• Opi uutta

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

  • Ajankohta: 06.06.2022 - 20.08.2022
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Karoliina Maanmieli
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.05.2022
  • Hinta: 1580 eur

Tapahtuman kuvaus

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Aikataulu:  ma-ti 6.-7.6., ma-ti 20.-21.6.,  pe-la 22.-23.7., pe-la 5.-6.8. ja pe-la 19.-20.8.2022 klo 9-16

Toteutus: verkko-opetus zoomin välityksellä.
5 x 2 verkko-opetuspäivän jaksoa, lisäksi itsenäistä työskentelyä ja työmenetelmänä oman kasvun kirja (ks. tarkemmin kohdasta Sisältö). 

Kouluttajat: 
tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli (vastuukouluttaja)
kirjallisuusterapiaohjaaja ja -kouluttaja Katri Kluukeri
pedagogi, tanssija ja joogaohjaaja Annika Sarvela
sarjakuvataiteilija Emmi Valve

Kohderyhmä

Koulutus on kaikille avoin eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii erityisesti sinulle, joka haluat lisätä voimavarojasi ja itsetuntemustasi luovan kirjoittamisen ja lukemisen avulla. Koulutus toimii myös erinomaisena ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville sekä sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus-, taide- ja kirjastoalan henkilöstölle.

Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat
- itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa
- mielenterveystyöhön, vanhustenhuoltoon, vankila- ja päihdetyöhön, seurakunnan toimintaan, opetus- ja kasvatustyöhön sekä kirjastojen ja oppilaitosten erilaisissa toimintapiireissä toteutettavaksi
- käytettäviksi monipuolisesti kaikissa ikäryhmissä: mm. lasten ja nuorten kanssa kouluissa ja laitoksissa, aikuisten kasvu- ja tukiryhmissä sekä vanhusten kanssa palvelutaloissa ja hoivakodeissa

Tavoite

Kirjallisuusterapia on luova terapiamuoto, jossa käytetään valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) sekä itse kirjoitettua tekstiä terapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Koulutuksessa tutustutaan myös muihin luoviin terapioihin.

Koulutuksen jälkeen osaat:
- kertoa perusasiat kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä
- käyttää kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvusi tukena
- soveltaa teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuusterapeuttisista menetelmistä

Lisäksi osaat:
- vertailla kirjallisuuterapian erityispiirteitä muihin luoviin terapioihin  
- kertoa esimerkkejä kirjallisuusterapian soveltamisalueista
- kuvata tärkeimpiä kirjallisuusterapeuttisia lukemis- ja kirjoittamismenetelmiä
- luetella kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisia, itsetuntemusta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- selittää luovan ja terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen yhtäläisyyksiä ja eroja
- tunnistaa oman terapeuttisen työskentelyn ja kirjallisuusterapian ammatillisen käytön eron
- eritellä kirjallisuusterapian menetelmien käyttömahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja kasvun tukena sekä omassa työssä

Sisältö

12.5.2022 pidettiin infotilaisuus, jossa esitellään perusasiat kirjallisuusterapiasta, sen käyttötavoista ja kohderyhmistä sekä koulutuksen sisällöstä. Lisäksi esitellään kirjallisuusterapiakoulutuksen kolmiportainen malli.
Katso tallenne infotilaisuudesta

Osa 1: ma-ti 6.-7.6.2022
Johdanto kirjallisuusterapiaan, koulutuksen tavoitteet, rakenne
ja suoritustavat
Narratiivisuus, fantasia ja tarinat kirjallisuusterapiassa.
Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

Osa 2:ma-ti 20.-21.6.2022
Sukupuoli, vanhemmuus ja kehollisuus identiteetin
rakentajina. Tanssi- ja liiketerapia.
Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri sekä tanssi- ja
liiketerapeutti Annika Sarvela

Osa 3:pe-la 22.-23.7.2022
Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja päiväkirjatyöskentely.
Kirjoittaminen ja lukeminen yhteisöllisenä toimintana.
Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

Osa 4: pe-la 5.-6.8.2022
Kirjallisuusterapia muiden taideterapioiden kentässä.
Luontokirjoittaminen ja sarjakuvan terapeuttinen käyttö.
Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri sekä sarjakuvataiteilija
Emmi Valve

Osa 5: 19.-20.8.2022
Unet ja unelmat kirjallisuusterapiassa. Koulutuksen päätös.
Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

Lisäksi opiskelija tekee koko koulutuksen ajan oman kasvun kirjaa, joka tukee opiskelijan henkilökohtaista ja ammatillista kasvua koko oppimisprosessin ajan.

Luentojen (80 tuntia) lisäksi oman kasvun kirja sisältää itsenäistä työskentelyä (325 tuntia). Tämä koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä (150 tuntia) sekä koulutusjaksojen aikana opittujen kirjallisuusterapia- ja muiden luovien terapioiden tekniikoiden kokemuksellisesta harjoittelusta (175 tuntia), jonka tekemiseen ja vaiheisiin ohjataan erikseen.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus:
Kaikille yhteinen perusoppikirja on Omia sanoja etsimässä. Johdatus vuorovaikutteiseen kirjallisuusterapiaan. Silja Mäki ja Terhikki Linnainmaa (2022)
Kirja löytyy täältä

Kouluttajat valitsevat lisäksi koulutusmateriaaliksi kolme ajankohtaista kirjallisuusterapiaan liittyvää artikkelia. Opiskelijat lukevat myös omaa ammatillista tai henkilökohtaista kasvua tukevaa sekä muihin luoviin terapioihin liittyvää kirjallisuutta.

Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen osan (15 op). Halutessaan opiskelija voi hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen (II osa).

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. 

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta. 

Osallistumismaksu 1580 euroa voidaan maksaa useammassa erässä.

Lisätiedot: Karoliina Maanmieli, karoliina.kahmi@gmail.com, Katri Kluukeri, katri.kluukeri@gmail.com

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa