• Opi uutta

Ymmärrätkö itseäsi ja muita? - Syventävä vuorovaikutustaitojen koulutus 3 op 

  • Ajankohta: 17.03.2022 - 04.05.2022
  • Koulutuspaikka: Kouvola
  • Kouluttaja: Niko Wass, Ville-Perttu Kohonen ja Samuli Juutilainen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2022
  • Hinta: 450 eur

Tapahtuman kuvaus

Kohtaatko työssäsi haastavia vuorovaikutustilanteita? Mietitkö, miksi yhteys asiakkaaseen, oppilaaseen tai hänen vanhempaansa jää syntymättä? Tule käytännönläheiseen koulutukseen oppimaan, miten voit rakentaa entistä parempaa vuorovaikutusta ja lähestyä vaikeilta tuntuvia tilanteita ratkaisukeskeisesti.

Koulutus perehdyttää menetelmiin, joiden avulla asiakastyötä tekevät (ja heidän asiakkaansa) oppivat käyttämään omia voimavarojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja suuntautumaan ajattelun, tunteen ja toiminnan tasolla hyvään tulevaisuuteen. Dialogi ja vuorovaikuttaminen ovat avain ymmärrykseen ja yhteistyöhön.

Koulutus tarjoaa tietoa ja tukea entistä syvempään itseymmärrykseen ja uusien näkökulmien löytämiseen riippumatta osallistujan ammatista, iästä tai elämänvaiheesta. Ymmärtääkseen muita on tärkeää ymmärtää itseään, sillä itsetuntemus ja omien tunteiden tunnistaminen ovat edellytyksiä sille, että voi rakentaa entistä parempia vuorovaikutustilanteita. Arvostuksen ja kohtaamisen kulttuuri tuottaa pitkällä aikavälillä parhaita tuloksia ihmissuhteissa, ihmisten johtamisessa, työyhteisön tuottavuudessa ja jokaisen omassa jaksamisessa. 

Kouluttajat Niko Wass, Ville-Perttu Kohonen ja Samuli Juutilainen ovat kokeneita terveys- ja  sosiaalialan moniosaajia, joilla on kokemusta työskentelystä mm. lastensuojelussa, lasten- ja nuorisopsykiatriassa sekä päihdekuntoutuksessa. Heidän työnsä ytimessä on ihmisten yksilöllinen kohtaaminen. Koulutusote on dialoginen ja kohtaamiseen pyrkivän kulttuurin tavoitteena on avata ovet ryhmädynaamisten ilmiöiden taakse.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan, opetustoimen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaalityön ja lastensuojelun ammattilaisille, jotka haluavat syventää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan. Koulutuksesta voivat hyötyä kaikki, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään itsetuntemustaan ja parantamaan vuorovaikutustaitojaan. Tärkeää oman oppimisen kannalta on motivaatio, kiinnostus ja avoin asenne!

Osaamistavoitteet 

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa:
•  kuvata tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät keskeiset käsitteet
•  arvioida vuorovaikutustilanteita tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen näkökulmasta    
•  soveltaa voimavarakeskeisiä toimintatapoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Koulutuksen laajuus ja suoritustapa 

Koulutus sisältää kolme lähiopetuspäivää: to 17.3, to 7.4. ja ke 4.5.2022 klo 9-16 Lähiopetuspäiviin liittyy ennakko- ja jälkitehtäviä sekä soveltava tehtävä, jossa opittua kokeillaan käytännössä. 

SISÄLTÖ

Moduuli 1: Tunteet ja vuorovaikutus
 
1. osio Tunteet ja tunnetyöskentely:
•   Perustunteet: miten syntyvät, mikä niiden tehtävä on 
•   Tunnetyöskentely: tunnetaidot-tunteiden hallinta-tunteiden ilmaiseminen

2. osio Vuorovaikutus: 
•   Vuorovaikutus: mistä ja miten se muodostuu, mitä on tärkeää huomioida? 
•   “haastavat asiakkaat” vs. “haastavat työntekijät” 
•   Ymmärtämällä itseä, voit ymmärtää muita 
•   Taustateoriat (mm. Maslovin tarvehierarkia, systeemiteoria, sosiaalinen konstruktionismi, vuorovaikutustutkimukset, evoluutiobiologia) 

Moduuli 2: Vuorovaikutussuhteet, läsnäolo ja kontakti

1. osio Kriisistä läsnäoloon
•   Rutiinia vai kriisiä? (kriisityön perusteet) (Hayden; Tiikerin lapsi)
•   Läsnäolon taito (tämä hetki)
•   Suhde itseen ja suhde ympäristöön (ihmiset, ärsykkeet, tilanteet) Käytännön harjoittelu ryhmässä.

2. osio Dialogisuus
•   Dialogisuuden myytti – olla oikeassa – päästä johonkin yhdessä.
•   Vastakkainasettelun poistaminen ja vuorovaikutuksen oven pitäminen avoinna. (puhejudo, tunnekoppi, itsensä johtaminen)

Moduuli 3: Ihmisten erilaisuus, suhde itseen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen

1. osio Suhde itseen
•   Miljonäärielämä ja onnellisuuden “mittaaminen”
•   Matka on tärkein... olet jo perillä Itsetunto ja sen vahvistaminen
•   NYT on tämä hetki: elätkö menneessä ja/vai tulevassa - One life live it!

2. osio Suhde muihin
•   Yhteiskunnan suhde yksilöön: onnellisuuden mittarit
•   Erilaiset ihmistyypit: itsensä tunnistaminen

3. osio Omasta jaksamisesta huolehtiminen
•   Itsensä johtaminen
•   Oma suhtautuminen jaksamiseen: pelot jne.
•   Omat voimavarat ja sisäinen johtajuus

Arviointi 

Hyväksytty/hylätty. Koulutus arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen sekä oppimistehtävien ja oman oppimisen itsearvioinnin perusteella.

Kouluttajat

Kouluttajilla on noin 20 vuoden kokemus hoito- ja sosiaalialalta. Viimeiset 15 vuotta he ovat toimineet lastensuojelutyössä muutosjohtamisen ytimessä esimiehinä ja yrittäjinä sekä johtoryhmän jäseninä.

Niko Wass: sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeutti.
 
Niko on työskennellyt päihdehoidossa ja nuorisopsykiatrian osastotyössä. Yrittäjänä sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 2006 tuottaen sekä yksityisiä lastensuojelun sijaishuollon palveluja että avohuollon palveluja. Mukana kouluttajana erilaisissa koulutuskokonaisuuksissa vuodesta 2013.
 
Ville-Perttu Kohonen: psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivisen psykoterapian erityispätevyys, kriisityön asiantuntija, johtamisen erikoisammattitutkinto.

Ville on tehnyt ensin uraansa sairaanhoitajana aikuispsykiatriassa siirtyen siitä nuorisopsykiatriaan. Ohjaajana Myllykoto Oy:ssä, jonka jälkeen vastaavaksi ohjaajaksi ja yksikönjohtajaksi Saviston Koti Oy:n palvelukseen. Ville omaa myös kansainvälistä työkokemusta katulapsityöstä Brasilian Rio de Janeirosta, sekä Quajiro-intiaanien parista Venezuelan Maracaibosta. 

Samuli Juutilainen: fysioterapeutti AMK, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivisen lyhytterapian tutkinto.

Samuli on työskennellyt lastenpsykiatrian sekä aikuispsykiatrian puolella ja a-klinikkatoimen huumevieroitusyksikössä, jonka jälkeen pitkään ohjaajana Myllykodossa, josta siirtyi palvelujohtajaksi Saviston Koti Oy:n lastensuojelulaitokseen. 


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Maija Mikkilä
p. 044 556 5832
maija.mikkila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa