• Opi uutta

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY)

  • Ajankohta: 08.12.2022 - 14.02.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: OY, Arto Reiman
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.11.2022
  • Hinta: 75€

Tapahtuman kuvaus

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (Tuotantotalouden perusopinnot)

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
  • osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
  • ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
  • ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
  • ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut.

Sisältö: Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 49-09, joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: 1–5 ja hylätty

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa