• Opi uutta

Valokuvapäiväkirjamenetelmän starttipaja

  • Ajankohta: 02.02.2022 - 23.03.2022
  • Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Ari Rapo
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.01.2022
  • Hinta: 255 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: Verkkokokoontumiset 2.2., 16.2., 9.3. ja 23.3.2022 klo 17.30-20.00

Osallistu työpajaan, jossa otat valokuvapäiväkirjamenetelmän (Photodiary Method) haltuun onnistumisen kokemusten, oppimisen, muistamisen ja oman hyvinvoinnin tueksi. Valokuvapäiväkirjamenetelmä ei ole terapiaa, mutta parhaimmillaan siinä on paljon voimauttavia elementtejä. Se mahdollistaa omien luovien polkujen avaamista valokuvan keinoin.

Starttipaja ei ole valokuvauksen tai valokuvailmaisun tekniikkapaja. Verkkotyöpajassa työskennellään omilla ’matalan kynnyksen’ välineillä (esim. mobiililaitteilla), joten osallistumisen edellytyksenä ei siis ole valokuvauksellinen osaaminen tai kameratekniikan hallinta. Verkkokokoontumiskertoja on neljä ja kokoontumisten välillä on omaehtoista työskentelyä kuvatehtävien parissa. Tarkoituksena on saada aikaan osallistujilla tapa säännölliseen valokuvalliseen päiväkirjatyöskentelyyn, jota voi käyttää hyödyksi monella eri elämän alueella, mm. oppimisessa, työssä, erilaisissa omaan ajatteluun liittyvissä prosesseissa jne.

Kouluttaja: KM, valokuvaaja, kulttuurituottaja Ari Rapo

Sisältöinä valokuvapäiväkirjan starttityöpajassa on mm.
- Orientoituminen valokuvalliseen päiväkirjatyöskentelyyn
- Mitä on päiväkirjatyöskentely ja miten se liittyy voimautumiseen?
- Journaalityöskentelyn ulottuvuuksia
- Valokuva ja luovuus
- Erilaiset mobiililaitteilla käytettävät journaaliohjelmistot (mm. Day One, Evernote)
- Tarinallisuus ja digitarinat
- Kuvankäsittelytekniikkoja ja sovelluksia mobiililaitteella
- Erilaiset yhteisölliset kuvien julkaisupaikat, mm. Instagram, Pinterest
- Runsaasti omaehtoisia kuvaustehtäviä, mm. 14 päivän starttitehtävät

ALUSTAVA OHJELMA (Ohjelmaan on vielä tulossa tarkennuksia kouluttajalta.)

Ennakkotehtävät (tehtävät 1 ja 2) kaksi viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista. Ennakkotehtävät julkaistaan kurssialustalla.

1. Verkkokokoontuminen

Teemat:

• Mitä on journaalimuotoinen työskentely ja valokuvapäiväkirja?
• Power of habit
• Työskentelyn hyödyt ja mahdollisuudet
• Miten aloitan ja ylläpidän valokuvapäiväkirjaa? Esimerkkejä päiväkirjasovelluksista.

Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 3). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa.

2. Verkkokokoontuminen 

Teemat:

• Valokuvalliset muistot ja muistelukuvat
• Itsetuntemus, minäpystyvyys ja valokuva

Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 4). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa.

3. Verkkokokoontuminen

Teemat:

• Valokuva ja luovuus
• The power of now

Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 5). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa.

4. Verkkokokoontuminen

Teemat:

• Koulutuksen ja omaehtoisen työskentelyn yhteenveto
• Valokuvapäiväkirjan yksityisyys / julkisuus
• Kurssin purku, palaute ja sopiminen mahdollisesta jatkosta

Valokuvapäiväkirjan starttipaja on prosessimainen kokonaisuus, joka edellyttää osallistumista kaikkiin verkkosessioihin ja aktiivista omaehtoista työskentelyä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa