• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Eläinavusteinen valmentaja - Alfa Partners Dog® (30 op)

  • Ajankohta: lauantai 16.05.2020 - lauantai 17.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Kouluttaja: Jari Salmela
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 24.04.2020
  • Hinta: 1990 eur

Tapahtuman kuvaus

Solution Focused Animal Assisted Therapy (SFAT) -koulutusohjelma
 
Aikataulu: 16.5., 6.6., 13.6., 22.8., 12.9., 10.10., 21.11., 12.12.2020 ja 16.1., 6.2., 20.3. ja 17.4.2021 klo 9-16
 
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa asiakastyöympäristöissä ja haluavat oppia hyödyntämään lemmikkieläintä valmennuksen, ohjauksen ja terapian erilaisissa työmuodoissa esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös maaseutualan yrittäjille tai henkilöille, jotka haluavat toimia eläimen kanssa vapaaehtoistyön parissa.
 
Koulutuksen johtaja: Jari Salmela, psykoterapeutti YET, taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteisen toiminnan ja terapian kouluttaja, Kela-pätevyys, Valvira-rekisterissä
 
Kouluttajat: Jari Salmelan lisäksi koulutuksessa on useita eri alojen asiantuntijoita. 
 
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään.
 
Koulutuksen sisältöjä
- Positiivinen psykologia ja asiakastyöskentelyn taidot
- Oppimisvalmiudet ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
- Hevosavusteinen kuntoutus (tallikoulutuspäivä)
- Kehollinen psyyke (psykofyysinen koulutuspäivä koiran kanssa)
- Eläimen tietoisuustasot ja eläinavusteinen toiminta
- Toiminnalliset työmuodot (eläin, draama ja kuva)
- Koiran vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin
- Koira ja hevonen psykoterapian työmuotona
- Alpakat (tilavierailupäivä, valinnainen aine)
- Kanat, aasit, kissat ja lehmät terapeuttisina eläiminä
- Koiran ja ihmisen suhde
- Koiran elekieli
- Koiran tunnetilat
- Koiran hyvinvointi
- Koiran virikkeellistäminen ja aktivointi
- Eläinlääkärin luento
- Ohjaajan valmiudet ja koiran kouluttamisen perusteet
- Ohjaajan ja koiran näyttökoe (vapaaehtoinen)
 
Toteutus: Koulutus toteutuu lähi- ja etätyöskentelyn kautta.
 
Lähiopetus koostuu 12 seminaaripäivästä.Opetusmuotoina käytetään aktivoivia luentoja, videoita, pienryhmätyöskentelyä ja käytännön harjoituksia.
 
Etäjaksojen itsenäinen työskentely tarkoittaa voimavarakeskeisten työmenetelmien soveltamista käytäntöön, välitehtäviä, oppimispäiväkirjaa sekä kirjallisuuteen perehtymistä. Jokainen opiskelija laatii koulutuksen alussa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS) ja tarkentaa sitä opiskelun kuluessa.
 
Osa koulutuspäivistä toteutetaan eri paikkakunnilla esim. tilavierailuina ja koulutukseen sisältyy myös vapaaehtoisia koulutuspäiviä.
 
Koulutuksessa on mahdollisuus antaa näyttökoe oman työkoiran ja ohjaajan työskentelystä. Näyttökokeen hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu käyttämään koiralla ja ohjaajalla työliivejä Alfa Partners Dog®  tuotesuojauksella ja diplomilla. Näyttökokeen maksu ei sisälly koulutuksen osallistumismaksuun.
 
Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen, diplomin sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAT).
 
Koulutukseen haku: Ilmoittaudu nettisivujen kautta ja lähetä sen jälkeen vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi, koulutus- ja työtaustastasi sekä siitä, miksi tämä koulutus kiinnostaa sinua. Hakemukset lähetetään osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa