placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Miksi opiskella seksuaalineuvojaksi?

Seksuaaliterapeutti Tiina Vilponen on vetänyt Kymenlaakson kesäyliopistossa jo useamman seksuaalineuvontakoulutuksen ja hän kertoo, miksi kannattaa opiskella seksuaalineuvojaksi.

- Seksuaalineuvontakoulutus antaa paljon tietoja ja taitoja, jotka auttavat seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden kysymysten puheeksi ottamisessa ja käsittelyssä. Käytyään tämän koulutuksen osallistujalla on rutkasti osaamista, jolla kohdata ihmisiä seksuaalisen hyvinvoinnin tukemisessa.

- Opiskelija saa näkökulmia, miten kohdataan vastuullisesti ja sensitiivisesti monenlaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi hän saa paljon tietoa seksologiasta, kuten seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tiina kertoo, että tärkeää koulutuksessa on myös oma prosessi, koulutus auttaa itsetutkiskeluun eli siinä myllätään omia arvoja ja asenteita, tutustutaan omaan itseen, siihen kuka minä olen ja mitä asioista ajattelen. Tämä auttaa neuvontatilanteessa keskittymään asiakkaaseen ja lähtemään hänen maailmastaan.

Tiina korostaa myös työnohjauksen tärkeyttä.
- Tämä koulutus sisältää työnohjauksen, se kuuluu sekä hintaan että opetusohjelmaan. Työnohjaus tukee omaa kasvua seksuaalineuvojaksi, se tukee nykyhetkeä ja koulutuksen aikaista harjoittelua sekä auttaa suuntaamaan tulevaan asiakastyöhön.

Tiina korostaa, että tämä koulutus on sote- ja kasvatusaloilla nykyään jo varsin tunnettu. Työnantajat tunnistavat ja arvostavat koulutusta ja joillekin tämä on jopa ratkaissut sen, että he ovat tulleet valituksi siihen työhön, mitä he ovat hakeneet.

- Toiset sitten lähtevät tekemään sivutoimisesti yrittäjyyttä tai jatkavat seksuaaliterapian opintoihin. Seksuaalineuvontaopinnoissa tutustutaan paljonkin siihen, miten koulutusta voi hyödyntää nykyisessä tai tulevissa työtehtävissä.

Näkisin, että seksuaalineuvontakoulutus tarjoaa tietoa myös yhteiskunnallisista kysymyksistä eli samaan aikaan ollaan asiakastyön ytimessä, mutta tutkitaan myös ympäröivää yhteiskuntaa ja tutustutaan sen eri ilmiöihin. Koska seksuaalineuvonta tapahtuu aina jossakin kontekstissa, yhteiskuntaa ei voi sivuuttaa eikä jättää vastaanoton ulkopuolelle.

Koulutuksesta on paljon hyötyä. Tiina pohtii, että ensiksikin koulutuksen suorittanut saa seksuaalineuvojan nimikkeen, mutta samalla se on matka itseen, siitä saa työkaluja oman elämän hyvinvointiin sekä asiakassuhteisiin ajantasaiset tiedot ja taidot.
- Seksuaalineuvojan tutkinto tarjoaa monia vaihtoehtoja. Se ei ole sidottu yhteen kontekstiin vaan seksuaalineuvojan työtä voi harjoittaa monissa erilaisissa ammateissa ja toimenkuvissa.

Tiina kertoo olevansa erityisen iloinen, että seksuaalineuvojaksi tullaan kouluttautumaan eri aloilta, koska sitä voidaan hyödyntää kaikenikäisten parissa ja monissa eri yhteyksissä.

Seksuaalineuvontakoulutuksessa käsitellään paljon myös ihmissuhteita ja niiden monimuotoisuutta.

 Tiina Vilponen, TM, kliininen seksologi (NACS), seksuaaliterapeutti, Authorised Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)  

Miksi opiskella seksuaalineuvojaksi?