• Opi uutta

Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian perusteet

  • Ajankohta: 24.09.2021 - 24.09.2021
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Soili Poijula
  • Ilmoittautuminen päättyy: 10.09.2021
  • Hinta: 195 eur

Tapahtuman kuvaus

Hoitosuosituksien mukaista traumakeskeistä kognitiivista psykoterapiaa on vaikea saada. Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian tulisi kuulua peruspalveluihin ja olla nopeasti hoitoa tarvitsevien saatavilla. Siinä käytettävät hoitomallit sopivat sekä akuutteihin traumaperäisiin stressihäiriöihin että kroonisiin, kompleksisiin traumoihin.

Aikataulu: perjantai 24.9.2021 klo 9-16
Koulutus järjestetään webinaarina Zoomin välityksellä. 

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu psykoterapeuteille ja psykoterapeuttista työtä tekeville mielenterveysalan ammattihenkilöille, kuten psykologeille, psykiatreille ja psykiatrisille sairaanhoitajille.

Kouluttaja: Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja 

Soili Poijula on laatinut psykoterapeuttien ja psykoterapeuttista työtä tekevien mielenterveysalan ammattihenkilöiden käyttöön traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manuaalit I-III, jotka on julkaistu HUS Mielenterveystalon ammattilaisosiossa.

Hänellä on pitkä, laaja ja syvällinen kokemus traumatisoituneiden psykoterapeuttina sekä traumapsykoterapian kehittäjänä, kouluttajana ja työnohjaajana. Hän on laillistettu psykologi, psykoterapeutti ja traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Hän suunnitteli Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen, jota toteutettiin vuosina 1998-2001. Hän toi Suomeen myös EMDR-menetelmän koulutukset ja mm. posttraumainternaatin/ traumatyöpajan auttajien auttamiseen ja traumatisoituneiden ryhmämuotoiseksi hoitomalliksi.

Soili Poijula on Oy Synolon Ltd:n, Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja. Hän on myös kirjoittanut lukuisa julkaisuja, mm. Mary Beth Williamsin kanssa teoksen The PTSD WORKBOOK. Hän kuuluu Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitukseen.

Lisätietoja Soilista

Koulutuspäivän tavoite ja sisältö

Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian perusteet -koulutuksessa saat tietoa tutkimusnäyttöön perustuvasta traumapsykoterapiasta. Tutustut sekä teoriatietoon että hoitomalleihin ja menetelmiin. Saat kansainvälisen the International Society for Traumatic Stress Studies:in suositusten mukaisen käsityksen traumapsykoterapiasta ja sen menetelmistä, traumainformoidusta arvioinnista ja hoitosuunnitelmasta, tutkituimmista traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian hoitomalleista: Edna Foan kehittämän pitkitetyn altistamisen ja Patricia Resickin kehittämän kognitiivisen prosessoinnin terapioista sekä EMDR-psykoterapiasta.

Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa traumatisoituneen asiakkaan ja varmistaa hänen asianmukaisen ja traumasensitiivisen hoidon. Vahvistat ammatillista itsetuntoasi ja suojaat itseäsi myötätuntouupumukselta. Saavutat varmemmin pysyviä hoitotuloksia, sillä traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista ja strukturoitua. Lisäksi opit hyödyntämään tehokkaammin kouluttaja Soili Poijulan laatimia traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manuaaleja I-III, jotka on myös julkaistu HUS Mielenterveystalon ammattilaisosiossa.

Lisätietoja traumapsykoterapiasta

Traumapsykoterapia Suomessa

Traumaperäisen stressihäiriön psykoterapeuttista hoitoa on maailmalla kehitetty kiihtyvässä tahdissa 1980-luvulta. Suomessa traumapsykoterapian koulutus alkoi 1990-luvun lopulla integratiivisen viitekehyksen traumapsykoterapeuttikoulutuksesta psykoterapeuteille, mutta on sittemmin painottunut dissosiaatiohäiröiden hoitoon toisin kuin muualla maailmassa valtavirran traumapsykoterapiassa.

Traumapsykoterapia nyt

Tutkimusnäyttöön perustuen traumaperäisen stressihäiriön ensisijainen hoitomuoto on psykologinen hoito, traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia ja EMDR-menetelmä niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille perheineen. Traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia on lyhytterapiaa, jonka kesto on yleensä enintään muutamia kuukausia. Nykyisin traumaperäinen stressihäiriö osataan tunnistaa ja diagnosoida, mutta hoitosuositusten mukaista traumapsykoterapiaa on vaikea saada.
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa