• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille, pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuuden osallistua yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkossa, ja tarjontaa on kaikkina vuodenaikoina. Opintoja voi hyödyntää monella eri tavalla ja opiskelija voi mm.

- ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan
- tutustua eri tieteenaloihin ja yliopistolliseen opetukseen
- aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun

Avoin yliopisto-opetus järjestetään kiinteässä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Yliopistojen tiedekunnat ja ainelaitokset vastaavat opetuksen laadusta hyväksymällä avoimen opetuksen opetussuunnitelmat ja opettajat. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta sen kautta voi aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun. Mikäli opiskelija saa opinto-oikeuden yliopistosta, on opinnot mahdollista liittää osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätietoja avoimesta yliopistosta:

koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä, anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi, puh. 040 538 0213

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Sinustako hallintotieteilijä 2 op (VY)

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Tutustu kauppatieteisiin 3 op (VY)

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Tutustu viestintätieteisiin 2 op (VY)

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Ergonomian perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Markkinoinnin aineopinnot 30 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

01.01.2020 - 07.06.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Hoitotieteen aineopinnot 33 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Laskentatoimen aineopinnot 30 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Johtamisen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot 30 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Muutosviestintä 3 op

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Kohtaa ja kuuntele - viestijänä työyhteisöissä 3 op

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Urheilujohtamisen aineopinnot 30 op (UEF)

01.01.2020 - 31.12.2022
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Valmentava johtajuus 4 op

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.01.2020 - 31.07.2021
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Työelämän konfliktit - ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

01.01.2020 - 31.05.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

Tieteenfilosofia 1, 2 op (UEF) kirjatentti

01.06.2020 - 01.06.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola

Johdatus filosofiaan 2 op (UEF), kirjatentti

01.06.2020 - 01.06.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola

Yhteiskuntafilosofia 1, 2 op (UEF) kirjatentti

01.06.2020 - 01.06.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, 3 op (UEF)

12.06.2020 - 11.07.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot

English Academic Reading Skills, 2 op (UEF)

01.09.2020 - 17.09.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka

English Academic and Professional Communication, 2 op (UEF)

06.10.2020 - 22.10.2020
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa