• Opi uutta

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet - Solution Focused Art® (20 op)

  • Ajankohta: 18.09.2021 - 16.01.2022
  • Koulutuspaikka: Kotka
  • Kouluttaja: Koulutuksen johtaja Jari Salmela
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2021
  • Hinta: 2590 eur

Tapahtuman kuvaus

Lähiopetusjaksojen aikataulu: 18.-19.9., 16.-17.10., 13.-14.11. ja 11.-12.12.2021 sekä 15.-16.1.2022 klo 9–16

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa. 

Kouluttajat
Jari Salmela, Psykoterapeutti (YET), ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti, työnohjaaja
Hannele Ala-Keskinen, FM taidekasvattaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, ammatillinen opettaja, artenomi, kehitysvammaisten hoitaja
Nina Sundberg, psykoterapeutti VET, ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti
Kirsi Ruuskanen, kuvataideterapeutti, TtM, opettaja
Hanna Paatero, teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, oppilaitoksen johtaja

Kohderyhmä
Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville sekä kaikille muille kiinnostuneille.

Tavoite ja sisältö
Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet -koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Koulutus on menetelmäkoulutus.

Perusopinnot (20 op) hyväksytysti suorittanut saa todistuksen (Ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttisten menetelmien ohjaaja).

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet -koulutuksen (20 op) jälkeen on mahdollista hakeutua Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin opintoihin – Solution Focused Art® (40 op).

Koulutuksen taustaa
Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana - Solution Focused Art.

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua. Opiskelun aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja. Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Sisältö

Orientaatio, opiskeluvalmiudet ja HOPS (1 op)
• Konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
• Aikuisen oppiminen
• Oppimistavoitteiden muodostaminen yksilöllisesti (HOPS)

Itsetuntemus (1 op)
• Oman persoonan kehittymis- ja kasvumahdollisuudet
• Oman elämäntilanteen uudelleen määrittely

Kuvataide (4 op)
• Oman taiteellisen työskentelyn kehittäminen
• Kuvallisen työskentelyn ja ajattelun kehittyminen sekä niiden ominaispiirteiden tiedostaminen

Taideterapian perusteet (2 op)
• Taideterapian suuntaukset ja lähestymistavat terapeuttiseen työhön
• Taideterapeutin koulutustaustat
• Taideterapian suhde psykoterapiaan
• Taideterapian historia

Ratkaisukeskeisen taideterapian työmenetelmät (10 op)
• Taideterapiaprosessi
• Mielikuvien voima ja luovuus, liike ja rytmi
• Ratkaisukeskeinen taideterapia
• Harjoitustyöskentelyä
• Kehotietoisuus ja draama osana taideterapiaa

Ratkaisukeskeiset työmenetelmät (2 op)
• Kieli ja ajattelu
• Näkökulman vaihtaminen ja uudelleenmäärittely
• Haastattelutekniikat
• Kirje tulevaisuudesta
• Tähtihetki
• Asteikkokysymykset

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävien tekeminen, portfolion rakentaminen, itsenäinen taidetyöskentely kotona.

Koulutuksen sisältöä ja toteutusta koskevat tiedustelut: koulutuksen johtaja Jari Salmela, jari.salmela@alfapartners.fi, puh 040 179 3322

Koulutuksen osallistumismaksu 2.590 €. (Voi maksaa erissä.)
Maksu sisältää opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti. 
Opiskelija hankkii itse lähi- ja etäopetuksessa käytettävät taideterapiamateriaalit sekä itsenäisen ateljeetyöskentelyn materiaalit.

Kerro ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa lyhyesti kuvaus itsestäsi ja elämäntilanteestasi, aiemmat koulutukset ja työtehtävät sekä miksi hakeudut koulutukseen. 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa