placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Kuka on sanataideohjaaja?

Sanataide on laaja kenttä, ja se sisältää paljon muutakin kuin kirjoittamisen opettamista. Se muun muassa hyödyntää muita taiteenlajeja sekä sisältää kytköksiä hyvinvointiin. Meillä itsellämme sanataideohjaajina on kokemusta esimerkiksi draaman kirjoittamisen ohjaamisesta, sanataiteen hyödyntämisestä luokanopettajan työssä, ilmastoon liittyvien tunteiden käsittelystä sanataiteen avulla (Joanna), monikielisen luovan kirjoittamisen opettamisesta yliopistotasolla, sanataiteen ja audion yhdistämisestä, pelikirjoittamisesta (Marras) sekä chatfictionista, kirjallisuuslähtöisestä sanataiteesta sekä laajasti eri-ikäisten ohjaamisesta (Roosa)

Olemme koostaneet Kymenlaakson kesäyliopiston sanataideohjaajakoulutuksen tätä laajaa kenttää ajatellen. Haluamme antaa koulutukseen osallistujille eväitä niin lasten kuin aikuisten ohjaamiseen. Monet asiat oppii parhaiten tekemällä, ja siksi koulutus on käytännönläheinen ja sisältää myös konkreettista ohjaamisharjoittelua ja tutustumista sanataiteen työllistymismahdollisuuksiin. Oma kirjoittajuus kulkee kokonaisuudessa myös vahvasti mukana, sillä se kytkeytyy olennaisesti ohjaajaidentiteettiin. Koulutuksen kautta pääset myös verkostoitumaan muihin alalle suuntautuviin.   

Sanataiteen ohjaaminen on siitä erikoinen kenttä, ettei sillä ole suojattua ammattinimikettä ja periaatteessa kuka tahansa voi alkaa kutsua itseään sanataideohjaajaksi. Käytännön tasolla sanataideohjaajalta kuitenkin kaivataan laajaa osaamista, joka on saavutettu mieluiten sekä koulutuksen että työskentelyn kautta. Jotkut tahot voivat vaatia ohjaajalta myös opettajan pedagogiset opinnot.

Sanataideohjaajakoulutus sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi esimerkiksi luokanopettajille, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille, varhaiskasvatuksen opettajille, lasten ja nuorten ohjaajille, kirjastoalan työntekijöille sekä vanhusten ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville. Oman ammatin ei kuitenkaan tarvitse liittyä suoraan sanataiteeseen, sillä sanataideohjaajakoulutuksen myötä on mahdollista löytää kokonaan uusia uramahdollisuuksia. Me itse tunnemme useampia henkilöitä, jotka ovat erilaisten sanataidekoulutusten kautta vaihtaneet alaa.

Sanataideohjaajana olet kielellä leikkimisen ja luomisen asiantuntija. Kieli on se aines, jolla rakennamme ympäröivää maailmaa ja itseämme. Kieli koostuu sanoista. Laajassa mittakaavassa sanataide antaa ihmisille keinoja käyttää kieltä ja siten myös keinoja toimia yhteiskunnassa. Myös sanojen ja tarinoiden luoma ilo, leikki ja ymmärrys itsestä ovat tärkeitä teemoja, joiden ytimeen sanataide pystyy johdattamaan niin lapsen kuin aikuisen.

Jos olet kiinnostunut sanataiteesta ja sen ohjaamisesta, niin käy katsomassa helmikuussa 2025 alkavan koulutuksemme tiedot.

Kouluttajat Roosa Berg, Joanna Heinonen ja Marras Mustonen

Kuka on sanataideohjaaja?