• Opi uutta

Ratkaisukeskeinen valmentaja (20 op)

  • Ajankohta: 16.02.2022 - 31.01.2023
  • Koulutuspaikka: Kouvola
  • Kouluttaja: Anita Hedman ja Miia Miskeljin
  • Ilmoittautuminen päättyy: 02.02.2022
  • Hinta: 1750 eur

Tapahtuman kuvaus

Aika: 16.2., 16.3. ja 28.4.2022 klo 10-17 (Loput päivät ilmoitetaan myöhemmin.)
Koulutuksen kesto on n. yksi vuosi.

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Hovioikeudenkatu 6, Kouvola
(Tarvittaessa valmius toteuttaa opetus etäyhteydellä.)

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin.

Kouluttajat
• FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), työyhteisövalmentaja, työnohjaaja (Story), Coach (ICF:n ACC-taso), Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) Anita Hedman
• Kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (SCSF), SH (AMK) Miia Miskeljin
• Vierailevana kouluttajana jääkiekkovalmentaja Juuso Nieminen

Tavoite

Koulutuksessa opit:

- soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä
- viemään läpi ratkaisukeskeinen muutosprosessi
- soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa työelämässä
- kehittämään työyhteisöjen työhyvinvointia ja työyhteisöjen ilmapiiriä

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Ongelmista tavoitteisiin – Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely
Itsensä johtamisen kehittäminen
Ratkaisukeskeiset tunnetaidot
Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä
Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden kehittämiseksi
Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisön kehittämisessä
Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö ja muutosvalmennus
Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä
Ratkaisukeskeiset palautetaidot

Koulutuksen suorittaneet voivat hakea ICF:n sertifiointia
ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching -ymmärrys
ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
ICF:n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy:

- 9 lähiopetuspäivää + 2 työnohjaustapaamista
- oma ratkaisukeskeinen käytännön kehittämistyö
- teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
- kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
- kirjallisuuteen perehtymistä (kirjallisuusluettelo luettavista kirjoista annetaan myöhemmin)
- aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
- workshop-työskentelyä
- itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
- valmentamisen käytännön harjoittelua (10 h)
- vertaisoppimisryhmän tapaamisia (4 x 2 h)

Lisätietoja sisällöstä: kouluttaja Anita Hedman, anihedman@gmail.com, puh. 050 307 4006


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa