• Opi uutta

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille, pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuuden osallistua yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkossa ja tarjontaa on kaikkina vuodenaikoina. Opintoja voi hyödyntää monella eri tavalla ja opiskelija voi mm.

- ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan
- tutustua eri tieteenaloihin ja yliopistolliseen opetukseen
- aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun

Avoin yliopisto-opetus järjestetään kiinteässä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Yliopistojen tiedekunnat ja ainelaitokset vastaavat opetuksen laadusta hyväksymällä avoimen opetuksen opetussuunnitelmat ja opettajat. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta sen kautta voi aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun. Mikäli opiskelija saa opinto-oikeuden yliopistosta, on opinnot mahdollista liittää osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätietoja avoimesta yliopistosta:

Rehtori Elina Ivakko, elina.ivakko@kymenlaakso.fi, puh. 040 555 9094


Kymenlaakson kesäyliopisto järjestää avoimen yliopiston opiskelijoilleen tuutorin opinto-ohjausta etäyhteydellä. Tapaamisaikatauluja lähetetään syyslukukauden alkaessa ko. opintoihin ilmoittautuneille. 

 

Improvisaation peruskurssi 2 op (Taideyliopisto)

03.10.2021 - 07.11.2021
Kotka

Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op (UEF)

17.08.2021 - 14.09.2021
verkko-opinnot

Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op (OY)

25.08.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

26.08.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY)

30.08.2021 - 31.05.2022
verkko-opinnot/Kotka

Gerontologian perusopinnot 25 op (UEF)

20.08.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op (OY)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopinnot 30 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Hoitotieteen aineopinnot 34 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)

07.09.2021 - 31.05.2022
Kouvola/verkko-opinnot

Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

07.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 26 op (UEF)

11.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Stressilääketiede 3 op (TY)

14.09.2021 - 31.12.2021
Kouvola/verkko-opinnot

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF)

16.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Klovnerian perusteet 2 op (Taideyliopisto)

29.10.2021 - 14.11.2021
Kotka

Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY)

27.08.2021 - 31.05.2022
Kotka

Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
monimuoto-opinnot

Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
monimuoto-opinnot

Kansanterveystieteen perusteet 3 op (UEF)

15.09.2021 - 29.11.2021
verkko-opinnot

Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

01.09.2021 - 31.12.2021
verkko-opinnot

Markkinoinnin perusopinnot 26 -30 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Elämänkatsomustiedon aineopinnot 35 op (OY)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Johtaminen ja markkinointi, aineopinnot 30-35 op (UEF)

01.09.2021 - 31.07.2022
verkko-opinnot

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op (UEF)

01.09.2021 - 31.12.2021
verkko-opinnot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus 6 op (UEF)

01.09.2021 - 31.12.2021
verkko-opinnot

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY)

01.01.2022 - 31.12.2022
monimuoto-opinnot

Johdanto taiteelliseen ajatteluun 4 op (LY)

27.08.2021 - 17.09.2021
Kotka

Kehityspsykologian perusteet 5 op (UEF)

07.09.2021 - 31.12.2022
verkko-opinnot

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op (UEF)

07.09.2021 - 31.12.2022
verkko-opinnot

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op (UEF)

07.09.2021 - 31.12.2022
verkko-opinnot

Johdatus kirjoittamiseen 5 op (TY)

30.08.2021 - 28.09.2021
verkko-opinnot

Värioppi 4 op (LY)

01.10.2021 - 05.11.2021
Kotka

#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa