• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

SOSIAALITYÖN ETIIKKA 5 op (UEF)

 • Ajankohta: maanantai 16.03.2020 - perjantai 15.05.2020
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 13.03.2020
 • Hinta: 101 eur (51€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 50€)

Tapahtuman kuvaus

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso ajalla: 16.3.–15.5.2020. Verkkovälitteiset luennot 20.-21.3.2020, pe klo 16.30–20.00 ja la klo 8.30–15.00

Toteutustavat: Verkko-opetus. Työskentely koostuu verkkovälitteisistä luento-osuuksista (AC), pienryhmätyöskentelystä verkossa ja kirjallisuudesta.

Suoritustavat: Opiskelija rakentaa kurssin aikana oppimistehtävän, jossa hän hyödyntää kirjallisuutta, luentomateriaaleja sekä yhteistä verkkotyöskentelyä. Oppimistehtävä jaetaan verkkokeskustelussa pienryhmissä. Jakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkotyöskentelyyn Moodlessa.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä niin että osaa pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaaeri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi hän osaa analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtojaeettiseltä kannalta.

Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita ja niihin liittyviä ratkaisuja.

Kirjallisuus:

 • Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012.
 • Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali ja terveysalalla. Gaudeamus.
 • Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.

Opettaja: YTT Raija Väisänen

Arviointi: 0-5.

Lisätietoja: Jos Sosiaalityön etiikka-jakso on suoritettu jo perusopinnoissa, jakson tilalla suoritetaan perusopintojen opintojakso Tutkiva sosiaalityö AY5513108 (5 op). Opintojakso alkaa 2.3.2020. Mikäli opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus aineopintojen kokonaisuuteen, jaksolle ei ole opintomaksua, koska se on korvaava jakso.

Opettaja: projektitutkija, YTM Hanna Ristolainen

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa