• Opi uutta

Lyhytterapeuttikoulutus 2022-2024 (50 op)

  • Ajankohta: 15.02.2022 - 31.01.2024
  • Koulutuspaikka: Kouvola
  • Kouluttaja: Pääkouluttajana Marjo Kokko
  • Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2022
  • Hinta: 4600 eur

Tapahtuman kuvaus

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, psykoterapiaan sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Aikataulu: 15.-16.2., 14.3., 12.4., 30.-31.5., 13.6., 30.8., 7.9., 20.9., 11.10., 8.11. ja 12.-13.12.2022. Loput koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen kesto n. 2 vuotta.

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Hovioikeudenkatu 6, Kouvola 

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutus sisältää myös psykoterapeuttiset valmiudet, täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Koulutuksen johtaja

Sirkku Ruutu
PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja,
tietokirjailija 

Pääkouluttaja

Marjo Kokko
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysinen psykoterapeutti, ART-ohjaaja, nepsy-asiantuntija

Työnohjaaja

Katriina Lyttinen
Psykiatrinen sh, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sensomotorisen ja psykofyysisen psykoterapian pätevyys, työnohjaaja

Kouluttajina lisäksi muita alan asiantuntijoita.

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin.    Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Suoritustapa

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 päivää lähiopetusta ja 10 x 1,5 h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu lähijaksoilla pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen kuuluu

• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (100 h, vähintään 7-10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.

Koulutuksen osallistumismaksua voi maksaa erissä. 

Koulutukseen haku: Ilmoittaudu koulutukseen nettisivujen kautta, jonka jälkeen lähetämme sinulle hakulomakkeen. Hakuaika päättyy 14.1.2022.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavaa:

•  Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla. 
•    Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan.
•    Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun.
•    Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
•    Kyky hyödyntää vertaisoppimisen mahdollisuudet. 
•    Kyky asettautua opiskelijan rooliin.
•    Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. 
•    Hakujärjestys.
 
Koulutuksen osallistumismaksua voi maksaa erissä.


Koulutuksesta usein kysyttyjä kysymyksiä:
https://www.siria.fi/ajankohtaista/usein-kysytyt-kysymykset-lyhytterapeuttikoulutus

Katso/lue yhden opiskelijan omakohtainen ammatti-identiteetin reflektio (linkin takana on sekä video että kirjallinen reflektio):
https://www.siria.fi/ajankohtaista/liisa-love-lyhytterapeutin-reflektio


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa