placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Johdatus musiikkiterapiaan 5 op (Taideyliopisto)

25.10.2023


Koulutuksen kuvaus
Toivottuja musiikkiterapiaopintoja nyt tarjonnassamme!

Ajankohta
25.10.2023
Osallistumismaksu
105 EUR
Kesto
Reaaliaikaiset verkkoluennot: keskiviikko 25.10.2023 klo 16.30.-20.15 lauantai 28.10.2023 klo 9-12.45 maanantai 30.10.2023 klo 16.30-20.15
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 18.10.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville tai sitä opiskeleville.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Koulutus toteutuu! Vielä ehdit mukaan, muutama paikka jäljellä!

Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville tai sitä opiskeleville (mm. lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät ja terapeutit) sekä kulttuurihyvinvointialoilla opiskeleville ja työskenteleville (mm. sairaala-, hoiva- ja yhteisömuusikot, yhteisöpedagogit ja -taiteilijat, sairaalaklovnit, draamakasvattajat). Lisäksi opintojakso soveltuu opetusalan ammattilaisille ja opiskelijoille (mm. luokanopettajat, aineenopettajat, alkuopetuksessa työskentelevät ja koulunkäynnin avustajat) sekä musiikin ammattilaisille ja alan opiskelijoille (mm. soitonopettajat, musiikkipedagogit ja musiikin harrastajat).

Tutustu myös Musiikkipsykologia I -opintojaksoon, joka alkaa 6.2.2024. Molemmat jaksot toteutetaan etäopetuksena.

Johdatus musiikkiterapiaan 5 op

Aikataulu: 25.10. - 30.10.2023

Reaaliaikaiset verkkoluennot seuraavasti:
keskiviikko 25.10.2023 klo 16.30.-20.15
lauantai 28.10.2023 klo 9-12.45
maanantai 30.10.2023 klo 16.30-20.15

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 75 € + Taideyliopiston rekisteröintimaksu 30 €

Opettaja: Hanna Hakomäki, FT musiikkiterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi

 • hahmotat musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
 • ymmärrät musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
 • tunnet musiikkiterapian pääkohderyhmät, -mallit ja -menetelmät.

Sisältö:

 • Musiikkiterapian nykytilanne Suomessa
 • Musiikki terapian välineenä
 • Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä
 • Ajankohtainen musiikkiterapiatutkimus

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen (edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen vähintään 80 %), omatoiminen työskentely, oppimistehtävä(t) sekä kirjallinen palaute opettajalta. Oppimistehtävän palautuspäivä: maanantai 20.11.2023 tai maanantai 18.12.2023.

Oppimateriaali:

 • Ala-Ruona, E., Saukko, P. & Tarkki, A. (2009). Musiikkiterapiapalvelut
 • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136
 • Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61
 • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1)
 • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
 • Erkkilä, J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263
 • Alanne, S. (2014). Musiikkipsykoterapia. Teoria ja käytäntö (sivulle 53). Oulu: Oulun yliopisto. Musiikkipsykoterapia : teoria ja käytäntö (oulu.fi)
 • MacDonald, R.A.R. (2013) Music, health, and well-being: A review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 8:1. Music, health, and well-being: a review - PubMed (nih.gov)
 • Saukko, P. & Hakomäki, H. (2019). Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn. Kirjallisuuskatsaus (sivulle 33). Helsinki: Kela. Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn. Kirjallisuuskatsaus (helsinki.fi)

Lisäksi ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Arviointi: 0–5

Lisätietoja: Opintoihin on rajattu osallistujamäärä ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kymenlaakson kesäyliopisto toteuttaa opintojakson avoimena yliopisto-opetuksena Taideyliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintojakso on osa Musiikkiterapian perusopintoja 25 op. Lisätietoja opintojaksosta löydät Taideyliopiston opinto-oppaasta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kolmen muun kesäyliopiston kanssa.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 18.10.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: