• Opi uutta

Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu (3 op)

  • Ajankohta: 09.11.2021 - 15.12.2021
  • Koulutuspaikka: Kouvola
  • Kouluttaja: Anita Hedman
  • Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2021
  • Hinta: 490 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: 9.-10.11. ja 15.12.2021 klo 10-17

Kouluttaja:
Anita Hedman (FM), HedCo Oy   
Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela)                                            
Ratkaisukeskeinen coach (CCSF, ICF, ACC)      
Kouluttajatyönohjaaja (Story)   
Työyhteisövalmentaja  ja Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)    

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tekevät ihmissuhde- ja vuorovaikutustyötä.

Koulutus pohjautuu asiakaslähtöiseen, asiakkaiden oman elämän asiantuntijuutta arvostavaan ja myönteistä mielenterveyttä edistävään viitekehykseen, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden omaa toimijuuden kokemusta sekä pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta. Tämän viitekehyksen mukaisesti asiakkaiden ongelmiin on löydettävissä ratkaisujen alkuja heidän omasta kokemuspohjastaan, josta kumpuavat vahvuudet ja voimavarat on mahdollista tunnistaa ja hyödyntää systemaattisen työskentelyn avulla. 

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan asiakaslähtöistä hoitofilosofiaa käytännön tasolla tapahtuvassa ihmissuhdetyössä ja erilaisissa vuorovaikutusinterventioissa. Tavoitteena on omaksua ratkaisukeskeisen haastatteluprosessin eri vaiheet osaksi motivoivaa haastattelua haastavissakin asiakastilanteissa. Tavoitteena on soveltaa myös modernien motivaatioteorioiden hyödyntämistä käytännön työkonteksteihin. 

Koulutuksen sisältö
- Asiakaslähtöinen ja pragmatistinen hoitofilosofia 
- Modernit motivaatioteoriat ja niiden sovellukset asiakastyöhön 
- Ratkaisukeskeinen haastatteluprosessi motivoivan haastattelun perustana 
- Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu – vaiheittainen työtapa 
- Voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ongelmanratkaisussa 

Koulutuksen toteutus
Koulutus sisältää 3 lähipäivää, joista viimeinen toteutetaan työnohjauksellisena workshoptyöskentelynä koulutuksessa saatujen käytännön harjoitusten pohjalta. Oppimismetodina on kokemuksellinen ja teoreettista taustaa soveltava työote. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa asiakastyötä ennen viimeistä koulutuspäivää.  

Koulutuksen oheislukemistona: De Jong, Peter & Kim, Insoo Berg: Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. 

Koulutuksen osallistumismaksuun sisältyy Ratkaisukeskeisen motivoivan haastattelun vaiheittaisen työtavan kysymyskortit, jotka ovat HedCo Oy:n kehittämä tuote. 
    
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa