• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

SOSIAALITYÖN LAADULLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI 2 op

  • Ajankohta: maanantai 02.03.2020 - perjantai 08.05.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 28.02.2020
  • Hinta: 71 eur (51€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 20€)

Tapahtuman kuvaus

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso ajalla: 2.3. - 8.5.2020. Työskentelytapa jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista.

Suoritus- ja toteutustapa: Ryhmissä tehtävä harjoitustyö. Aktiivinen työskentely verkossa.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta.

Sisältö:
Opintojaksolla harjoitellaan haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä, apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin (suositellaan), Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.

Opettaja: Ma. professori, YTT Sanna Laulainen.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa