placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kauppatieteet perusopinnot 30 op (UEF)

01.09.2023 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Kauppatieteen perusopintojen (30 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysoikeudesta. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Ajankohta
01.09.2023 31.07.2024
Osallistumismaksu
470 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Kauppatieteen perusopinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat. Kauppatieteiden opintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa jokainen, opiskelijan peruskoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintoihin ei sisälly pakollista lähiopetusta.

Pääosa opintojaksoista on joustavasti tarjolla koko lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Joissakin opintojaksoissa toteutus on vain syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti. Tarkasta yksittäisen opintojakson suoritusajankohdat ja ilmoittautumisaika opintojakson tiedoista Moodlessa. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta ilmoittautumisesi jälkeen.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäinen tuutorointi ja opintojen aloitusinfo on tiistaina 12.9.2023 klo 17.30 alkaen.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 270 €

 

OPINTOJAKSOT 2023-2024 (30 op)

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op

5210103 Rahoituksen perusteet 6 op

5210109 Yritysjuridiikan perusteet 6 op

 

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys koulutussihteeriin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

---------------------

Johtamisen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät noin kerran kuussa.

Opettaja: KTT Esa Hiltunen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaa
 • ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa
 • osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä
 • osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön johtamistilanteissa
 • muodostaa kokonaiskuvan johtamisen oppiaineen keskeisistä teemoista.

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti ja oppimistehtävä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ti 17.10.2023 klo 12-, ti 21.11.2023 klo 12-, ti 13.2.2024 klo 12-, ti 16.4.2024 klo 12-, ti 4.6.2024 klo 12-

Oppimateriaali:

Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2019 tai uudempi) Managing & organizations. An introduction to theory and practice. Los Angeles, CA: Sage.

Artikkelit ja muu materiaali.

Arviointi: Verkkotentti 0-5, oppimispäiväkirja hyv/hyl.

---------------------

Markkinoinnin perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukauden aikana.

Opettaja: Sasu Tuominen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukausi 2023-2024: pe 28.10.2023 klo 13-17, pe 8.12.2023 klo 13-17, pe 15.3.2024. klo 13-17, ke 24.4. klo 14-18.

Oppimateriaali:

Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana)

Artikkelit ja muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: Tentti 0-5.

---------------------

Laskentatoimen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuoden aikana.

Opettaja: KTT Riikka Holopainen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla
 • soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna.

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2023-2024: ti 3.10.2023 klo 12-14, ti 12.12.2023 klo 18-20, ti 5.3.2024 klo 12-14, ti 2.5.2024 klo 18-20. Opintojakson Moodle avautuu elokuun lopussa.

Oppimateriaali: Jormakka et al. (2021) Laskentatoimi. Edita. Kirja saatavana myös e-kirjana.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Rahoituksen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät sekä oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuoden aikana.

Opettaja: Timo Lappi

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • rahoitusmarkkinoiden periaatteet.
 • yritysrahoituksen periaatteet.
 • kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat.

Sisältö: Yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja -instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t, verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät sekä oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2023-2024 ovat: 10.10.2023 klo 12-, ti 28.11.2023 klo 12-, ti 27.2.2024 klo 12-, ti 23.4.2024 klo 12-. Opintojakson Moodle avautuu elokuun aikana.

Oppimateriaali:

Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin. Kirja löytyy myös e-kirjana.

Muu oppimisympäristön materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Yritysjuridiikan perusteet 6 op

Aikataulu: Voit suorittaa kurssin kokonaan itsenäisesti opiskellen. Vaihtoehtoisesti kurssin voi opiskella ohjatusti tammi-helmikuussa 2024. Viikkotapaamiset pidetään sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla, ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen pidetään etätapaamisena. Viikkotapaamisia ei tallenneta. Molemmissa vaihtoehdoissa suoritustapana on verkkotentti.

Opettaja: OTM Hanna Savolainen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
 • määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
 • nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
 • nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön
 • soveltaa keskeistä lainsäädäntöä yrityksen käytännön toiminnassa esiintyviin oikeudellisiin ongelmiin.

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen).

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Vapaaehtoiset luennot ja harjoitustehtävät 30 t ja itsenäinen työskentely 130 t. Kirjallinen kuulustelu. Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintoina opiskelemalla oppimateriaalin itsenäisesti ja suorittamalla hyväksytysti kirjallisen kuulustelun. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2023-2024: ke 30.8.2023 klo 14-18, pe 23.2.2024 13-17, ke 10.4.2024 14-18 ja ti 14.5.2024 14-18.

Oppimateriaali:

Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 17. uud. painos 2020, luvut 1–17, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.

Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.

Luentomateriaali ja harjoitustehtävät. Luentomateriaali ja harjoitustehtävät on saatavilla Moodlessa. 

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: