• Opi uutta

Positiivinen johtaminen ja organisaatio 5 op

  • Ajankohta: 23.08.2021 - 18.10.2021
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: KT, FM Sanna Wenström
  • Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2021
  • Hinta: 450 eur

Tapahtuman kuvaus

Positiivinen johtaminen on johtamisteoria ja -näkemys, joka nojaa humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan. Se soveltuu siten inhimillisesti kestävän ja laadukkaan työelämän rakentamiseen millä tahansa toimialalla tai organisaatiossa. Positiivinen johtaminen on tutkimusten mukaan yhteydessä hyvinvointiin, innostukseen ja työn imuun ja sitä kautta organisaatioiden tuloksellisuuteen, tehokkuuteen ja laatuun.

Aikataulu:  Luennot maanantaisin 23.8., 6.9., 20.9., 4.10. ja 18.10.2021 klo 15-18

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. 

Kouluttaja: KT, FM Sanna Wenström, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Sanna Wenström on väitellyt positiivisesta johtamisesta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjan. Työkseen hän valmentaa oppilaitosten ja muiden organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa kehittämään toimintaansa positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteiden varassa. Hän toimii myös PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen projektipäällikkönä ja asiantuntijana sekä vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen tähtäävän VOIMAKEHÄ®- konseptin omistajana.

Tavoite: Tässä opintokokonaisuudessa perehdytään positiivisen johtamisen teoriaan ja käytäntöön uusimman tutkimustiedon avulla. Viitekehyksenä on positiivisen organisaation PRIDE-teoria (Wenström, 2020).

Sisältö:

Opintokokonaisuus koostuu kahdesta johdantoluennosta/tallenteesta, viidestä 3 tunnin osallistavasta webinaarista, kirjallisuuteen ja oheismateriaaliin perehtymisestä sekä omasta oppimispäiväkirjasta (noin 10 sivua). Oppimispäiväkirjan palautus 30.10. mennessä.

Alustava sisältö 

Tallenteet johdantoluennoista "Mitä on positiivinen johtaminen" ja "Vahvuuksien voima tulevaisuuden työelämässä"

23.8.   Orientaatio positiiviseen johtamiseen, myönteiset tunteet ja ilmapiiri
6.9.     Positiivinen johtaminen vuorovaikutuksena; vuorovaikutuksen ja yhteistyön johtaminen
20.9.   Yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
4.10.   Positiivinen johtaminen ajatteluna ja toimintana 
18.10. Myönteiset käytänteet positiivisessa johtamisessa

Kirjallisuus: 
Wenström, S. (2020). Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. https://www.ps-kustannus.fi/7116.html

Tämän koulutuksen johdantoluentoina toimivat Sanna Wenströmin pitämät tunnin mittaiset webinaarit  Mitä on positiivinen johtaminen ja Vahvuuksien voima työelämässä. Voit kuunnella webinaarit ja miettiä haluaisitko kuulla aiheesta vielä lisää ja ilmoittautua tälle opintojaksolle. 

Mitä on positiivinen johtaminen -webinaarin  linkki

Vahvuuksien voima työelämässä webinaarin linkki

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa