placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op (Taideyliopisto)

05.09.2024 31.05.2025


Koulutuksen kuvaus
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä.

Ajankohta
05.09.2024 31.05.2025
Osallistumismaksu
490 EUR
Kesto
5.9.2024–31.5.2025
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 22.08.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Kokonaisuuteen sisältyy myös kansainvälisellä luovan alan liiketoimintakentällä toimimista käsittelevä kurssi. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia.

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuuden suoritettuasi voit hakea taidejohtamisen ja yrittäjyyden väyläopintoihin Taideyliopiston maisteriohjelmaan Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship korkeakoulujen yhteishaussa. Opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon. Lue lisää maisteriohjelmaan avoimen opintojen kautta hakeutumisesta Taideyliopiston sivuilta.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja verkko-opetuksessa on 80% läsnäolovelvollisuus. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu myös itsenäistä työskentelyä. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse. 

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 op) järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opintovaatimusten mukaan yhteistyössä viiden muun kesäyliopiston kanssa. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos opintokokonaisuuteen jää tilaa, on ilmoittautuminen yksittäisille kursseille mahdollista. Koko opintokokonaisuuden (20 op) suorittavat opiskelijat ovat kuitenkin ilmoittautumisessa etusijalla.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 440 € + Taideyliopiston rekisteröintimaksu 50 €

Aikataulu: Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2024–2025 aikana.

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op sisältää seuraavat opintojaksot:

Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op

Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op 

Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op

Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op

International Creative Business Basics 3 op

---------------------

Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op

Aikataulu: Reaaliaikaiset etäoppitunnit
5.9.–3.10.2024 to klo 16.30–19.40 sekä la 7.9. klo 10.00–15.15.

Opettaja: Sirpa Lahti (+ Riitta Huttunen ja panelisteja)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija

 • ymmärtää liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita
 • tunnistaa luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteet
 • osaa analysoida alan yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia
 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja osaa määritellä henkilökohtaisia työelämätavoitteitaan.

Sisältö: Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat Osallistuminen luennoille ja caset (24 t), kirjalliset tehtävät. Verkko-opetuksessa on 80% läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op 

Aikataulu: Reaaliaikaiset etäoppitunnit tiistaisin 22.10.–26.11.2024 klo 17.00–20.15.

Opettaja: Tanja Sipilä

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija

 • osaa määritellä liiketoiminnan suunnitteluun ja markkinointiin liittyvät keskeiset tekijät
 • tuntee liiketoimintasuunnitelman rakenteen ja sisällön
 • tuntee markkinoinnin peruskäsitteet
 • osaa arvioida liiketoimintaedellytyksiä ja tarvittavia toimenpiteitä henkilökohtaisen ammatillisen erityisosaamisen pohjalta.

Sisältö: Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat: Osallistuminen luennoille ja caset (24 t), kirjalliset tehtävät, ryhmätyöt. Verkko-opetuksessa on 80% läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op

Aikataulu: Reaaliaikaiset etäoppitunnit torstaisin 9.1., 16.1., 23.1.,30.1., 6.2. ja 13.2.2025 klo 17–20.15.

Opettaja: Outi Raatikainen ja vierailijoita

Tavoite: Opintojakson suorittanut opiskelija

 • tuntee sponsoroinnin perusteet ja toimintamallit
 • hallitsee yritysyhteistyön perusteet, tuntee keskeiset käytännöt
 • tuntee hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet
 • osaa ideoida oman potentiaalin pohjalta sponsorointi-/yritysyhteistyöpaketin.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat: Osallistuminen luennoille ja caset (24 t), kirjalliset tehtävät, essee. Verkko-opetuksessa on 80% läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op

Aikataulu: Reaaliaikaiset etäoppitunnit tiistaisin 11.3.–1.4.2025, klo 17.00–19.30.

Opettaja: OTL Lottaliina Pokkinen ja tekijänoikeusasiantuntija, yritysjuristi Kati Repo

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija

 • tuntee tekijän- ja immateriaalioikeuden perusteet
 • tuntee immateriaalioikeuksia valvovien organisaatioiden toimintaa
 • tunnistaa keskeiset luovan alan sopimuksissa huomioitavat seikat eritysesti tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien osalta.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Toteutustavat: verkko-opinnot

Suoritustavat: Luennot ja caset (16 t), kirjalliset tehtävät, essee. Verkko-opetuksessa on 80% läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

---------------------

International Creative Business Basics 3 op

HUOM! Opetus on englanniksi.

Schedule: real-time online lessons in April-May 2025

Teacher: Kati Uusi-Rauva

Study objectives: The course will give the student an opportunity to reflect their possibilities to enter the international workfield. The main target of the course is to give the student ideas how to conceptualize products and their own talent for international market and how to achieve more knowledge about the international opportunities in terms of being a professional creative. The focus of the course is in company and business model development for international markets.

After completing the course the students will

 • know different routes to reach international working opportunities
 • understand how working in international projects and teams works efficiently
 • have an overview to her/his international collaboration possibilities
 • have knowledge how to build a network internationally
 • know what it takes to make an international career.

Study contents: The course provides a basic introduction to working as an artist/creative professional in international business field. Course will engage the students to get an overview to their international possibilities by making them active participants in interactive tasks, discussions and brainstorming.

Course is offered: online lessons, 80% attendance requirement.

The course consists of: Lectures and project work a maximum of 25 hours, individual study for 56 hours.

Evaluation: Pass/Fail

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: