placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson kesäyliopisto

Polkuja uuden oppimiseen

#osaamisenkehittäjä


Sosionomista sosiaalityöntekijäksi?

Sosiaalityön opiskelu Kymenlaakson kesäyliopistossa

Lukuvuosi 2023-2024

Oletko sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK, geronomi AMK tai kuntoutuksen ohjaaja AMK? Haluaisitko pätevöityä sosiaalityöntekijäksi? Kymenlaakson kesäyliopistossa sinun on mahdollista opiskella tutkintotavoitteisesti sosiaalityötä omalla paikkakunnallasi ja saada opintoihisi hyväksilukuja aiemmasta tutkinnostasi.

Tutkintotodistusta et voi kesäyliopistosta saada, mutta suorittamalla sosiaalityön perus- ja aineopinnot sinun on mahdollista hakea yhteishaussa sosiaalityön maisteriopintoihin. Opintojesi tukena toimii kesäyliopiston oma tutor sekä tutorryhmä, jotka auttavat Sinua opinnoissasi eteenpäin.

Sosiaalityöntekijän sijaispätevyys

Mikäli suoritat avoimessa yliopistossa sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi sosiaalityön käytäntö 2:n, sinun on mahdollista hakea sosiaalityöntekijän sijaisuuksia. Sijaispätevyydestä löydät lisää tietoa Valviran sivuilta: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/sosiaalihuollon-tehtavissa-toimiminen

Sosiaalityön perusopinnot

Sosiaalityön perusopinnot (25 op UEF) koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
 • Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op
 • Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
 • Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
 • Tutkiva sosiaalityö 5 op

Perusopintojen suositeltu suoritusaika on 3 lukukautta, mutta niiden suorittaminen onnistuu myös yhden lukuvuoden aikana.

Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet -opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk-, geronomi amk-, kuntoutuksen ohjaaja amk- tai yhteisöpedagogi amk-koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (sosiaali-, terveys-, kasvatusala), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö- opintojakson kirjallisuustentin saa hyväksiluettua sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK tai yhteisöpedagogi AMK tutkinnoilla. Muu opintojakson sisältö suoritetaan normaalisti.

Tutkiva sosiaalityö- opintojaksosta saa hyväksiluvun aiemmalla yliopistotutkinnolla.

Jotta hyväksiluvut ovat mahdollisia, on opintojaksoille ilmoittauduttava, koska vain näin voi saada opinto-oikeuden ja suoritus voidaan kirjata. Hyväksilukua haetaan opinto-oikeuden saamisen jälkeen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sosiaalityön aineopinnot

Sosiaalityön aineopinnot (35 op UEF) sisältävät seuraavat opintojaksot:

 • Sosiaalityön etiikka 5 op
 • Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
 • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
 • Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op
 • Sosiaalihuolto-oikeus 5 op
 • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op
 • Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op
 • Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op
 • Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op

Aineopintojen suositeltu suoritusaika on 4 lukukautta. Osassa opintojaksoja on vaatimuksena aiempia opintoja perus- ja/tai aineopinnoista. Tämä kannattaa huomioida jaksojen suoritusjärjestyksessä.


Muut Kymenlaakson kesäyliopistossa tarjolla olevat sosiaalityön tutkintorakenteeseen (UEF) kuuluvat opinnot

 • Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
 • Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op

Näiden kahden opintojaksojen suorittaminen on erittäin suositeltavaa viimeistään aineopintojen aikana, sillä niiden suorittamista vaaditaan edeltävinä opintoina muun muassa kandityön opintojaksolle.

 • Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op
 • Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op

Nämä opintojaksot kuuluvat maisterivaiheen opintoihin, mutta suorittaminen Kymenlaakson kesäyliopistossa on mahdollista jo esimerkiksi aineopintojen loppuvaiheessa.

 • Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op

Nämä perusopinnot ovat sosiaalityön sivuaineita, joista toisen suorittaminen on pakollista viimeistään maisterivaiheen opinnoissa. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot ovat tarjolla Kymenlaakson kesäyliopistossa lukuvuonna 2023–2024.

Opintojen aloittaminen kandidaatin tutkinnosta

Mikäli sinulla ei ole aiempaa AMK- tai maisteritutkintoa, jolla voisit hakea yliopistoon sosiaalityön maisteriopintoihin (suoritettuasi sosiaalityön perus- ja aineopinnot), voit kuitenkin opiskella sosiaalityötä Kymenlaakson kesäyliopistossa tutkintotavoitteisesti. Tällöin opinnot alkavat kandidaatin tutkinnon opinnoista, joihin myös sosiaalityön perus- ja aineopinnot (60 op) sisältyvät. Näiden lisäksi voit suorittaa kanditutkinnon opinnoista Kymenlaakson kesäyliopistossa:

 • Valinnaiset sivuaineet 45 op, esimerkiksi työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot. 

Tutustu avoimen yliopiston opintotarjontaamme.

Päivitetty 22.6.2023/NS 

Sosionomista sosiaalityöntekijäksi?