• Opi uutta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

 • Ajankohta: 20.09.2023 - 15.05.2024
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Tarja Seppälä
 • Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2023
 • Hinta: 2700 eur

Tapahtuman kuvaus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus on 30 opintopisteen laajuinen ammatillinen täydennyskoulutus, joka antaa valmiudet toimia valmentajana henkilöille, joilla on
toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia neuropsykiatrisina valmentajana henkilöille,
joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim.
ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Opiskelija osaa toimia valmentajana yksityisesti tai
omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijana ja tukena omassa työyhteisössään.
Valmentaja osaa toimia myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Koulutuksen suorittanut osaa työssään käyttää monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja, joita tarvitaan työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen käynyt on perehtynyt monipuolisesti neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, ja osaa niiden avulla ohjata asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.

Opiskelija saa koulutuksesta käyttöönsä uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla hän osaa työssään ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen.

Koulutuksen aikataulu: kuusi kaksipäiväistä koulutusjaksoa klo 9-16 seuraavasti:

20.–21.9.2023 (ke-to)
1.–2.11.2023 (ke-to
7.–8.12.2023 (to-pe)
24.–25.1.2024 (ke-to)
13.–14.3.2024 (ke-to)
14.–15.5.2024 (ti-ke)

Toteutus: Etätoteutuksena Zoomissa ja Howspace-alustalla. Howspace tekee etäopiskelusta monipuolista ja lisää merkittävästi sosiaalisen oppimisen mahdollisuuksia verkossa.

Kenelle koulutus sopii?

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus soveltuu henkilöille, jotka
työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten
parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan
ammattihenkilöille, mutta myös muiden alojen ammattilaisille.

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla pohjakoulutuksena vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos koulutukseen hakeutuvalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Pääkouluttaja:
Tarja Seppälä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja

Vierailevat asiantuntijat:  

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava erikoislääkäri
 • Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia (autismikirjo ja nepsyvalmennus)
 • Sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Niko Wass (lastensuojelu ja nepsyvalmennus)
 • Kokemusasiantuntija

Koulutukseen sisältyy

 • reaaliaikaisesti toteutettavat etäopetusjaksot, 6 kappaletta, yhteensä 12 päivää
 • välitehtävät: henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, ennakkolukutehtävät, kirjallisuuden reflektointi, valmennusharjoittelu, valmentavan työotteen integrointiosaksi omaa työtä
 • vertaisryhmätyöskentely
 • päättötyö.

Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta:

 • Neuropsykiatrinen tietous, 7 op
 • Ratkaisukeskeinen osaaminen, 7 op
 • Valmentava työote, 7 op
 • Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen, 4 op
 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka, 5 op

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit. 

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. 

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta. Voit pyytää tarkemman kuvauksen osaamistavoitteista  ja sisällöstä nähtäväksi myös etukäteen laittamalla viestin soili.valtonen@kymenlaakso.fi

Osallistumismaksu 2700 euroa on mahdollista maksaa useamassa erässä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa