• Opi uutta

Proosan kirjoittaminen 5 op (TY)

  • Ajankohta: 08.11.2021 - 08.12.2021
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Juha Rautio
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.11.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 140 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu 20 €

Tapahtuman kuvaus

Proosan kirjoittamisen opintojakso on osa Turun yliopiston Luovan kirjoittamisen perusopintoja, mutta sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä opintojaksona.

Aikataulu: 8.11.-8.12.2021 maanantai- ja keskiviikkoiltaisin klo 17-20.15

Opettaja: Luovan kirjoittamisen opettaja Juha Rautio

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä/tai teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellista lajityyppinä. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen proosan kirjoittamiseen. Kirjoittaja ymmärtää proosan monimuotoisuuden ja osaa hyödyntää erilaisia kerronnan keinoja omassa kirjoittamisessaan. Opintojaksolla perehdytään novelliin ja lyhytproosaan sekä lukemalla että kirjoittamalla.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi 0-5


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätiedot:

Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa