yliopiston luentoja sekä Kotkassa että Kouvolassa. Ja onpa meillä tarjolla myös harrastuksiin ja hyvinvointiin liittyviä koulutuksia, lasten ja nuorten yliopistoa unohtamatta!

3. Polku kohti yliopistotutkintoa

Kymenlaakson kesäyliopisto tarjoaa yhteistyössä eri yliopistojen kanssa useita mahdollisuuksia opiskella eri oppiaineita. Voit aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun joustavasti Kymenlaakson kesäyliopiston kautta avoimessa yliopistossa ja hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, kun hakukriteereihin vaadittavat opintosuoritukset ovat täyttyneet. Avoimessa yliopistossa opiskelu on joustavaa ja voit suorittaa opintoja, vaikka työn ohessa. Samalla edistät opintojasi ja valmistuminen nopeutuu, sillä avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat tutkinnon osia, eli aivan samoja, mitä opiskelijat suorittavat yliopistossa.

4. Joustavuus

Moneen muuhun kouluun verrattuna olemme sangen joustavia ja nopeita reagoimaan äkillisiinkin koulutustarpeisiin, sillä meitä eivät opettajien vuosisuunnitelmat sido. Olemme myös voittoa tavoittelematon organisaatio, mikä mahdollistaa koulutuksen järjestämisen monia muita edullisimmin hinnoin. Kerro millaista koulutusta tarvitsette, me järjestämme sen!

5. Lähellä sinua

Mikäli sinulla on kysyttävää tai opintosi eivät syystä tai toisesta suju, ota yhteyttä meihin. Palvelemme sinua henkilökohtaisesti. Joukossamme on opettaja ”omastakin takaa”. Rehtori Elina on ammatiltaan myös opettajia, joten häneltä sujuu opetus ja ohjaaminen. Mikäli opiskelusi eivät syystä tai toisesta etene, ota yhteys kesäyliopistoon, me autamme sinua eteenpäin. Myös koulutussuunnittelijamme Maija ja sihteerimme Soili ja Hanna ovat aina auttamassa, olipa kyse isosta tai pienestä ongelmasta. Pieni, mutta mukava tiimimme on aina käytettävissäsi.

Vieläkö mietit kannattaako Kymenlaaksoon tulla opiskelemaan? Kyllä kannattaa! Nähdään kursseilla!

 • Osumia: 1425