placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Erilaisia polkuja opettajaksi

Onko tähtäimessäsi ura opettajana tai kasvatustieteiden asiantuntijana? Tiesitkö, että voit aloittaa Kymenlaakson kesäyliopistossa varhaiskasvatuksen-, luokan-, erityis-, aineen-, S2- ja terveystieteiden opettajan opinnot avoimen yliopiston kautta? Opinnot ovat mahdollisia suorittaa työn ohessa ja omalla paikkakunnallasi. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman sivuaineiksi soveltuvia opintoja, joilla voit täydentää jo olemassa olevaa tutkintoasi. Kesäyliopiston oma tutor on apunasi ja tukenasi opintojesi ajan.

Seuraavassa tekstissä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hyödyntää esimerkiksi välivuoden tai opiskella työnohella itsellesi uutta ammattia tai pätevöityä opettajana johonkin uuteen.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus antaa mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen tutkinto-opiskelijaksi väylän kautta, mutta ei vielä sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Voit kuitenkin aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun suorittamalla kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op ja opiskelemalla sivuainekokonaisuuden, joka hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi. Sivuainevaihtoehdoiksi soveltuvat esimerkiksi

 • erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • psykologian perusopinnot 25 op tai
 • lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op.

Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmaan Itä-Suomen yliopistossa ”Muut reitit”-hakukohteessa saat varhaiskasvatukseen suuntautuneilla perusopinnoilla tai aiemmilla kasvatustieteellisillä perusopinnoilla. Hakukriteereistä löydät lisää täältä. Itä-Suomen yliopiston väyläopinnoista löydät lisätietoa täältä.

Luokanopettaja

Onko haaveissasi luokanopettajan ammatti? Luokanopettajan tutkinnon nimi on kasvatustieteiden maisteri. Opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnosta, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto (UEF) jakautuu:

 • Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op
 • Kasvatustiede, aineopinnot 45 op
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
 • Valinnainen sivuaine 25 op
 • Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Muita opintoja 10 op

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus

Avoimen väylän kautta Sinun on mahdollista hakea kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen, jos olet suorittanut kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai muut vastaavat kasvatustieteellisen alan perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Valinnan perusteena olevien opinnot saavat olla korkeintaan 10 vuotta vanhoja. Opinnot eivät voi sisältyä aiempiin tutkintoihin.

Valinnassa on mahdollista saada lisäpisteitä seuraavista opinnoista:

 • kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot (35 op) tai muut vastaavat kasvatustieteellisen alan aineopinnot (35 op)
 • korkeakoulu- tai yliopistotasoiset kieliopinnot
 • yksi sivuaineopintokokonaisuus

Erityisopettaja

Erityisopettajaksi voi opiskella pariakin eri reittiä. Erityisopettajan kandidaatin opinnot Itä-Suomen yliopistossa koostuvat seuraavista opinnoista:

 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • erityispedagogiikan aineopinnot
 • erityispedagogiikan syventävät opinnot, joihin sisältyvät erityisopettajan opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot
 • kieli- ja viestintäopinnot
 • kahden sivuaineen opinnot (toinen on pakollinen sivuaine)

Kymenlaakson kesäyliopistossa voit suorittaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon erityisopettajan tutkinnosta erityispedagogiikan perusopinnot sekä vapaasti valittaviin opintoihin vaikkapa suomen kielen opettaminen toisena/vieraana kielenä -perusopinnot. Avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi.

Mikäli Sinulla on jo luokanopettajan kelpoisuus TAI yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) JA erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuina, voit hakea suoraan yliopistoon erillisten erityisopettajien opintojen haussa (UEF).

Jyväskylän yliopistossa hakijan vaatimukset vaihtelevat haettavan ryhmän perusteella.

Myös Tampereelta, Helsingistä ja Oulusta löytyy 60 opintopisteen erilliset erityisopettajan opinnot.

Aineenopettaja

Jos haaveilet aineenopettajan työstä peruskoulussa, Sinulla tulee olla:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot 60 op  

Esimerkiksi opiskelemalla historiasta sekä perus- että aineopinnot, voit opettaa peruskoulussa historiaa.

Jos haluat opettaa lukiossa, Sinulla tulee olla:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • muissa aineissa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot 60 op
 • Sinun tulee opiskella perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot opetettavasta aineesta. Esimerkiksi psykologian opettajaksi tarvitset perus-, aine- ja syventävät opinnot psykologiasta (120 op).  
   

Kymenlaakson kesäyliopistossa voi pätevöityä aineenopettajaksi elämänkatsomustiedossa sekä terveyden edistämisessä ja terveystiedossa.

Terveystieteiden opettaja

Jos Sinulla on sosiaali- ja terveysalalta ammattikorkeakoulututkinto suoritettuna, voit lähteä opiskelemaan terveystieteiden opettajaksi, joka opettaa ammatillisissa oppilaitoksissa tai ammattikorkeakouluissa. Polku terveystieteiden opettajaksi alkaa hoitotieteen aineopinnoilla, 33 op, Itä-Suomen yliopistoon. Perusopinnot korvataan aiemmalla amk-tutkinnollasi.

Hoitotieteen aineopintojen lisäksi Sinun on mahdollista opiskella tutkintoon sisältyvä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen kokonaisuus (25 op).

Päivitetty 3.6.20/ AMH

Erilaisia polkuja opettajaksi