• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille, pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuuden osallistua yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkossa ja tarjontaa on kaikkina vuodenaikoina. Opintoja voi hyödyntää monella eri tavalla ja opiskelija voi mm.

- ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan
- tutustua eri tieteenaloihin ja yliopistolliseen opetukseen
- aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun

Avoin yliopisto-opetus järjestetään kiinteässä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Yliopistojen tiedekunnat ja ainelaitokset vastaavat opetuksen laadusta hyväksymällä avoimen opetuksen opetussuunnitelmat ja opettajat. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta sen kautta voi aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun. Mikäli opiskelija saa opinto-oikeuden yliopistosta, on opinnot mahdollista liittää osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätietoja avoimesta yliopistosta:

Rehtori Elina Ivakko, elina.ivakko@kymenlaakso.fi, puh. 040 555 9094

Katso kaikki avoimen yliopiston koulutukset alla olevasta listasta

Kaikki meillä tarjolla olevat avoimen yliopiston opinnot löydät hakulaatikon alta rullaamalla alaspäin.

Hakutoiminto

Jos et löydä listasta etsimääsi, niin hakutoiminnolla voit etsiä koulutusta tietyn koulutusalan tai sanahaun mukaan. Avaamalla laajemman hakulaatikon voi hakea koulutuksia myös koulutusmuodon (avoin yliopisto, täydennyskoulutus jne.) mukaan tai järjestää koulutukset ajan tai aakkosten mukaan.

Laskentatoimen aineopinnot 30 op (UEF)

01.01.2021 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.01.2021 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Positiivinen työpsykologia 3 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Muutosviestintä 3 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Osaamisen kehittäminen 3 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Valmentava johtajuus 4 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Markkinoinnin perusteet 6 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot 30 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Markkinoinnin sivuaineopinnot 30 op (UEF)

01.01.2021 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Markkinoinnin johtaminen 6 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Yritysoikeuden perusteet 6 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.01.2021 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op (UEF)

01.01.2021 - 31.07.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Tuotekehitys 5 op (OY)

28.04.2021 - 09.06.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus

Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)

16.04.2021 - 08.05.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op (UEF)

01.06.2021 - 15.06.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Proosan kirjoittaminen 5 op (TY)

09.03.2021 - 06.04.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Draaman kirjoittaminen 5 op (TY)

13.04.2021 - 18.05.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka/verkko-opinnot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (UEF)

06.04.2021 - 24.05.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kuvataiteen perusopinnot: Kokeellinen taidegrafiikka 4 op (LY)

16.04.2021 - 23.05.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka

TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (FUTS3602)

16.03.2021 - 27.04.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

2020-2021 Johtamisen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

01.09.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa