• Opi uutta

Ratkaisukeskeinen valmentaja (20 op)

  • Ajankohta: 21.09.2021 - 21.09.2021
  • Koulutuspaikka: Kouvola
  • Kouluttaja: Anita Hedman
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2021
  • Hinta: 1890 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin.

Aikataulu: Koulutus sisältää 9 lähipäivää sekä 2 x 1,5 tuntia työnohjausta.
Koulutuspäivät klo 10-17, mikäli voidaan toteuttaa lähikoulutuksena. Verkkototeutuksella klo 9-16.

Vuoden 2021 päivät:

tiistai 21.9.2021
keskiviikko 3.11.2021
keskiviikko 8.12.2021

Vuoden 2022 koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin.  

Kouluttaja: Anita Hedman 
FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), Team and Executive Coach (ICF, ACC), Kouluttajatyönohjaaja (Story), Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Koulutuksen tavoitteet: 
- Oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä 
- Oppia viemään läpi ratkaisukeskeinen muutosprosessi 
- Oppia soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa työelämässä 
- Oppia kehittämään työyhteisöjen työhyvinvointia ja työyhteisöjen ilmapiiriä  

Koulutuksen sisältöjä:      
- Ongelmista tavoitteisiin - Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely 
- Itsensä johtamisen kehittäminen  
- Ratkaisukeskeiset tunnetaidot  
- Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä 
- Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden kehittämiseksi 
- Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisön kehittämisessä   
- Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö ja muutosvalmennus 
- Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä 
- Ratkaisukeskeiset palautetaidot 

Oppimismetodi: 
- oma soveltava kehittämishanke 
- teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle 
- kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista 
- kirjallisuuteen perehtyminen 
- aktiivinen ja osallistava oppimismetodi 
- workshop työskentelyä  
- itsenäistä reflektiivistä työskentelyä 
- valmentamisen käytännön harjoittelua 10 h 
- työnohjausta 2 x 1,5 tuntia
- vertaisoppimisryhmän tapaamisia 4 x 2 h 

Kirjallisuusluettelo luettavista kirjoista annetaan koulutuksen osallistujille myöhemmin.

Osallistumismaksua voi maksaa erissä.

Koulutuksen suorittaneet voivat hakea ICF:n sertifiointia
ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching -ymmärrys
ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
ICF:n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa