• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)

  • Ajankohta: perjantai 13.03.2020 - lauantai 04.04.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Kouluttaja: Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 28.02.2020
  • Hinta: Riippuu osallistujamäärästä, ks. tekstiosasta

Tapahtuman kuvaus

Sisältö: Kurssilla perehdytään keskeisten monimuuttujamenetelmien perusteisiin käyttäjän näkökulmasta. Käsiteltävät menetelmät voivat vaihdella sen mukaan, millaisia tarpeita osanottajilla oman tutkimuksen tai muun kiinnostuksen vuoksi on. Harjoituksissa syvennetään aineiston analyysivalmiuksia ja SPSS-ohjelmiston tuntemusta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja tulkita useamman muuttujan välisiä riippuvuuksia sekä testata kausaalihypoteesia tavallisimmilla monimuuttujamentelmillä.

Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö

Toteutustavat: Luennot 24 t, harjoitukset 24 t, itsenäistä työskentelyä 90 t. Pakollinen läsnäolo.

Spss-ohjelma: Harjoituksissa tarvitaan tietokonetta jossa on spss-ohjelma. Ohjelman saa ladata ilmaiseksi omaan käyttöön Itä-Suomen yliopiston sivuilta.

Aikataulu: Opintojakson lähiopetus järjestetään kolmena viikonloppuna.

pe 13.3.2020  klo 15-20.15
la 14.3.2020  klo 9-16        
su 15.3.2020 klo 9-15.15  

pe 27.3.2020 klo 15-20.30
la 28.3.2020 klo 9-16       

pe 3.4.2020 klo 16-20.15
la 4.4.2020 klo 9-16         

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Oppimateriaali:

  • Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 13, 14 ja 18-23.

Arvostelu:  0-5

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Kurssi sopii myös jatko-opiskelijoille.

Maksut:
Mikäli kurssille osallistuu 10-13 opiskelijaa: 490 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
Mikäli kurssille osallistuu vähintään 14 opiskelijaa: 430 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa